Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Neziskové aktivity bánk prezentujú etiku, zodpovednosť a transparentnosť podnikania

Banky 04.01.2010 | 14:13 0 Komentárov

Päť najvýznamnejších retailových slovenských bankových domov v minulom roku podporilo neziskové aktivity v objeme vyše 3,5 mil. Eur. Najviac prostriedkov bolo alokovaných do projektov zameraných na kultúru a vzdelávanie. Subjekty bankového sektora sú presvedčené, že neziskové projekty a podpora zmysluplných sponzorských a filantropických aktivít sú o etike, zodpovednosti a transparentnosti podnikania.

Podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) celkový objem prostriedkov vynaložených na neziskové aktivity časti bankového sektora v minulom roku  predstavoval 3 547 600 Eur. Štruktúra rozdelenia financií pre neziskové aktivity je v jednotlivých bankách rôzna. V celkovom objeme však najväčší podiel (34,04%) predstavuje podpora umenia a kultúry, vedy a vzdelávania (33,85%), charitatívnych projektov a aktivít zameraných na sociálnu pomoc a zdravie (17,13%) a šport (4,22%). Zvyšných 4,2% je rozdelených do projektov zameraných na komunitné programy, ekológiu, zamestnanecké programy a pod.   

Banky už dlhoročne patria medzi podnikateľské subjekty, ktoré investujú do neziskových projektov najväčšie objemy prostriedkov. Niektoré z bánk riadenie neziskových  aktivít inštitucionalizovali a sformovali vlastné nadácie, iné pracujú na základe jednotlivých
strategických projektov vychádzajúcich z koncepcie spoločenskej zodpovednosti podnikania , “ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Banky riadia procesy spoločenskej angažovanosti a zodpovednosti podnikania z dlhodobého hľadiska a ako komplexný systém s jasným štatútom. Napriek trvaniu krízy chcú slovenské banky naďalej venovať značné prostriedky na podporu filantropických  a sponzorských aktivít.

Finančná pomoc bánk v minulom roku bola rôznorodá. Veľká väčšina projektov má dlhodobý charakter. Patria sem projekty podporujúce vzdelávanie a vedu formou prednášok významných svetových osobností, grantových vzdelávacích programov, voľno-časové aktivity detí a mládeže, rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok, podpora organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím a sociálne slabým občanom , programy na obnovu školských športovísk, telesne postihnutých športovcov, lekárskych pomôcok a rehabilitačných pobytov, podpora ústavov, a.i.

Najvýznamnejšie aktivity bánk v roku 2009: Economius, Škola praxou, Komunál 2009, Knihy školám, AINova, Global management challenge, prednáška nositeľa nobelovej ceny Prof.Edwarda Prescotta, Poklady môjho srdca, podpora Radošinského naivného divadla, Medzinárodný filmový festival Bratislava, Kutúrne leto… 

Banky sa zameriavame na rozvoj týchto oblastí: 

Vzdelávanie a veda

33,85%

Umenie a kultúra

34,04%

Šport

10,76%

Charita, sociálna pomoc, zdravie

17,13%

Iné***

4,22%

Spracované na základe údajov z piatich retailových bánk.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.