Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2009 – to je 160 projektov za takmer 700 tisíc eur

Banky 02.02.2010 | 11:45 0 Komentárov

Nadácia Slovenskej sporiteľne zrealizovala v minulom roku dva otvorené a dva zamestnanecké grantové programy. V rámci nich podporila sumou viac ako 57 tisíc eur 63 projektov. Zvyšná suma bola rozdelená medzi projekty mimo grantových programov, ktoré boli z oblasti kultúry, vzdelávania, športu, zdravia či životného prostredia.

Vzdelávanie – 40 projektov v hodnote viac ako 135 tisíc eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne spolu so Slovenskou sporiteľňou dlhodobo spolupracuje s 13 slovenskými univerzitami, s ktorými len v roku 2009 zrealizovala 28 projektov za viac ako 50 tisíc eur. V rámci projektu Myslím ekonomicky, ktorý je realizovaný v spolupráci s týždenníkom Trend vzdeláva pedagógov z 38 stredných škôl. Tí následne vedú diskusné kluby so svojimi študentmi, na ktorých sa učia hlavne analyzovať a argumentovať. Vzdelávaním k úspechu je  štipendijný  program realizovaný v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar pre 40 detí z detských domovoch, ktoré študujú na vysokých školách alebo na nadstavbovom štúdiu. Svoju tretiu sezónu začína projekt Jazz goes to school, v ktorom Lucia Lužinská cestuje po Slovensku a vysvetľuje stredoškolákom základné informácie o džeze a jeho vývoji.

Šport – 42 projektov, viac ako 137 tisíc eur

Nadácia už päť rokov podporuje mladé perspektívne talenty zo Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a tiež Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Podpor svoj klub boli v roku 2009 po prvýkrát podporené aj športové kluby, v ktorých sú aktívni zamestnanci Slovenskej sporiteľne. Celkovo sme podporili 17 takýchto klubov sumou 8500 eur.

Kultúra – 15 projektov, takmer 300 tisíc eur

V oblasti kultúry má Nadácia niekoľko dlhodobých partnerstiev. Patrí medzi ne podpora divadiel v Prešove, Nitre, Martine, Radošinského naivného divadla, podpora filharmonických orchestrov v Košiciach, Žiline a Bratislave či spolupráca s bratislavským a žilinským bábkovým divadlom.

Životné prostredie – 7 projektov, takmer 20 tisíc eur

Grantový program Zelené školské dvory podporil environmentálne projekty organizácií z tretieho sektora so zameraním na životné prostredie. Bol zameraný na výstavbu exteriérových zelených učební, tvorbu a revitalizáciu školských záhrad či úpravu školských pozemkov.

Zdravie – 20 projektov, takmer 70 tisíc eur

Prostredníctvom finančnej podpory sa snažíme prispieť k rekonštrukcii nemocničných priestorov a skvalitneniu podmienok poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V roku 2009 sme pomohli napríklad Klinike pediatrickej urológie na bratislavských Kramároch či Šrobárovmu ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.   Útulok pre opustené zvieratá v Trnave   prevádzkuje tzv. Canisterapiu –   teda liečenie detí zo špeciálnych škôl, hyperaktívnych detí či pacientov s detskou mozgovou obrnou a autistov. V minulom roku sme prispeli na skvalitnenie prostredia tohto útulku a na zlepšenie podmienok realizácie terapie.

„Celkovo sme sa  za päť rokov našej existencie podpísali pod takmer 500 projektov v hodnote približne 2 milióny eur. Rok 2009 môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný. Pokračovali sme v dlhodobých partnerstvách a naštartovali sme aj mnohé nové projekty“, hodnotí Marta Krejcarová, členka Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Rok 2010

Nadácia Slovenskej sporiteľne bude pokračovať v dlhodobých partnerstvách a orientovať sa hlavne na podporu športových aktivít detí a mládeže. Vyhlásený bude aj zamestnanecký grantový program Euro k euru (predtým Koruna ku korune). Je to náš najdlhšie trvajúci grant – tento rok bude vyhlásený už po piatykrát, prostredníctvom ktorého sme už podporili 135 projektov v hodnote viac ako 85 tisíc eur.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.