Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Monitorovací výbor rozoberal stav nezamestnanosti na Slovensku

Makroekonomika 23.07.2009 | 14:44 0 Komentárov

Členovia výboru konštatovali (22.7.2009) zvýšený dopyt v oblasti elektrotechnického priemyslu, zvyšovanie stavov vzhľadom na zvýšenú produkciu automobiliek Volkswagen, Kia a Peugeot.

„Tempo nárastu nezamestnanosti na Slovensku sa znižuje. Nie je také rýchle ako to bolo v januári, februári či marci. Volkswagen Bratislava,  podľa našich informácií, dokonca prijímajú tých ľudí, ktorých prepustili v minulosti. Samsung a Sony tiež hlásia  dopyt po televízoroch minimálne do konca roka. Tým chcem povedať, že Slovensko má dobré protikrízové opatrenia a ten stav je v boji proti kríze vyvážený“, povedal v tejto súvislosti predseda Monitorovacieho výboru Vojtech Ferencz.  

Jeho slová  potvrdzujú aj výsledky monitorovania dopadov finančnej krízy na slovenské hospodárstvo, ktoré pokračovalo aj v 30. týždni vo forme oslovenia investorov, ktorým bola poskytnutá štátna pomoc, oslovením primátorov a starostov obcí a na základe údajov poskytnutých z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K 20.7. evidujú celkom 7 165 voľných pracovných miest, z toho najviac 2363 eviduje Bratislavský kraj. V porovnaní so stavom z minulého týždňa Úrady práce sociálnych vecí a rodiny SR evidujú o 93 voľných pracovných miest viac. Pritom hromadné prepúšťanie nenahlásil žiadny zamestnávateľ. 
 
 

Týždeň Plánovaný  počet Reálne prepustení
3.týždeň 33 33
4.týždeň 557 356
5.týždeň 1 281 518
6.týždeň 3 870 2 551
7.týždeň 635 201
8.týždeň 896 500
9.týždeň 1 621 315
10.týždeň 4 610 2 095
11.týždeň 469 260
12.týždeň 848 351
13.týždeň 620 233
14.týždeň 1 281 404
15.týždeň 1 097 491
16.týždeň 113 0
17.týždeň 29 25
18.týždeň 361 55
19.týždeň 464 141
20.týždeň 65 1
21.týždeň 0 0
22.týždeň 725 12
23.týždeň 1 964 166
24.týždeň 222 84
25.týždeň 29 0
26.týždeň 142 0
27.týždeň 297 0
28.týždeň 106 0
29.týždeň 0 0
30.týždeň 0 0
SPOLU 22 335 8 792

 

ROK 2008 14 163 9 879
ROK 2009 22 335 8 792
SPOLU 36 498 18 671

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Z celkového počtu ohrozených pracovných miest v rámci hromadného prepúšťania od začiatku sledovaného obdobia bolo z nahlásených 36 498 ohrozených pracovných miest. Skutočne prepustených bolo 18 671 zamestnancov. 

Informácia o Monitorovacom výbore

Monitorovací  výbor dopadov globálnej krízy na podnikateľov,  ktorý zasadá na pôde MH SR, má za úlohu   mapovať aktuálnu situáciu vo vývoji   dopadov finančnej a hospodárskej krízy na malých a stredných podnikateľov, najmä   v oblasti zamestnanosti, efektivity hospodárenia, odbytových možnosti, exportnej schopnosti a v oblasti jednotlivých sektorov hospodárstva s cieľom definovať skupiny, ktoré môžu byť najviac ohrozené globálnou krízou.

  • Je zložený  zo zástupcov MH SR a relevantných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy (MF SR, ŠÚ SR, MPSVaR SR), NBS, združení zamestnávateľov (RÚZ, AZZZ a Klub 500), odborových zväzov, ZMOS ako i zástupcu malých a stredných podnikateľov (Slovenský živnostenský zväz a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania).
  • Monitorovací výbor na základe zistení  bude navrhovať  konkrétne opatrenia na minimalizáciu možných negatívnych dopadov, ktoré bude rezort predkladať na rokovanie vlády SR. V závislosti na zisteniach o zhoršujúcej sa situácii  má tento inštitút pripravovať aj návrhy opatrení na podporu podnikateľskej sféry  z pohľadu finančnej krízy.
  • Monitorovací výbor vláda SR vytvorila 5.11.2008

Predsedom Monitorovacieho výboru je Vojtech Ferencz, generálny riaditeľ  sekcie stratégie MH SR

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.