Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Projekt Etický kódex sa skončí

EURO 22.09.2009 | 12:59 0 Komentárov

Projekt Etický kódex pre zavedenie eura sa skončí 30. septembra 2009. Systém kontroly dobrovoľného záväzku podnikateľov a samospráv dodržiavať pravidlá férového správania voči klientom v procese prechodu na novú menu pred, počas a bezprostredne po zavedení eura zanikne súčasne s ukončením pôsobenia vládneho splnomocnenca 30. septembra 2009.

„K Etickému kódexu sa pripojilo takmer 3000 rôznych subjektov, predovšetkým súkromných podnikov, ale aj obecných či mestských samospráv a iných verejných inštitúcií“, uviedol splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát. Reálne tak podľa neho nálepku s označením signatára a so sloganom „Meníme menu, nie cenu“ získalo viac ako 20 tisíc rôznych predajní alebo prevádzok služieb po celom Slovensku.

„ Tento projekt hodnotím ako úspešnú iniciatívu, ako významný prvok v rámci oveľa širšieho systému opatrení na ochranu spotrebiteľa, vďaka ktorému v procese prechodu na euro nedošlo k žiadnemu významnejšiemu poškodeniu občanov v oblasti cien alebo ich dvojakého označovania“, dodal Barát. Uviedol tiež, že za rok a pol platnosti Etického kódexu zaznamenala a prešetrovala jeho kancelária iba približne desať sťažností od občanov na jeho údajné porušenie, pričom žiadna z nich sa po preverení neukázala ako opodstatnená.

Kódex tým podľa I. Baráta splnil svoj cieľ a v ďalšom období už postačí, ak spotrebitelia budú prípadné sťažnosti riešiť štandardným spôsobom prostredníctvom podnetov pre Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iné príslušné orgány kontroly. Neznamená to však, že obchody a prevádzky si teraz musia nálepky odstrániť. Môžu im naďalej slúžiť ako čestné označenie signatára. „Pre spotrebiteľov to môže mať stále istý význam pri výbere miesta, kde nakúpiť“, uzavrel vládny splnomocnenec.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.