Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

Kvantitatívne uvoľňovanie – monetizácia fiškálnych výdajov v zimbabwianskom štýle?

Investície 22.04.2009 | 10:05 0 Komentárov

V stredu, 18. marca 2009, FED prekvapil väčšinu účastníkov na trhu tým, že oznámil začiatok politiky kvantitatívneho uvoľňovania (Quantitative Easing – QE) nákupom dlhodobých cenných papierov Treasury spolu so značným rozšírením svojich nákupov cenných papierov MBS agentúry (cenné papiere zaistené záložným právom k nebytovým nehnuteľnostiam) a dlhov.

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov FED odkúpi až 300 mld. USD Treasuries, ktoré budú sústredené na 2 až 10 ročný sektor nominálnej krivky. Trh určite tento krok FED-u neočakával a okamžite po oznámení stúpli 10 ročné americké dlhopisy o takmer 5 bodov, pričom zatlačili výnosy o viacej ako 40 bázických bodov.

Od začiatku súčasnej krízy prišiel FED s niekoľkými programami ktoré mali povzbudiť banky, aby viacej požičiavali súkromnému sektoru, a tak stimulovali oživenie ekonomiky. Tieto iniciatívy boli dosiaľ nazývané „úverové uvoľňovanie“ v protiklade k „kvantitatívnemu uvoľňovaniu“, pretože sa zameriavali na nákupy aktív na trhoch kde sa predpokladalo, že je to najviac potrebné. Avšak kvôli nákupu finančných aktív súkromného sektora, bilančná suma (porovnanie aktív a pasív) FED-u vzrástla z 0,88 biliónov USD v auguste 2008, na 1,88 bilióna USD predminulý týždeň. Na rozdiel medzi úverovým a kvantitatívnym uvoľňovaním sa musí nahliadať iba ako na sémantickú otázku. Zmätenie analytikov skončilo a to, čo teraz vidíme, je priama monetizácia fiškálnych výdajov v zimbabwianskom štýle. 

Koncepcia kvantitatívneho uvoľňovania je dosť nová a v uplynulých dvoch desaťročiach nebola mnohými centrálnymi bankami používaná. FED sa musí iba pozrieť na Veľkú Britániu a Bank of England aby zistil, ako to funguje. Rovnako ako FED sa Bank of England nedávno zaviazala nakúpiť dlhopisy Gilts. Nedávno uskutočnila prvú operáciu s pomerom bid-to-cover 7,35. To znamená, že za každý dlhopis kúpený BoE bolo ponúknutých 7,35. Toto číslo je veľmi vysoké a je jasnou známkou toho, že trh trestá BoE za preplatenie dlhopisov, ktoré sľúbila odkúpiť. Problémom je to, že trh už ocenil Gilts podľa výnosov ktoré považoval za správne ocenenie – nákupy BoE to nezmenia. Trh znova vyženie do výšky výnosy z dlhopisov tak skoro, ako ochabnú nákupné tlaky, ktoré ale na druhej strane prinútia Bank of England, a teraz aj FED, k ďalším nákupom. 

Aby bola situácia ešte horšia, obchodné prebytky, a tak intervenciou vyvolané rezervy u dvoch najväčších kupujúcich Treasuries USA – v Číne a Japonsku, sa zmenšujú. Preto dopyt po Treasuries z týchto krajín značne poklesne. K tomu dochádza v dobe, keď USA musia počas budúcich 12 mesiacov refinancovať viacej ako 6 biliónov USD dlhu. To by znamenalo zdvojnásobenie zásoby peňazí M1, pokiaľ by mal FED odkúpiť 25 % tejto čiastky. Nové peniaze zo včerajška veľmi nepomôžu naplniť túto medzeru. 

Pokiaľ má politika kvantitatívneho uvoľňovania (QE) fungovať, bude logickým vyústením týchto krokov, že centrálne banky skončia tak, že budú vlastniť všetok dlh svojej vlády. Najhorším scenárom uvedeného bude deštrukcia trhu súkromného kapitálu na štátny dlh. Scenárom najlepšieho prípadu bude to, že to nebude mať žiadny účinok. 

David Karsbøl, vedúcim tímu Saxo Bank Strategy