Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Používanie platobných kariet je vďaka čipom bezpečnejšie

Banky 29.06.2009 | 12:26 0 Komentárov

Všetky debetné a kreditné karty, ktoré Slovenská sporiteľňa vydáva klientom, sú už s čipovou technológiou. Znamená to, že každá platobná karta má okrem magnetického prúžku aj čip, ktorý zvyšuje bezpečnosť kartových operácií.

„Prioritou pre nás je bezpečnosť a komfort pri používaní platobných kariet a zabezpečenie rovnakých podmienok pre ich používanie v celom priestore eurozóny. Okrem kariet sme čipovou technológiou vybavili aj celú sieť našich bankomatov a platobné terminály u obchodníkov“, hovorí Iveta Behúňová, vedúca oddelenia kartových produktov Slovenskej sporiteľne. Povinnosť zaviesť čipovú technológiu pre všetky novovydavané karty od 1. januára 2009 a prevydať všetky karty s čipovou technológiou najneskôr do konca roku 2010 majú všetky banky na Slovensku. Vyplýva to zo zavedenia SEPA (Single Euro Payments Area –  Jednotného priestoru platieb v Eure) v  eurozóne .

K 31. máju bolo v obehu 515 tisíc čipových kariet vydaných Slovenskou sporiteľňou, čo je 38 % z celkového počtu debetných aj kreditných kariet banky. „Predpokladáme, že do konca roka 2009 bude približne 54 % zo všetkých kariet čipových,“ predpoklad Iveta Behúňová. Poplatky za vydávanie čipových kariet a ich používanie sa pritom nezmenili.

Čip v karte umožňuje bezpečné overovanie každej transakcie v platobných termináloch a v bankomatoch, a tak minimalizuje možnosť prípadného zneužitia karty. Údaje uložené na čipe sú chránené vysokou úrovňou kryptovania. Aby boli údaje na karte prečítané z čipu, je potrebné, aby bol platobný terminál alebo bankomat tiež vybavený čipovou technológiou. Ak terminál alebo bankomat nemá čipovú technológiu, údaje z karty načítava cez magnetický prúžok.

Používatelia kariet s čipovou technológiou zadávajú PIN kód nielen pri použití bankomatu, ako držitelia kariet s magnetickým prúžkom, ale aj pri platbe u obchodníka. Overenie klienta je tak ďalším prvkom, ktorý zvyšuje bezpečnosť používania kariet.

Ako bezpečne používať platobnú kartu

Slovenská sporiteľňa svojich klientov upozorňuje, že je dôležité dodržiavať bezpečnostné zásady a nosiť karty na bezpečnom mieste. Ku karte by mali pristupovať rovnako opatrne ako k hotovosti. Na kartu by si nemali písať svoj PIN kód, aby neuľahčili prístup ku svojmu účtu neoprávneným osobám. Užitočné sú aj ďalšie tipy ako bezpečne používať platobnú kartu a ako sa chrániť pred jej zneužitím.

Tipy ako bezpečne používať platobnú kartu

  1. Kartu si hneď po jej prevzatí podpíšte.
  2. Na kartu si nepíšte svoj PIN kód, ani ho neuchovávajte spolu s kartou.
  3. Mali by ste vždy vedieť, kde máte svoju kartu.
  4. Kartu uchovávajte oddelene od osobných dokladov.
  5. Pri používaní platobnej karty na platby za nákupy cez internet používajte iba bezpečné a overené stránky.

Tipy ako sa chrániť pred zneužitím karty

  1. Pri výberoch z bankomatov si pozorne prezrite bankomat – najmä otvor, do ktorého sa vkladá karta, či v ňom nie je nainštalované cudzie teleso.
  2. Pri zadávaní PIN kódu si zakryte druhou rukou klávesnicu, aby ste zabránili jeho odpozorovaniu.
  3. Nastavte si na karte limity na výber hotovosti a na platbu kartou tak, aby neboli príliš vysoké.
  4. Hneď po zistení straty karty si ju telefonicky zablokujte. Telefónne čísla Sporotelu sú 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888.   Banka kartu zablokuje ihneď potom, ako ju o to klient požiada.
  5. Pravidelne si kontrolujte výpisy z účtu. Ak zistíte nezrovnalosti, ihneď kontaktujte banku.

Čo ešte potrebujem vedieť?

Pri kreditných kartách poskytuje Slovenská sporiteľňa zdarma poistenie zneužitia karty pri jej strate alebo odcudzení. Vzťahuje sa aj na neoprávnené transakcie, ku ktorým dôjde v priebehu 24 hodín pred nahlásením blokovania karty na linke Sporotel.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.