Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

MasterCard: finančná recesia spôsobuje najvýraznejší posun v chovaní spotrebiteľov od 2. svetovej vojny

Banky 11.05.2009 | 09:52 0 Komentárov

Nezávislý prieskum realizovaný pre spoločnosť MasterCard poukazuje na rýchle zmeny chovania spotrebiteľov v Európe a na príležitosti pre také platobné karty, ktoré vychádzajú v ústrety novým potrebám verejnosti.

Nový prieskum, zadaný spoločnosťou MasterCard a vykonaný firmou TNS, odhaľuje najvýraznejší posun v chovaní spotrebiteľov od 2. svetovej vojny. Prieskum definuje rad faktorov podieľajúcich sa na vzniku úplne nového spotrebiteľského chovania v dôsledku dopadov finančnej krízy, ktoré sa začali prejavovať v roku 2008 a zmenili vyhliadky a všeobecný prístup európskych spotrebiteľov. Výsledkom štúdie je európsky barometer kúpnej sily, mapujúci chovanie spotrebiteľov v celom regióne. Závery prieskumu boli predstavené na výročnej konferencii o debetných a predplatených kartách spoločnosti MasterCard Europe v Berlíne.  

V spôsobe, ktorým dnes spotrebitelia rozhodujú o svojich výdavkoch a úsporách, došlo k obrovskému posunu,“ potvrdil Javier Perez, prezident spoločnosti MasterCard Europe. „V súčasných hospodárskych podmienkach prechádzame všetci ťažkou skúškou a tieto nové zistenia upozorňujú na výrazný posun v chovaní spotrebiteľov v neuveriteľne krátkom období. Spotrebitelia ešte nikdy toľko neuvažovali o svojich výdavkoch a úsporách, k čomu ich samozrejme núti potreba lepšieho hospodárenia s vlastnými finančnými prostriedkami. Pri napĺňaní týchto potrieb hrajú nezanedbateľnú úlohu aj platobné karty,“ dodal J. Perez.  

V Európe sa ešte stále uskutoční v hotovosti 360 miliárd transakcií ročne. Tento fakt, doplnený o závery nového prieskumu chovania spotrebiteľov, poukazuje na možnosti a rastový potenciál platobných kariet. Obchodníci a bankové domy si túto príležitosť uvedomujú a prichádzajú s produktmi a službami, ktoré zvyšujú bezpečnosť, prinášajú úspory, ponúkajú vernostné programy a rozširujú možnosti voľby spotrebiteľov,“ doplnil J. Perez. 

Spoločnosť MasterCard Europe vyzvala maloobchodníkov a bankové inštitúcie z celej Európy k „inovatívnej a rýchlej“ reakcii na potreby „nového“ európskeho spotrebiteľa, ktorého profil popisuje nezávislý prieskum dopadov svetovej ekonomickej krízy na výdajové vzorce spotrebiteľov. Nové spotrebiteľské chovanie sa vyznačuje predovšetkým nasledujúcimi parametrami: 

Obavy z rastu cien komodít – zvýšená citlivosť spotrebiteľov voči cenám tovaru, akým sú potraviny a pohonné látky. Prudký nárast cien komodít v prvom polroku minulého roka ovplyvňuje plánovanie budúcich výdavkov: až 78 % opýtaných európskych spotrebiteľov uviedlo, že plánuje utratiť menej na každodenných výdavkoch. Denné výdavky veľmi pravdepodobne zníži 89 % opýtaných talianskych a 85 % francúzskych spotrebiteľov, pričom európsky priemer je 78 %. Aj keď vďaka recesii nerastú ceny komodít tak rýchlo, obavy spotrebiteľov ohľadom cenovej dostupnosti základného tovaru pretrvávajú. 

Zmenšujúce sa bohatstvo spotrebiteľov – trojnásobný šok z pádu nehnuteľností, bankového a akciového trhu v minulom roku závažne nahlodal doterajší pocit „trvalého rastu bohatstva“ medzi Európanmi. Štúdia odhalila, že každý štvrtý Európan kvôli finančnej kríze plánuje odložiť odchod do dôchodku (28 %) a 65 % Európanov chce viac šetriť, aby si vynahradili straty z roku 2008. 

Perspektívy v oblasti podnikania a zamestnanosti – podľa výskumu spoločnosti MasterCard sa straty zamestnania v roku 2009 obávajú z Európanov najviac obyvatelia pobaltských republík (43 % opýtaných) a Španieli (38 % opýtaných). Najmenšie obavy naopak prejavili nemeckí a francúzski spotrebitelia – 19 %, respektíve 18 %. 

• Do popredia momentálne preniká efektívnejšie hospodárenie s peniazmi, kedy 69 % opýtaných spotrebiteľov chce utrácať iba za to, čo si môžu dovoliť, pričom dochádza k posunu rozpočtových priorít – na prvom mieste sú základné potreby, potom úspory a nasleduje obmedzovanie „ostatných“ potrieb. Spotrebitelia tak naznačujú väčší záujem o využitie platobných kariet na aktívnu kontrolu svojich výdavkov a dôslednejšie riadenie utrácania s využitím mesačných výpisov. 

Hodnota za peniaze/lojalita – snahu maximálne využiť svoje finančné prostriedky a aktívne vyhľadávanie výhodných nákupov (84 % oproti 72 % pred šiestimi mesiacmi) potvrdzujú spotrebitelia tým, že ako druhú najdôležitejšiu motiváciu na používanie platobných kariet (40 %) označili s nimi spojené vernostné programy. 

• Potreba širšej akceptácie a bezpečnosti na Internete – ukázalo sa, že spotrebitelia chcú viac využívať Internet, pretože im ponúka možnosť najvýhodnejších nákupov (66 % v porovnaní s 56 % pred pol rokom). Držitelia kariet preto vyžadujú širšiu akceptáciu platobných kariet a vyššiu bezpečnosť platieb na Internete (42 %). 

Terajšia hospodárska recesia zásadne zmenila pravidlá hry, súčasne ale tiež viac ako inokedy potvrdila hodnotu elektronických platieb. Produkty a riešenia spoločnosti MasterCard sú dôležitými prvkami, ktoré pomáhajú udržať globálne obchodovanie v pohybe, a to i navzdory súčasnému hospodárskemu poklesu,“ zdôraznil J. Perez. 

„Jedným z najdôležitejších cieľov spoločnosti MasterCard je pokračovať vo vývoji inovačných platobných systémov, ktoré odrážajú meniace sa potreby spotrebiteľov. Medzi tieto inovácie patrí napríklad: vyššie zabezpečenie platieb na Internete s technológiou MasterCard® SecureCode™, zavedenie internetovej akceptácie pre karty Maestro, nové co-brandové vernostné programy a širšie možnosti kontroly zo strany spotrebiteľov s pomocou platformy MasterCard InControl. Tieto nové riešenia a ponuky pomôžu našim partnerským finančným inštitúciám využiť v tomto aj v nasledujúcich rokoch silný rastový potenciál platobných kariet a rastúcu chuť európskych spotrebiteľov vykonávať elektronické platby,“ uzavrel J. Perez, prezident spoločnosti MasterCard Europe.  

Štúdia viac ako troch tisíc spotrebiteľov, ktorú v marci tohto roku uskutočnila spoločnosť TNS v šiestich európskych krajinách (Veľká Británia, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Poľsko), sa zamerala na kľúčové oblasti ako dôvera spotrebiteľov, výdajové vzorce a súčasný pohľad na investície, vlastníctvo domov a zamestnanosť. Štúdiu naviac dopĺňa kvalitatívny prieskum prostredníctvom rozhovorov s poprednými európskymi maloobchodníkmi a bankovými inštitúciami.