Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

MH SR chce v priamom dialógu s automobilkami pomôcť dôležitému segmentu nášho priemyslu

Makroekonomika 06.02.2009 | 13:32 0 Komentárov

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek sa dnes stretol so zástupcami automobilového priemyslu na Slovensku. Účastníci sa venovali aktuálnej situáciu a zhodnotili predbežné výsledky roku 2008.

Predstavitelia automobiliek ministra informovali, že v roku 2008 sa na Slovensku podarila udržať výroba vozidiel v ich závodoch na úrovni roku 2007, aj napriek prepadu v štvrtom štvrťroku. V roku 2009 na základe predbežných údajov, prognóz a odhadov založených na trendoch očakávajú automobilky pokles celkovej produkcie zapríčinený nedostatkom odbytu  o 18 – 25 %. Preto vítajú aktivity vlády SR a MH SR, ktoré zmierňujú negatívne následky na zamestnanosť (dotácie pri skrátenom pracovnom čase). Minister Jahnátek si v tejto súvislosti vypočul aj ocenenie za angažovanosť rezortu pri presadzovaní mechanizmu tzv. „flexikonta“

(systém modifikovaného pracovného času) do praxe. V tejto súvislosti vrcholoví manažéri automobiliek  prejavili až nečakaný záujem návrhu zo strany štátu, aby sa spoločne s ich spoločnosťami hľadali možnosti, ako pri skrátenom pracovnom čase na 60 %, najmä rezort práce mohol kryť časť nákladov formou spolupodielnictva na školeniach, tréningoch a rekvalifikácii zamestnancov počas 40 % prac. času, keď nebudú pracovníci priamo zapojení do výrobného procesu. To generálne zvyšuje ich možnosť uplatniť sa na trhu práce a výrazne sa prejaví na skvalitňovaní ľudských zdrojov.

Ďalšiu tému tvorili ceny energií. Tie majú podstatný vplyv na konkurencieschopnosť i ceny automobilov. Účastníci schôdzky súhlasili s vypracovaním potrebných analýz, ich následným porovnaním a vyhodnotením, ktoré by predchádzalo rozhodnutiu, akým smerom postupovať ďalej a akú úlohu by v postupe zohrával štát.  Obe strany sa zhodli aj na tom, že pri riešení hospodárskej recesie a opatrení v automobilovom priemysle je potrebné presadzovať jednotný, spoločný postup EK a na úrovni EÚ podobne, ako sa to osvedčilo v prípade plynovej krízy. „Inak hrozia tendencie protekcionizmu, ktoré prinášajú len krátkodobé výsledky a takéto riešenia idú neraz na úkor iných členských štátov EÚ a subjektov, ktoré podnikajú na ich území“,  zhrnul diskusiu k tomuto bodu minister hospodárstva. Tento záver bez pripomienok prijali aj zástupcovia slovenských automobiliek. Automobilový priemysel totiž netvorí priemyselný pilier len na Slovensku, ale podobné postavenie má v rámci celej EÚ.  Veď 40 % priemyselnej produkcie EÚ vytvára práve automobilový priemysel. 

Na záver sa partneri zhodli, že navýšenie základného imania SZRB a Eximbanky je krokom dobrým smerom. Zároveň toto rozhodnutie vlády ocenili s tým, že sa to môže výrazne prejaviť a pomôcť v proexportných aktivitách aj automobilového sektora (možnosť čerpania finančných zdrojov).