Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Martin Pilecký novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne

Banky 03.08.2009 | 09:44 0 Komentárov

Martin Pilecký sa 1. augusta stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne. V banke ponesie zodpovednosť za oblasť informačných technológií, platobného styku a organizácie.

Martin Pilecký (44) kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1991 v Živnostenskej banke v Prahe, kde bol zodpovedný za elektronické bankovníctvo a platobný styk, firemné bankovníctvo, neskôr za divíziu informačných technológií a organizácie. Následne pôsobil v spoločnosti General Electric a v Komerční Banke ako Chief Information Officer, kde bol zodpovedný predovšetkým za IT služby banky a jej dcérskych spoločností. Do Slovenskej sporiteľne prichádza z Alfa-Bank Moskva, kde najskôr pôsobil v predstavenstve banky ako Chief Information Officer. V roku 2004 bol menovaný do funkcie poradcu predsedu predstavenstva, v ktorej riadil aktivity banky v oblasti IT a transakčných činností.

„Na Slovensko prichádzam z prostredia najväčšej súkromnej banky v Rusku, kde som sa za uplynulých 8 rokov podieľal na transformácii banky prostredníctvom zavádzania najmodernejších technológií a centralizácie bankových systémov a procesov. Svoje skúsenosti by som chcel využiť v prospech klientov a v záujme ďalšieho rozvoja Slovenskej sporiteľne a skupiny Erste Group,“ povedal Martin Pilecký.

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne pôsobí od 1. augusta 2009 v zložení:

Jan Rollo, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
– zodpovedný za riadenie retailového bankovníctva a produktov, ľudské zdroje, komunikáciu, marketing, analýzy trhov a ombudsman

Štefan Máj, podpredseda predstavenstva
– riadi účtovníctvo, controlling, riadenie bilancie, správu majetku a výstavby

Peter Krutil, člen predstavenstva
– riadi oblasť finančných trhov, veľkých firemných klientov, malých a stredných podnikov, špeciálne financovanie a právne služby

Frank-Michael Beitz, člen predstavenstva
– zodpovedný za riadenie rizík a dcérske spoločnosti

Martin Pilecký, člen predstavenstva
– zodpovedný za oblasť informačných technológií, platobného styku a organizácie

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.