Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

Private equity – obnovenie dôvery v strednej Európe

Investície 13.11.2009 | 12:25 0 Komentárov

Koncom roka 2008 index dôvery firiem private equity v strednej Európe, ktorý zostavila spoločnosť Deloitte, dosiahol svoju historicky najnižšiu úroveň, ale v súčasnosti sa spamätáva a údaje naznačujú, že odborníci sú v otázkach ďalšieho vývoja v oblasti private equity optimistickí.

Spoločnosť Deloitte zostavuje prieskum dôvery firiem private equity v strednej Európe už od marca 2003. V rámci štrnásteho vydania prieskumu (október 2009) sa ukazuje, že dôvera sa zvyšuje takmer až na úroveň pred krízou a podľa výsledkov prieskumu v súčasnosti iba malé percento private equity investorov očakáva, že ekonomické podmienky sa aj naďalej budú zhoršovať.

Počas finančnej krízy index dôvery v private equity v strednej Európe zaznamenal prudký a výrazný pokles, až o 70 bodov – z hodnoty 118 v októbri 2007 na hodnotu 48 v októbri 2008. Obnovenie dôvery sa však prejavilo rovnako prudko, nárastom o 69 bodov na hodnotu 117 v októbri 2009. 

Optimizmus medzi private equity investormi v strednej Európe narastá. Výsledky nášho najnovšieho prieskumu dôvery firiem private equity ukazujú, že tak ako sa výrazne prejavil pokles dôvery, návrat optimistickejších očakávaní nastal rovnako rýchlo,“ uviedol Garret Byrne, vedúci partner skupiny Deloitte pre služby v oblasti fúzií a akvizícií v strednej Európe. Firmy private equity prejavujú v súvislosti s celkovou ekonomickou situáciou počas nasledujúcich šiestich mesiacov oveľa viac optimizmu a očakávajú obnovenie rastu. Iba malé percento odborníkov firiem private equity očakáva, že ekonomické podmienky sa aj naďalej budú zhoršovať, pričom značná časť respondentov sa domnieva, že stredoeurópske ekonomiky budú dosahovať lepšie výsledky ako ekonomiky západoeurópskych krajín.

Napriek výraznej dôvere investorov v obnovu pozitívneho vývoja private equity v stredoeurópskom regióne nemožno ignorovať pretrvávajúci vplyv globálnej finančnej krízy. „Negatívne vplyvy finančnej krízy budeme pociťovať aj naďalej,“ dodal G. Byrne. „Dostupnosť akvizičného dlhového financovania na trhu je stále obmedzená, pričom v krátkom čase očakávame priebežné odpadávanie niektorých slabších spoločností, ktoré nereagovali dostatočne efektívne na riešenie krízy.“ Zmrazené trhy s dlhovým financovaním ešte stále bránia oživeniu aktivít v oblasti fúzií a akvizícií, pričom len málo respondentov očakáva, že situácia sa v priebehu najbližších šiestich mesiacov zlepší.

Hoci sme v strednej Európe v uplynulom období zaznamenali nárast počtu spoločností, ktoré zbankrotovali alebo sa stali nesolventnými, niektoré private equity fondy vnímajú negatívny vývoj spoločností ako príležitosť. Spoločnosti, ktoré majú finančné ťažkosti, a spoločnosti, v ktorých prebieha reštrukturalizácia, sú významným cieľom pre investičných manažérov, ktorí majú záujem lacno kúpiť majetok, sú ochotní prijať primeranú mieru rizika a majú oprávnenia tak investovať.

Fórum private equity v strednej a východnej Európe (CEE Private Equity Forum)

Spoločnosť Deloitte bola garantom štrnásteho výročného fóra o private equity v strednej a východnej Európe organizovaného skupinou C5 (14th Annual C5 CEE Private Equity Forum). Fórum sa konalo začiatkom novembra 2009 v Renaissance Chancery Court v Londýne za účasti celkovo 190 odborníkov z firiem private equity v strednej a východnej Európe, ktorí prezentovali svoje názory a viedli odborné diskusie.

Najdôležitejšie závery z prieskumu:

Ekonomické prostredie

Očakáva sa, že v priebehu najbližších šiestich mesiacov dôjde k oživeniu celkovej ekonomickej klímy a opätovnému rastu. Viac ako 90 % respondentov očakáva, že dôjde k stabilizácii ekonomiky, resp. k zlepšeniu ekonomického vývoja.

Dostupnosť úverov

Napriek tomu, že celkové vyhliadky sa zlepšujú, očakáva sa, že finančné a úverové trhy zostanú aj naďalej zablokované. Podiel respondentov, ktorí vnímajú zlepšenie, sa však postupne zvyšuje.

Zameranie investorov

Očakáva sa, že private equity investori sa preorientujú zo správy svojho existujúceho portfólia na nové investície. Získavanie nových finančných zdrojov nie je na programe dňa, keďže je už k dispozícii veľký objem finančných zdrojov.

Hodnota transakcie

Obmedzenia na trhoch s dlhovým financovaním sa stanú prekážkou pre akvizície spoločností s významným objemom akvizičného financovania, a preto sa private equity investori budú aj naďalej zameriavať na stredne veľké podniky.

Aktivita na trhu

Private equity investori očakávajú, že po období stabilizácie sa aktivita na trhu fúzií a akvizícií zlepší.

Návratnosť investícií

Zlepšujúca sa celková ekonomická klíma a oživenie trhov v oblasti fúzií a akvizícií vytvoria priaznivé prostredie, aby private equity fondy mohli zabezpečiť vyššiu návratnosť investícií.

Činnosť investorov

Väčšina respondentov uviedla, že inklinuje k zvýšeniu objemu nákupov, čo je v súlade s očakávaným zlepšením činnosti na trhu.

Konkurenčný boj v oblasti nových investícií

Najúspešnejšie spoločnosti na trhu zostanú najpríťažlivejším cieľom pre private equity fondy v strednej Európe.

Zameranie záujmu

V súčasných ekonomických podmienkach sa spoločnosti s finančnými ťažkosťami a v reštrukturalizácii stávajú významným cieľom investičných manažérov, pričom tieto spoločnosti označilo za zaujímavé takmer 40 % respondentov.

Vývoj HDP

Významný podiel respondentov očakáva, že stredoeurópske ekonomiky budú dosahovať lepšie výsledky ako západoeurópske.

Index dôvery firiem private equity zostavovaný spoločnosťou Deloitte

Index dôvery vychádza z odpovedí odborníkov firiem private equity v strednej Európe na prvých sedem z desiatich otázok prieskumu.

V každom období sa vypočítava priemerný podiel kladných odpovedí na celkovom počte kladných a záporných odpovedí. Tento priemer sa následne porovnáva s východiskovým obdobím, ktorým je v tomto prípade jar 2003.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.