Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Petr Stuchlík z Fincentra bol zvolený za nového predsedu predstavenstva AFIZ ČR

Predstavenstvo Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov ČR (AFIZ) zvolilo na včerajšom zasadnutí nových členov predstavenstva. Za predsedu predstavenstva AFIZ bol menovaný Petr Stuchlík, predseda predstavenstva a gnerálny riaditeľ spoločnosti Fincentrum. Vo funkcii 1. podpredsedu predstavenstva AFIZ ho nahradi Tomáš Prouza, riaditeľ pre rozvoj a starostlivosť o klientov spoločnosti Partners. Podpredsedom predstavenstva bol novo zvolený Petr Šafránek, predseda Legislatívnej a právnej komisie AFIZ.

"Nové predstavenstvo AFIZ sa bude v roku 2010 usilovať najmä o zlepšovanie kvality finančného poradenstva v Českej republike. Preto sa okrem iného aktívne podieľame na príprave novej legislatívy, ktorá túto oblasť upravuje,“ uviedol Petr Stuchlík, predseda predstavenstva AFIZ.

Nové zloženie predstavenstva je pre splnenie týchto cieľov najlepšou možnou voľbou. Známe mená a renomé novo vymenovaného vedenia AFIZ sú výborným predpokladom na to, aby odborné názory a skúsenosti AFIZ pomohli pri príprave legislatívy a pri prípadných zmenách v regulácii trhu finančného poradenstva.

Petr Stuchlík sa narodil v roku 1977 v Zlíne. Vyštudoval manažment na VŠE v Prahe a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam. V roku 2000 založil spoločne s Martinom nejedlým portál o osobných fnanciách Fincentrum.cz. Po jeho predaji skupine MAFRA v júli 2001 sa spoločne s Martinom Nejedlým naplno venujú rozvoju spoločnosti Fincentrum, a.s., ktorá patrí s minuloročným obratom presahujúcim 20 mil. EUR k najvýznamnejším finančno poradenským spoločnostiam v ČR a na Slovensku.

AFIZ je najvýznamnejšou profesnou asociáciou v odbore finančného poradenstva na českom trhu. Ku koncu roka 2009 združovala rádovo 11 000 finančných poradcov z Českej republiky.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.