Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Od 1. novembra bude presun bežného účtu medzi bankami jednoduchší

Banky 29.10.2009 | 14:58 0 Komentárov

Od 1. novembra nadobúda účinnosť dobrovoľný záväzok bánk združených v Slovenskej bankovej asociácii (SBA), ktorý určuje jednotný postup bánk pri presune bežných účtov. Prijaté pravidlá podstatne zjednodušia klientom zrušenie starého a otvorenie nového účtu v inej banke. Pravidlá vychádzajú z princípov dohodnutých medzi EBIC (European Banking Industry Committee) a Európskou komisiou.

Pravidlá riadia presun trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazov na inkaso, súhlasov platiteľa s inkasom a prevodných príkazov z bežného účtu klienta v pôvodnej banke
na iný bežný účet v novej banke. „Zmena pravidiel prinesie klientom väčší komfort a urýchli komunikáciu s bankami,“ informuje výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský. Dodržiavanie povinností bánk pri presune bežného účtu bude kontrolovať bankový ombudsman, na ktorého sa klient môžete obrátiť v prípade, ak podľa neho niektorá z bánk nepostupovala správne.

Ak chce klient jednoducho a pohodlne presunúť účet z pôvodnej banky do inej banky podmienkou je vysporiadanie záväzkov v pôvodnej banke, výber novej banky a určenie parametrov nového účtu. Následne vyplní žiadosť a doručí banke. Banky riadia celý proces  tak, aby prebehol bez neodôvodnených prieťahov.

Základné pravidlá presunu bežného účtu:

  • platia iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov
  • týkajú sa iba bežných účtov
  • služby môžu byť spoplatnené
  • nová banka je primárne miesto kontaktu (ak je to potrebné klient navštívi aj pôvodnú banku).

Jednotné pravidlá na presun bežných účtov sú jedným z dobrovoľných záväzkov bánk zameraných na ochranu spotrebiteľov. Medzi ne patria projekty zamerané na bežných klientov: Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, inštitút bankového ombudsmana, projekt finančného vzdelávania, zrušenie viazanosti produktov,  zvýhodnené mladomanželské pôžičky, či pomoc bánk pre klientov, ktorí stratili prácu a nie sú schopní splácať úver na bývanie. SBA v minulosti rovnako pripravila projekty určené sektoru malých a stredných podnikov: zrušenie viazanosti produktov pre malé a stredné podniky,  alebo rýchle bankové záruky úverom pre podnikateľov.

Informácie o pravidlách presunu bežného účtu získa klient v každej banke, ktorá poskytuje bežné účty alebo na www.sbaonline.sk/presun-uctov.

  

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.