Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Predaj výrobkov s privátnou značkou stúpa

Ostatné správy 28.04.2009 | 16:19 0 Komentárov

Kríza v spotrebnom priemysle má najväčší dopad na textilný tovar. Ľudia preukázateľne menej navštevujú maloobchodné predajne a supermarkety, o to viac však plánovane. Obozretnejší spotrebitelia obchádzajú rôzne obchody, bežný tovar nakúpia v jednom, luxusný tovar v inom.

Hospodárska kríza prinútila spotrebiteľov na celom svete obmedziť svoje voľné výdavky. Do určitej miery tak postihla všetky segmenty spotrebného tovaru. Najviac zasiahla textilný, priemyselný a luxusný tovar. Vyplýva to zo záverov druhej výročnej správy Globálna sila spotrebného priemyslu spoločnosti Deloitte, ktorá obsahuje aj rebríček 250 najúspešnejších spoločností na svete orientovaných na spotrebný tovar na základe verejne dostupných údajov vykázaných za finančný rok 2007 (vrátane finančných rokov za obdobie k 30. júnu 2008).

Je prirodzené, že ľudia sa snažia šetriť peniaze obmedzovaním návštev reštaurácií, kupovaním lacnejších výrobkov a služieb. Vo všeobecnosti míňajú oveľa menej. Jedným z dôsledkov nového prístupu spotrebiteľov k nákupom je napríklad nárast predaja výrobkov s privátnou značkou, tzv. private label, čo predstavuje tovar, ktorý spravidla ponúkajú obchodné reťazce ako nízkonákladovejšiu alternatívu výrobku. Kupujúci „prehodnocujú svoje potreby“ pri rozhodovaní, aký typ výrobku si kúpia.

„Podobne ako v okolitých krajinách Európy, aj na Slovensku rastie pod vplyvom krízy záujem spotrebiteľov o tovary predávané pod privátnou značkou. Privátna značka má v očiach spotrebiteľov čoraz viac atribútov, ktoré boli doteraz prisudzované len exkluzívnym značkám – je to najmä pomer ceny a úžitkovej hodnoty (cca o 15 % až 20% nižšia cena oproti značkovým produktom), ponúkaná kvalita a úroveň inovácie,“ uviedol Peter Vlasatý, senior manažér na oddelení poradenských služieb, Deloitte Slovensko, a zároveň dodal. „Dá sa predpokladať, že podiel týchto tovarov na celkových výkonoch obchodných sietí bude naďalej rásť. Obchodné reťazce budú v čoraz väčšej miere podporovať privátnu značku, aby sa odlíšili od svojej konkurencie a ponúkli spotrebiteľom lacnejšiu alternatívu v danej kategórii výrobkov v čase krízy.“

Finančný rok 2007 bol pre spoločnosti zo spotrebného priemyslu dobrým rokom, vyhliadky sa však začínajú zhoršovať. Celkové tržby 250 najväčších spoločností orientovaných na spotrebný tovar dosiahli v roku 2007 takmer 3 bilióny USD oproti 2,67 biliónom USD v roku 2006. Medziročná priemerná miera rastu 250 najväčších spotrebných spoločností v roku 2007 predstavovala 10,6 %.

Najvyššie tržby spomedzi spotrebiteľských spoločností vykázal kórejský predajca elektroniky Samsung Electronics (106,388 miliardy USD) pred Hewlett-Packard Company (104,286 miliardy USD) a švajčiarskou potravinárskou skupinou Nestlé (89,724 miliardy USD).

Finančný rok 2007 nepriniesol so sebou len samé dobré správy. Štyridsať spoločností, t. j. každá šiesta, zaznamenalo rovnakú úroveň tržieb alebo ich pokles. Väčšinou išlo o výrobcov elektroniky, čo je odvetvie, ktoré bojuje s komoditizáciou výrobkov a poklesom cien. Najmenej pravdepodobné bolo zníženie tržieb v roku 2007 u výrobcov tovaru osobnej potreby a pre domácnosti. Treba podotknúť, že v niektorých prípadoch nižšie tržby neodrážajú nedostatočný organický rast, ale skôr to, že firmy úspešne divestovali časti podniku, aby sa mohli zamerať na svoju hlavnú činnosť.

Nová globálna situácia si vyžaduje, aby mnohé domácnosti, rovnako ako podniky, zmenili svoju bilanciu. Cieľom je znížiť dlhy a zvýšiť úspory, čo je však v dobe poklesu reálnych príjmov, obmedzenia dostupnosti úverov, prepadu cien nehnuteľností a stúpajúcej nezamestnanosti neľahká úloha a tento proces určite ešte chvíľu potrvá. Nová bilancia sa citeľne dotkne spotrebných výdavkov. Pod najväčším tlakom budú veľké výdavky od zlepšovania bývania až po nákup auta.

Nie je to tak dávno, čo Európania mali racionálne dôvody domnievať sa, že sa vyhnú všetkým závažným dôsledkom ekonomických problémov Spojených štátov. Táto doba je už minulosťou. Finančný systém Európy dnes sužujú rovnaké problémy, ktoré v Spojených štátoch vyvolal kolaps realitnej bubliny. Je jasné, že spotrebitelia v Európe aj v Spojených štátoch pociťujú dopady krízy veľmi negatívne a výrazne obmedzujú svoje výdavky.

Metodika analýzy dát

Ako primárne meradlo chápania finančných výsledkov danej skupiny spoločností využíva táto správa v prípade tržieb zložené vážené hodnoty a nie jednoduché aritmetické priemery. Podiel výsledkov väčších spoločností na zloženej hodnote je preto väčší ako podiel výsledkov menších firiem. Na účely zostavenia rebríčka a porovnania skupín sú dáta prepočítané na USD, preto bola opravená aj zložená miera rastu vzhľadom na pohyb mien. Hoci sa zložené výsledky všeobecne správajú podobne ako aritmetické priemery, poskytujú na účely porovnávacej analýzy lepšie reprezentatívne hodnoty.

Zložené hodnoty a priemery pre každú skupinu firiem vychádzajú z dostupných údajov. Nie všetky spoločnosti však mali k dispozícii kompletné údaje.

Finančné informácie, ktoré boli použité pre jednotlivé spoločnosti v danom roku, platili k dátumu pôvodného zverejnenia finančných výkazov. Prípadné úpravy výsledkov vykázaných za minulé obdobie vykonané spoločnosťami s cieľom zachytiť zmeny v prevádzke alebo účtovníctve nie sú v údajoch zohľadnené. Cieľom tejto štúdie nie je predložiť účtovnú správu, ale čo najpresnejšie zaznamenať dynamiku trhu a jej dopad na štruktúru odvetvia spotrebného tovaru za určité obdobie. Z týchto dôvodov miery rastu jednotlivých spoločností nemusia vždy zodpovedať iným zverejneným výsledkom.