Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Nadácia Tatra banky prináša ďalšiu z odborných prednášok

Banky 20.11.2009 | 16:41 0 Komentárov

Posledný rok zdôraznil úlohu dôvery v ekonomických vzťahoch. Nadácia Tatra banky preto prináša študentom a odbornej verejnosti ďalšiu z odborných prednášok. O dôvere, meraní dôvery a experimentálnej ekonómii prednesie Maroš Servátka v utorok 24. 11. 2009.

Dôvera a dôveryhodnosť patria medzi základné prvky hospodárskych a spoločenských interakcii. Predchádzajúci socio-ekonomicko-politický výskum ukázal, že dôvera má pozitívny vplyv na rozvoj spoločnosti. Empirické štúdie v ekonómii zase potvrdili silnú závislosť miery a dôvery od hospodárskych výsledkov.

Týmto problémom sa bude vo svojej prednáške „Dôvera – kľúč k produktivite a rozvoju. Poznatky z experimentálnej ekonómie“ venovať Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD. Prednáška predstaví spôsob, ako merať dôveru v laboratórnych podmienkach, oboznámi s výhodami využitia experimentálnej ekonómie pri jej skúmaní a bude sa zaoberať niekoľkými mechanizmami, ktoré dokážu dôveru ovplyvniť.

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, miestnosť D 115.

Termín: utorok 24. 11. 2009 o 17.00 Vstup na prednášku je voľný.

Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD. patrí k najmladšej generácií slovenských ekonómov pôsobiacich v zahraničí. Vyštudoval kvantitatívne metódy na Varšavskej ekonomickej univerzite a získal doktorát z ekonómie na University of Arizona. Od roku 2007 pôsobí ako Senior Lecturer na Katedre ekonómie a financií na University of Canterbury na Novom Zélande. Maroš Servátka sa venuje experimentálnej a behaviorálnej ekonómii. Je autorom štúdií na témy férovosť, štedrosť, reputácia a dôvera, ktoré sú publikované vo vedeckých časopisoch European Economic Review či Experimental Economics. V rámci neziskového združenia Virtual Scientific Laboratories organizuje na Slovensku vedecké podujatia v oblasti ekonómie, čím prispieva k rozširovaniu aktuálnych poznatkov a odbornej diskusii.

Prednáška je ďalšou zo série Bratislava Open Lectures, ktorú organizuje Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave a Nadácia Tatra banky.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.