Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Lízingový trh na Slovensku za obdobie 1 – 3. štvrťroka 2009

Ostatné správy 01.12.2009 | 09:00 0 Komentárov

Dynamika súčasného vývoja nových obchodov lízingových spoločností zostala voči 1.polroku 2009 v podstate nezmenená. Z hľadiska objemu nových obchodov realizovali členovia Aso-ciácie lízingových spoločností Slovenskej republiky (ALS) obchody za 1 128 mil. Eur, z čoho 60 mil. Eur tvorilo financovanie nehnuteľností. Lízingový trh tak dosiahol približne 56% objemu obchodov porovnateľného obdobia predchádzajúceho roku.

„Lízingový trh je zrkadlom investičných nálad a očakávaní podnikateľských subjektov, ako aj správania sa spotrebiteľov. Podľa trendov a aktuálnych výsledkov môžeme predpokladať, že  trh práve dosahuje svoje dno. Naše výsledky sú však lepšie v porovnaní s vývojom v okolitých krajinách regiónu,“ zhodnotil situáciu Juraj Ebringer, predseda predstavenstva ALS.

Dynamika vývoja nového financovania v jednotlivých komoditách sa mierne líšila. Zatiaľ čo komodita strojov a zariadení dosiahla výšku 54% z porovnateľných minuloročných obratov, v prípade podnikateľských dopravných komodít to bolo 49% (úžitkové automobily), resp. 42% (nákladné vozidlá). Komodita osobných automobilov, ktoré je najmä vďaka menšiemu poklesu medziročného financovania u spotrebiteľov najmenej postihnutou komoditou, dosiahla až 70% zo svojej minuloročnej výšky obratu.

"Okrem vplyvu vládneho programu podpory predaja áut – šrotovného, ktorý mal z dôvodu relatívne nízkych cien áut iba mierny dopad na nové obchody lízingových spoločností, bol nižší pokles u osobných automobilov spôsobený najmä štandardnou potrebou nákupu nových vozidiel tak zo strany spotrebiteľov, ako aj podnikateľov. Komodita osobných vozidiel je zároveň aj najbezpečnejšou tohtoročnou komoditou z hľadiska splácania zmlúv už existujúcimi klientmi lízingových spoločností,“ dopĺňa Martin Rajec, člen predstavenstva ALS.

Z pohľadu produktov prišlo k najnižšiemu medziročnému prepadu (-24%) u zmlúv financovaných cez splátkový predaj a úver, nakoľko výlučne táto forma financovania bola akceptovaná pri šrotovnom na osobné autá. Tento produkt je takisto jediným možným spôsobom financovania aj u tých podnikateľských subjektov, ktoré chcú na prefinancovanie svojich investičných potrieb využiť podporu z európskych fondov. Nižší prepad mali aj obchody financované cez operatívny lízing (-39%), zatiaľ čo financovanie cez dominantný finančný lízing malo 55%-ný pokles.

„V poslednom štvrťroku 2009 očakávame zmiernenie medziročného poklesu vývoja lízingového trhu, nakoľko obozretné správanie sa zákazníkov začalo už približne v novembri 2008. V nasledujúcom roku 2010 očakávame stagnáciu veľkosti lízingového trhu na súčasných obratoch, prípadne iba jeho mierny rast jednociferným tempom voči obchodom z tohto roku,“ prognózuje ďalej Juraj Ebringer.

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola založená v roku 1992 a združuje spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním alebo činnosťami súvisiacimi s dlhodobého prenájmu majetku. Členmi asociácie je v súčasnosti vyše 40 koncernových, nezávislých, no najmä najmä bankových lízingových spoločnosti, pričom takmer každá z významných bánk je tu zastúpená prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti. ALS je zapojená aj do medzinárodných štruktúr a to prostredníctvom jej členstva v európskej federácii národných lízingových asociácií – Leaseurope.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.