Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

OVB Holding AG posilnila predstavenstvo

Dozorná rada vymenovala Maria Freisa za člena predstavenstva OVB Holding AG.

S účinnosťou od 1. januára 2010 vymenovala Dozorná rada OVB Holding AG doterajšieho prokuristu a riaditeľa pre zahraničie pána Maria Freisa za člena predstavenstva spoločnosti.

Tento 34-ročný odborník bude zodpovedať za oblasť predaja v zahraničí, posilní doterajšie dvojčlenné predstavenstvo z hľadiska strategických a operatívnych výziev, ktoré sú spojené s dosiahnutou veľkosťou spoločnosti a pokračovaním rastovej politiky.

„Mario Freis je uznávaný odborník v oblasti predaja. Svoje kompetencie preukazuje v OVB už veľa rokov“, vysvetľuje Wolfgang Fauter, predseda dozornej rady OVB. „Jeho vymenovaním dozorná rada podporila kontinuitu a omladenie.“

Freis, ktorý prišiel do OVB v roku 1995, je od januára 2002 prokuristom a riaditeľom pre zahraničie. Vyštudovaný poisťovací špecialista, ktorý získal vyššie vzdelanie skúškou v Nemeckej obchodnej a priemyselnej komore (IHK), začal svoju kariéru v Controllingu OVB. Od roku 2001 je Mario Freis ako manažér, predseda, alebo člen dozornej rady, prípadne správnej rady poverený vedením a kontrolou zahraničných spoločností. Jeho hlavnou činnosťou v OVB bola vždy oblasť predaja.

Ako člen predstavenstva zodpovedný za zahraničie bude pán Freis pokračovať v medzinárodnej expanzii, pri ktorej uplatní svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti predaja. V predchádzajúcich rokoch sa pán Freis vo veľkej miere podieľal na rozvoji jednotlivých spoločností OVB a bol zodpovedný za prípravu a realizáciu vstupu na nové trhy.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.