Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Počiatočný nárast na akciových trhoch vystriedal postupný pokles

Investície 16.02.2009 | 17:24 0 Komentárov

Uplynulý týždeň počiatočný nárast na akciových trhoch vystriedalo opätovné uzatváranie pozícií a akciové trhy postupne klesali. Podľa predbežných odhadov v 4. kvartáli 2008 kleslo HDP Francúzska o 1.2 percenta, HDP Maďarska o 2 percentá a HDP Nemecka o 2.1 percenta.

„Medzikvartálny pokles HDP Eurozóny za 4. štvr ť rok 2008 by mal dosiahnu ť 1.5 percenta, č o je viac ako pokles, ktorý bol očakávaný. Európske akciové indexy prevažne oslabili a s viac ako 5 percentnou stratou uzavreli indexy v Nemecku, Rumunsku, Chorvátsku a Turecku. Zisk 0.3 až 1.7 percenta si pripísali hlavné indexy v Ma ď arsku, Slovinsku a Bulharsku,“ hovorí Juraj Hrbatý zo spoločnosti Capital Markets.

Holandský výrobca ocele ArcelorMittal vykázal za 4. štvr ť rok 2008 stratu vo výške 2.6 miliárd dolárov, pričom trh očakával zisk 560 miliónov dolárov. Spolo č nos ť v predchádzajúcom roku vykázala zisk za 4. kvartál 2.44 miliárd dolárov. ArcelorMittal prepustí v hlavnej továrni v Ostrave 9 percent, č iže až 650 pracovníkov oproti pôvodne oznámeným 350 pracovníkom. Akcie spoločnosti stratili takmer 9 percent a uzavreli na hodnote 20.1 eura za akciu.

Francúzska ropná spolo č nos ť Total dosiahla v poslednom štvr ť roku 2008 zisk vo výške 2.9 miliárd eur, čo predstavuje pokles o 8 percent v porovnaní so 4. kvartálom roku 2007. Zisk nezahŕňa zmeny zásob a zmenu hodnoty podielu v Sanofi-Aventis. Za celý rok 2008 dosiahla spoločnos ť rekordný zisk vo výške 13.9 miliárd eur, č o predstavuje nárast o 14 percent. Zdá sa, že spoločnos ť sa vysporiadala s klesajúcim dopytom a cenou ropy lepšie ako sa o č akávalo. Cena akcií Total však oslabila o 2.5 percenta na 40.9 eura.

„V piatok schválil americký kongres a následne aj senát ´Obamov´ stimulačný plán pre ekonomiku v hodnote 787 miliárd dolárov. Keďže sa prijaté podporné opatrenia začnú prejavova ť vo výsledkoch ekonomiky až o nieko ľ ko mesiacov neskôr, nemusí by ť schválenie plánu dostato č ným stimulom k rastu akciových trhov. Tento týždeň   oznámia v Európe výsledky za 4. kvartál 2008 spolo č nosti ako TVN, Daimler, Heineken, Commerzbank, Komerční banka, Petrol, Schneider Electric, Fresenius Medical Care, Agora, Turk Telekomunikasyon a iné,“ uzavrel Hrbatý zo spoločnosti Capital Markets.