Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Konferencia Skupiny UniCredit počas valného zhromaždenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Banky 15.05.2009 | 15:55 0 Komentárov

Dnes mala Debora Revoltella, riaditeľka Strategických analýz pre SVE v Skupine UniCredit, prednášku na valnom zhromaždení Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne na tému: “SVE: môžu byť faktory minulých úspechov ťahúňmi budúcich úspechov?” Nižšie je uvedený abstrakt prednášky.

Región SVE má nástroje na to, aby sa vzchopil 

  • Po 20 rokoch transformácií sa krajiny strednej a východnej Európy úspešne integrovali do svetovej ekonomiky
  • Na prekonanie momentálnej krízy si musí región udržať a naďalej rozvíjať štrukturálne prepojenia na EU a na zvyšok sveta 

Počas posledných 20 rokov bol rozvoj ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) veľkým úspechom. Región prešiel jasným procesom zmeny, ktorý vyústil až do takmer strojnásobenia HDP na jedného obyvateľa. Kľúčovým ťahúňom tohto úspechu bola hlboká integrácia SVE do globálneho kontextu. “Dnes sú krajiny SVE otvorenými ekonomikami, s celkovým obchodom tvoriacim 70% ich HDP. Ťažko získaná konkurencieschopnosť regiónu a jeho schopnosť udržať si výrobné kapacity sú kľúčovými faktormi, ktoré umožnia regiónu SVE prekonať globálnu krízu a chopiť sa oživenia okamžite, keď sa opäť naštartuje svetový dopyt”, vyhlásila Debora Revoltella, riaditeľka Strategických analýz pre SVE Skupiny UniCredit. 

Obzvlášť úspešná bola integrácia obchodu s Európskou úniou. “Krajiny SVE sa stali v niekoľkých sektoroch, ako napríklad strojárstvo, elektrické a optické zariadenia, automobilový priemysel a doprava, textilný a gumárenský priemysel, výrobnou sekciou EU”, povedala Revoltella. Toto dáva záruku dobrej perspektívy do budúcnosti, keďže väčšina týchto sektorov, na ktoré sa región špecializuje, sú vo všeobecnosti pokladané za najúspešnejšie na svetovej úrovni. Priame zahraničné investície zohrali kľúčovú úlohu vo vybudovaní novej výrobnej kapacity regiónu a úspech procesu taktiež prispel k vytvoreniu pomerne veľkého domáceho trhu, ktorý je dnes dokonca väčší ako trhy Číny alebo Nemecka.  

Konkurencieschopnosť SVE nespočíva len v cene práce. Prispeli k nej aj kvalita pracovnej sily, vysoká produktivita, kvalita a flexibilita prevádzkového prostredia, ako aj právne a regulačné približovanie sa EU. “Úspech SVE sa stal úspechom aj pre tie krajiny, ktoré “stavili” na tento región, ako napríklad Rakúsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko a Švédsko”, vyhlásila Revoltella. “Západné spoločnosti profitovali z SVE ako z trhu, ktorý je miestom určenia ich výroby ako aj oblasťou pre premiestnenie výroby. Nie je náhodou, že tie sektory, ktoré sú viac integrované1 v rámci SVE sú zároveň tými, ktoré zažili silnejší rast v západnej Európe. Výroba v SVE je teraz nevyhnutnou súčasťou stratégie firiem.“ 

Globálna finančná kríza mala samozrejme dopad na ekonomiky po celom svete. WTO a IMF predpokladajú pokles svetového dopytu v roku 2009 približne o 10 alebo aj viac percent. Analytici Skupiny UniCredit odhadujú pre SVE pokles exportu o 65 miliárd euro v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 – prvý za desať rokov, okrem toho negatívny rast investícií približne o 10 %, podstatný pokles priamych zahraničných investícií (takmer o polovicu v porovnaní s rokom 2008) a rast nezamestnanosti na vysokú úroveň.    

Avšak medzinárodné odhodlanie podporiť región je vysoké. Ako lokálni, tak aj medzinárodní hráči pokračujú v iniciatívach a tu zohrávajú práve banky dôležitú úlohu. “Banky, ako Skupina UniCredit, ktoré sú dlhodobými investormi v regióne, môžu podporiť lokálne ekonomiky v ťažkých časoch a pripraviť sa na budúci obrat. Počas posledných 20 rokov transformácie získal región schopnosti a nástroje, vďaka ktorým sú zahraničné investície v týchto krajinách ešte vždy tou správnou voľbou”, hovorí Revoltella.