Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Nová verzia PASW Collaboration & Deployment Services 4

Ostatné správy 14.07.2009 | 11:52 0 Komentárov

Spoločnosť SPSS Inc., popredný svetový dodávateľ riešení a softwaru Predictive Analytics, oznámila vydanie novej verzie PASW Collaboration and Deployment Services 4 (predtým Predictive Enterprise Services).

Software PASW Collaboration and Deployment Services poskytuje základňu pre správu a aplikáciu analytických výsledkov. Je navrhnutý tak, aby organizáciám zaistil rozvoj spolupráce v analytických týmoch a ich náväznosti pri realizácii projektov a efektívne predávánie analytických výsledkov do každodenných operácií organizácie. Software zabezpečuje automatizáciu analytických procesov pre dosiahnutie väčšej konzistencie a kontroly a tiež implementáciu výsledkov do jestvujúcich podnikových systémov. Jeho cieľom je podporiť rozhodovanie na základe dát v najrôznejších prevádzkových oblastiach a zároveň podporiť celkovú efektivitu analytických činností a rozhodnutí od nich odvodených. Je to nástroj, ktorého cieľom je šetriť náklady komplexných analytických a vyhodnocovacích aktivít. 

Nové funkcionality zahrňujú rozšírenie možností v oblasti publikovania analytických výsledkov. Funkcia Real-Time Scoring tiež pomáha integrovať analytické skóry do jestvujúcich aplikácií, ktoré potom môžu vygenerovať odporúčanie automaticky v nadväznosti na konkrétny podnet od zákazníka. 

Jiří Lakosil, risk manager v Českomoravskej stavebnej sporiteľni hovorí: „ČMSS využíva celú škálu analýz úverových rizík zahrňujúcu behaviorálne skórovanie zákazníkov, hodnotenie rizikovosti a cross selling s dataminingovým nástrojom PASW Modeler a PASW Collaboration & Deployment Services. Funkcionalita Real-Time Scoring nám umožňuje lepšie integrovať skóry úverových rizík a tak zrýchľovať a upresňovať schvaľovací proces. Zároveň šetríme čas, peniaze a zvyšujeme spokojnosť našich zákazníkov. Bez PASW Collaboration & Deployment Services by sme neboli schopní tak jednoducho zostaviť kvalitný systém analýz uverových rizík.” 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.