Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Nadácia VÚB prináša nádej

Banky 31.08.2009 | 13:31 0 Komentárov

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému v programe pre Nádej. Sumu 100 000 EUR rozdelí medzi projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami. Prostriedky sú určené na vytvorenie nových pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím v prostredí chránených dielní, na chránené bývanie, terapiu alebo pracovnú a telesnú rehabilitáciu.

Nadácia VÚB sa dlhodobo venuje podporovanému zamestnávaniu a napomáha vzniku pracovných miest v prostredí chránených dielní. Možnosť získať grant v schéme  pre Nádej  poskytne už po štvrtýkrát. ,,V uplynulých rokoch Nadácia VÚB podporila 37 projektov a reakcie organizácií boli veľmi pozitívne. Každoročne je o podporu veľký záujem, preto sme pre tento rok zdvojnásobili celkový objem grantových prostriedkov,“  uviedol predseda správnej rady Nadácie VÚB Ignacio Jaquotot.  

Prostriedky  budú využité na vytváranie nových pracovných príležitostí v chránených dielňach, zabezpečenie samostatného plnohodnotného života v prostredí chráneného bývania, alebo rozvoj zručností a talentu hendikepovaných. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, organizácie poskytujúce služby pre hendikepovaných, cirkev, domovy sociálnych služieb zdravotnícke zariadenia a chránené dielne.

Celkovo bude prostredníctvom grantovej schémy rozdelených 100 tisíc eur. Na projekty podporovaného zamestnania alebo chráneného bývania je možnosť získať jednorazovo až 6 000 eur. Maximálna výška pomoci pri projektoch zameraných na rozvoj osobnosti, zručností a talentu ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažnými ochoreniami je 3 000 eur. Uzávierka žiadostí o grant je 5. októbra 2009. Viac informácií o možnosti získať grant nájdete na stránke www.nadaciavub.sk , na e-mailovej adrese  info@nadaciavub.sk  alebo na telefónnom čísle 0949 428 239.

Nadácia VÚB  je nezisková organizácia založená VÚB bankou  a na Slovensku pôsobí od roku 2004. Jej účelom je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a športu. ´

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.