Sobota 21. júla. Meniny má Daniel

Pomoc pre obete povodní od OTP Banky

Banky 11.06.2010 | 11:57 0 Komentárov

OTP Banka Slovensko, .a.s. citlivo pristupuje k aktuálnym problémom obyvateľov postihnutých povodňami a prináša pre klientov, ktorým povodne poškodili obydlia, alebo dokonca prišli o strechu nad hlavou rad opatrení, ktoré pomôžu pri prekonaní tejto ťažkej životnej situácie.

Klienti, ktorí majú v OTP Banke svoje finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch a vkladných knižkách, si môžu svoje úspory vybrať bez poplatku za predčasný výber a použiť ich na odstránenie škôd po povodniach. 

Aké majú klienti možnosti, ak splácajú úver a povodeň zničila ich nehnuteľnosť?  

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zabezpečenia úveru, sú spravidla poistené proti živelným pohromám. V prípade vzniku poistnej udalosti (škody) je potrebné poistnú udalosť čo najskôr hlásiť do príslušnej poisťovne. 
Pokiaľ je poistné plnenie do 3.319 €, banka neskúma podrobnosti poistnej udalosti a dáva súhlas s devinkuláciou tejto poistnej sumy a vyplatenie peňazí priamo klientovi. V prípade, ak je škoda vyššia ako uvedená suma, banka postupuje individuálne, avšak vo väčšine prípadov, pokiaľ nedôjde k totálnej škode na nehnuteľnosti, taktiež súhlasí s devinkuláciou v prospech klienta. 

Klienti, ktorým OTP Banka poskytla hypotekárny úver, spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou, resp. iný spotrebný úver môžu v tomto náročnom období využiť nasledovnú ponuku pomoci:

  • odklad splátok istiny úveru,
  • zníženie splátok úveru,
  • predĺženie splatnosti úveru,
  • bez poplatku pri predčasnom splatení pri poistnom plnení,
  • poskytnutie nového úveru bez poplatku za spracovanie úveru až do 31.12.2010  (aj pre neklientov banky).

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.