Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

Posilnenie manažmentu v Asseco Solutions

Ostatné správy 05.10.2009 | 14:25 0 Komentárov

Asseco Solutions posilňuje manažment. Dňa 1. októbra 2009 vzniká v softvérovej spoločnosti Asseco Solutions nové oddelenie s názvom Marketing a Business Development, ktoré pod vedením Eduarda Bartka zodpovedá za marketingovú a komunikačnú stratégiu spoločnosti a riadenie rozvoja produktov.

Ďalšou zmenou v manažmente je menovanie Milana Hnilicu za riaditeľa Zákazkových informačných systémov, so zodpovednosťou za podporu a vytváranie riešení šitých na mieru. Do tretice dochádza ku zmene na obchodnom úseku. Od 1. októbra prejde riadenie partnerskej siete Asseco Solutions pod obchodný úsek, čím sa zabezpečí jednotné riadenie nepriameho a priameho predaja. Riadenie obchodného úseku bude naďalej v kompetencii obchodného riaditeľa. Túto pozíciu bude zastávať Július Rebeťák, ktorý od júna tohto roku pracoval na pozícii riaditeľa partnerskej siete DATALOCK, dnes už Asseco Solutions. 

Poslaním oddelenia Marketing a Business Development je definovanie vhodnej marketingovej a komunikačnej stratégie spoločnosti a jej realizácia v súlade s plánom a riadenie rozvoja produktov spoločnosti v súlade s potrebami a očakávaniami trhu. Oddelenie tiež zodpovedá za zjednotenie interných a externých komunikačných nástrojov nadnárodného zoskupenia Asseco Solutions a vytváranie Corporate Identity. Vedením nového oddelenia je od 1. októbra 2009 poverený Eduard Bartko:  „Našim prvoradým cieľom v najbližšom období je zvýšiť poznateľnosť značky Asseco Solutions u našich súčasných a potenciálnych zákazníkov a pri tom zachovať dôveru, ktorú mali k značkám Datalock a Helios.  Rovnako chceme vytvoriť novú, silnú identitu na trhu, ktorá stavia na pevných základoch a nesie v sebe posolstvo lídrov slovenského a českého trhu.“ 

Eduard Bartko vyštudoval odbor Ekonomika a riadenie podniku na Podnikovo hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity, Bratislava. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil v roku 2003 do spoločnosti DATALOCK na pozíciu konzultanta pre produkt Datalock SPIN. Neskôr pôsobil tri roky na pozícii produktového manažéra, v roku 2008 zastával funkciu vedúceho oddelenia nemocničných informačných systémov. Od januára tohto roku mal na starosti koordináciu projektu integrácie spoločností DATALOCK a LCS International a práve skúsenosti z tejto oblasti zužitkuje pri pôsobení na novej pozícii. Eduard Bartko je od roku 2007 členom dozornej rady spoločnosti Asseco Solutions. 

Riešenia šité  na mieru a podpora pri hľadaní externých zdrojov na ich prefinancovanie bude plne v kompetencii Milana Hnilicu, riaditeľa Zákazkových informačných systémov:  „Asseco Solutions vnímam ako jedného z TOP hráčov na trhu IT so širokou ponukou štandardných ERP riešení. Ponuka riadiť v tejto spoločnosti Zákazkové informačné systémy a prispieť k sprístupneniu IT hľadaním alternatívnych spôsobov financovania, je pre mňa príležitosť posunúť sa v mojej pracovnej kariére ďalej a zároveň to je pre mňa záväzok naplniť očakávania manažmentu spoločnosti.“  

Milan Hnilica vyštudoval VŠ Ekonomickú – špecializácia služby a cestovný  ruch. Po skončení školy pracoval na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde participoval pri tvorbe Programu pre rozvoj cestovného ruchu. Skúsenosti z oblasti informačných technológií, vývoja a implementácie riešení založených na moderných technológiách nadobudol počas takmer 5 ročného pôsobenia v spoločnosti Visicom v pozícii obchodného a projektového manažéra. Od augusta 2005 zastával v spoločnosti DATALOCK pozíciu obchodného riaditeľa.  

Július Rebeťák, obchodný riaditeľ Asseco Solutions:  „Vymenovanie za obchodného riaditeľa nadnárodnej spoločnosti, akou je dnes Asseco Solutions, je pre mňa veľkou poctou a výzvou zároveň. Samozrejme si uvedomujem aj všetky povinnosti s ňou spojené, ale verím, že vďaka nadobudnutým skúsenostiam a overenej základni profesionálnych obchodníkov, ktorých budem viesť, posunieme Asseco Solutions na popredné miesto na slovenskom aj českom trhu.“ 

Peter Lang, generálny riaditeľ Asseco Solutions:  „Pre túto zmenu sme sa rozhodli hlavne z dôvodu potreby posilniť obchodné oddelenie po integrácii do Asseco Solutions. Július Rebeťák je osvedčený profesionál a má skúsenosti so zavádzaním zmien. Preto verím, že novú pozíciu zvládne a posilní tak našu pozíciu na trhu aj v očiach zákazníkov.“ 

Július Rebeťák študoval na Strojnícko-elektrotechnickej fakulte Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odbor Priemyslové inžinierstvo. Po skončení  školy pôsobil na pozícii zástupcu obchodného riaditeľa v spoločnosti Softip Sever, a.s., kde bol zároveň členom Dozornej rady a od roku 2003 zastával funkciu manažéra oddelenia strategických zákazníkov. V roku 2005 prišiel do Datalocku a svoje bohaté skúsenosti z oblasti informačných technológií využíval pri riadení pobočky Datalock Žilina, s.r.o.. Od júna roku 2009 pracoval na pozícii riaditeľa partnerskej siete DATALOCK, neskôr Asseco Solutions. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.