Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Polročné výsledky AXA Group: čistý zisk vyše 1,3 miliardy eur

Penzia 06.08.2009 | 15:33 0 Komentárov

V prvom polroku 2009 vykázala svetová finančná skupina AXA Group čistý zisk 1,323 miliardy eur, čo je o 400 miliónov eur a 43 % viac ako za celý rok 2008. Zároveň sa podľa ukazovateľov platobnej schopnosti zvýšila finančná sila skupiny. AXA má prebytok 7 miliárd eur nad regulačným minimom.

„Nepriaznivý vývoj trhu sa dotkol aj poisťovníctva  i AXA Group, a to najmä v druhom polroku 2008. Dobré výsledky dosiahnuté v prvom polroku 2009 potvrdili, že vieme efektívne zvládať riziká a obmedzovať následky krízy,“  uviedol Henri de Castries, predseda predstavenstva AXA Group. 

Zatiaľ, čo za celý rok 2008 dosiahla AXA čistý zisk 923 miliónov eur, v prvom polroku 2009 je to o 400 miliónov viac. Pozitívny hospodársky výsledok sa premietol do nárastu vlastného kapitálu o 1,4 miliardy eur na celkových 38,8 miliárd. O 3 percentuálne body tiež klesla dlhodobá zadlženosť (na 31 %). 

V porovnaní s koncom roku 2008 došlo i k zlepšeniu ukazovateľov platobnej schopnosti ukazovateľ Solvency I dosiahol 133 % (zvýšenie o 6 percentuálnych bodov), Solvency II  155 % (10 bodov navyše).  

„AXA v súčasnej dobe disponuje prebytkom 7 miliárd eur nad úrovňou regulačného minima. Sme teda dobre pripravení aj na prípadný ďalší pokles trhu. Navyše máme dobré predpoklady na využitie následného rastu – neprestali sme investovať a zameriavame sa na príležitosti so stálym rastovým potenciálom.“ uzatváral Henri de Castries.  

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.