Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

OVB dosiahla celkové provízie 147,4 mil. € za obdobie prvých 9 mesiacov roku 2009

Kolín, 6. novembra 2009 – Celkové provízie vyprodukované poskytovateľom finančných služieb OVB Holding AG dosiahli za prvých deväť mesiacov roku 2009na území 14 európskych krajín celkom 147,4 mil. €. Predstavuje to pokles 24,2%, teda 47,2 mil. € oproti silnému minuloročnému výsledku 194,6 mil. €.

V regióne strednej a východnej Európy, ktorý bol zvlášť zasiahnutý ekonomickým poklesom, bol medziročný pokles zaznamenaný vo výške 34,0%, čo predstavuje 62,1 mil. € počas prvých deväť mesiacov roku.

Pozitívny vývoj predaja v nových národných dcérskych spoločnostiach v Španielsku a Francúzsku, ktorý sa prejavil v 3.štvrťroku 2009, celkom neprekryl pokles predaja v segmente južnej a západnej Európy, ktorý je primárne dôsledkom prepadu predaja v Rakúsku, špeciálne v oblasti investícií. Celková výška provízií v Nemecku poklesla medziročne o 9,3% z 60,9 mil.€ na 55,2 mil. € za obdobie od I-IX/2009.

Pokračujúca expanzia počtu finančných konzultantov z 1252 na 1335 mala stabilizujúci efekt. EBIT poklesol z 22,3 mil. € na 6,2 mil.€ v dôsledku nižších tržieb. EBIT marža – vzťahujúca sa na celkové provízie – predstavovala 4,2% oproti minuloročným 11,5% za obdobie prvých deväť mesiacov roku.

„Nie sme spokojní s našimi súčasnými tržbami, očakávame však príchod významného zlepšenia z dôvodu expanzie predaja, ktoré bude nasledovať po tomto slabšom období“, hovorí Oskar Heitz, finančný a administratívny riaditeľ OVB Holding AG. „Taktiež implementujeme protiopatrenia vo forme významného zníženia nákladov.“

OVB redukovala prevádzkové náklady o 10,9% na 34,6 mil. € za obdobie od januára do septembra. Založené na porovnaní tretích štvrťrokov 2009/2008 OVB znížila prevádzkové náklady o 17,1%, čo ilustruje efektívnosť súčasného úsporného programu.

Opäť sme zaznamenali pozitívny vývoj v počte zákazníkov obsluhovaných OVB. Napriek nepriaznivým okolnostiam na trhu sa počet klientov ku koncu obdobia zvýšil o 3% na 2,791 milióna. Počet finančných konzultantov pracujúcich pre OVB naprieč Európou klesol počas tohto obdobia o 251, z 4966 na 4715. Pokles sa uskutočnil z väčšej časti začiatkom roka 2009, pripisujeme ho komplikovaným trhovým podmienkam v súčasnosti pretrvávajúcim v niektorých krajinách. Pozitívny vývoj z hľadiska počtu finančných konzultantov bol zaznamenaný v Nemecku, kde sa tím finančných konzultantov rozšíril o 83 na celkový počet 1335.

V oblasti dlhodobých penzijných produktov sa ohnisko dopytu našich zákazníkov sústreďovalo na penzijné produkty spojené s fondami, ktoré predstavovali 56% vyprodukovaných tržieb počas prvých štvrťrokov roka.

„Počas zostávajúcich mesiacov súčasného finančného roka očakávame pozitívny obrat vďaka koncoročnej obchodnej perióde.“, vysvetľuje predseda predstavenstva Wilfried Kempchen s výhľadom na rok ako celok. „S výhľadom na ostrý pokles HDP v Európe a zakladajúc hodnotenie na údajoch ku koncu septembra očakávame vývoj v roku 2009 v súlade s našimi očakávaniami. Bude možné dosiahnuť celkové provízie v intervale medzi 190-200 mil. € a taktiež zotrvávame na našom ambicióznom cieli dosiahnuť EBIT okolo 10 mil. €.“ 

Koncern OVB má holdingovú centrálu v Kolíne a je jednou z vedúcich európskych skupín v predaji finančných produktov. Od založenia OVB Vermgensberatung AG v Nemecku v roku 1970, formovalo zameranie obchodných aktivít OVB na klienta orientované poradenstvo pre domácnosti v oblasti krytia poistného, tvorby a zhodnocovania majetku, starobného dôchodku a hypotekárnych úverov, formovalo. V súčasnosti poskytuje OVB poradenstvo 2,8 miliónom klientov po celej Európe, spolupracujúc s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi.

OVB je v súčasnosti aktívne v 14 krajinách, s viac ako 4 900 finančnými sprostredkovateľmi, ktorý pracujú pre OVB na plný pracovný úväzok.

OVB Holding AG bolo zapísané v júli 2006 do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard, ISIN DE0006286560) a od 22. júna 2009 je zastúpená v indexe SDAX na nemeckej burze. V roku 2008 dcérske spoločnosti holdingu vyprodukovali celkovo na províziách 260,2 milióna eur a EBIT 28,8 milióna eur.

 

Kľúčové hodnoty za skupinu OVB 9M/2009

 

Kľúčové ukazovatele

Jednotka

01/01 – 30/9/2008

01/01 – 30/9/2009

Zmena

Klienti (30 September)

milión

2,71

2,79

+ 3,0 %

Poradcovia (30/06)

počet

4 966

4 715

– 5,1 %

Nový obchod

Počet zmlúv

437 385

372 439

– 14,8 %

Celkové provízie

Mil. €

194,6

147,4

– 24,2 %

 

Kľúčové finančné ukazovatele

Jednotka

01/01 – 30/9/2008

01/01 – 30/9/2009

Zmena

EBIT

Mil. €

22,3

6,2

– 72,0 %

EBIT marža*

%

11,5

4,2

– 7,3 %-pts.

Konsolidované čisté tržby

Mil. €

19,2

4,7

-75,3 %

Zisk na akciu (nerozpustený)

1,35

0,33

-75,3 %

* počítané z celkových provízií
   

Kľúčové hodnoty za regióny 9M/2009

 

 

Jednotka

01/01 – 30/6/2008

01/01 – 30/6/2009

Zmena

Stredná a východná Európa

 

 

 

 

Klienti (30/06)

milión

1,70

1,77

+ 4,1 %

Poradcovia (30/06)

počet

2965

2729

– 8,0 %

Celkové provízie

Mil. €

94,1

62,1

– 34,0 %

EBIT

Euro million

16,9

7,6

– 54,9 %

EBIT marža*

%

18,0

12,3

– 5,7 %-pts.

Nemecko

 

 

 

 

Klienti (30/06)

milión

692 350

694 883

+ 0,4 %

Poradcovia (30/06)

počet

1 252

1 335

+ 6,6 %

Celkové provízie

Mil. €

60,9

55,2

– 9,3 %

EBIT

Euro million

5,1

4,2

– 18,5 %

EBIT marža*

%

8,4

7,6

– 0,8 %-pts.

Južná a západná Európa

 

 

 

 

Klienti (30/06)

milión

313 850

324 340

+ 3,3 %

Poradcovia (30/06)

počet

749

651

– 13,1 %

Celkové provízie

Mil. €

39,6

30,1

– 23,9 %

EBIT

Euro million

4,9

0,8

-84,4 %

EBIT marža*

%

12,4

2,5

– 9,9 %-pts.

* počítané z celkových provízií
  

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.