Utorok 18. decembra. Meniny má Sláva

Objem úverov poskytnutých skupinou VÚB vzrástol vlani o 12 % na hodnotu 12 mld. eur

Banky 23.02.2018 | 12:38 0 Komentárov

Skupina VÚB dosiahla vlani prevádzkový zisk vo výške 280,4 mil. eur a čistý zisk vo výške 175,0 mil. eur. Proti minulému rok profitabilita skupiny vzrástla o 11,6 percenta.

Do skupiny patrí VÚB banka a jej stopercentné dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, Consumer Finance Holding Česká republika, a.s., VÚB Factoring a VÚB Leasing. Do výsledkov sa konsoliduje aj spoločný podnik VÚB Generali DSS s podielom VÚB 50 percent.

Vysoký rast vykázali vlani najmä úvery, ktoré stúpli medziročne o takmer 12 percent na 12 mld. eur. Klientské vklady sa zvýšili o zhruba štyri percentá na 9,9 mld. eur.

Kapitálová primeranosť skupiny VÚB v decembri 2017 18,24 percenta, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil. December 2017 December 2016 Zmena
Prevádzkové výnosy 547,4 555,8 -1,5%
Prevádzkové náklady (267,0)  (273,4) -2,3%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek 280,4 282,4 -0,7%
Zisk pred zdanením 223,1 211,7 5,4%
Čistý zisk za rok 175,0 156,8 11,6%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách 13,49 12,08 11,7%
Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu) 44,25% 45,20% -95 b.b.

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil. December 2017 December 2016 Zmena
Úvery klientom 12 001 10 725 11 ,9%
Vklady a úvery klientov 9 939 9 565 3 ,9%
Celkové aktíva 14 971 14 037 6 ,7%

„Ocenenie Banka roka 2017 od magazínu Trend i výborné výsledky sú potvrdením, že našu stratégiu orientovanú na zákazníka a inovácie pozitívne prijali odborníci aj klienti. Okrem výbornej komerčnej výkonnosti sa nám podarilo zvýšiť spokojnosť klientov zjednodušením kontaktu s bankou a zároveň začleniť spoločnosti Consumer Finance Holding a VÚB Faktoring do štruktúr banky,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *