Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Malé a stredné podniky sú základom rastu krajín strednej a východnej Európy

Banky 09.10.2009 | 13:00 0 Komentárov

Erste Group vidí najväčší potenciál rastu krajín strednej a východnej Európy v malých a stredných podnikoch (ďalej SME1). V súčasnosti poskytuje služby v tomto segmente (vrátane klientov micros2) približne 800 tisíc klientom, čo je takmer 15 % zo všetkých v regióne, v ktorom podniká3. Svoju pozíciu plánuje Erste Group ďalej posilňovať. Jej rozhodnutie sa opiera o závery štúdie „SME bankovníctvo v krajinách strednej a východnej Európy“ autora Helge Böschenbrökera, riaditeľa zeb/rolfes.schierenbeck.associates.

V strednej a východnej Európe je v porovnaní s krajinami západnej Európy v súčasnosti v priemere o 20 % nižšia hustota malých a stredných podnikov na počet obyvateľov, nižšie ukazovatele cross sellingu a využívania produktov.  „Očakávame, že o  10 rokov budú tieto ukazovatele porovnateľné. Robíme všetko pre to, aby sme v celom regióne, kde má Erste Bank svoje zastúpenie, poskytli klientom SME podporu, akú pre svoj rozvoj potrebujú,“ konštatuje Peter Krutil, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, zodpovedný za firemné bankovníctvo.  „Verím v bankovníctvo založené na osobnom kontakte s klientom. Pobočky a služby na dosah ruky zohrajú vo vzťahu ku klientom kľúčovú úlohu. Takisto si myslím, že v dôsledku finančnej krízy sa posilní lojalita medzi bankou a klientmi,“ zdôraznil Krutil.

V  minulosti sa zameriavala väčšina bánk najmä na úverovanie klientov SME, často so stratégiou „rásť s klientmi“. Toto sa zmení. V budúcnosti sa bude Erste Group orientovať na lepšiu vyváženosť medzi predajom, rizikom a efektivitou. Zmení sa aj prístup k predaju. Ťažisko sa presunie od zväčšovania klientskej základne k lepšiemu pochopeniu klienta, k úspešnejšiemu cross-sellingu a vytvoreniu efektívneho úverového procesu.  „Čo sa týka predaja, tu zohrajú najdôležitejšiu úlohu tri kľúčové ciele: prvým je lepšie porozumieť klientom, po druhé, získať „správnych“ klientov pre ďalší rast a po tretie, výrazne zvýšiť podiel cross-sellingu s cieľom zvýšiť profitabilitu  jednotlivých klientov aj segmentu ako celku. Po prekonaní krízy vidím v segmente SME potenciál pre udržateľný rast v budúcnost,“ predpovedá Böschenbröker. 

Ponuka produktov a obsluha malých a stredných podnikov zohľadňuje individuálne požiadavky ovplyvnené celkovou ekonomickou situáciou. Klienti oceňujú pomoc Erste Group pri rozvoji podnikania expanziou do iných krajín vytvorením International Desks4  už v 11 krajinách.  „Chvalabohu, už sú za nami časy, keď napríklad maďarský podnikateľ, ktorý si chcel otvoriť účet  na Slovensku, musel cestovať do zahraničia, aby podpísal potrebné zmluvy. Dnes jednoducho použije služby International Desk Erste Bank, ktorý za neho vybaví všetky formality a pošle podpísané a potvrdené dokumenty na Slovensko, kde sa klientovi následne otvorí účet. Samozrejme, platí to pre všetky krajiny,“ vysvetlil P. Krutil. Novinkou je spoločná iniciatíva s nemeckými sporiteľňami, podľa ktorej môžu klienti z Rakúska a krajín strednej a východnej Európy využívať služby nemeckých sporiteľní v Nemecku prostredníctvom S-CountryDesks. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.