Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

Prvé pobočky bývalej ISTROBANKY úspešne prešli na systémy ČSOB

Banky 18.12.2009 | 17:14 0 Komentárov

Počas víkendu 12. – 13. decembra 2009 prebehla úspešná zmena systémov vybraných pobočiek bývalej ISTROBANKY na cieľové systémy ČSOB. Pre klientov bývalej ISTROBANKY v týchto pobočkách to znamená zjednotenie ich doterajších produktov s produktmi ČSOB.

ČSOB spustila plánované zjednotenie systémov a produktov bývalej ISTROBANKY s existujúcimi systémami a produktmi ČSOB. Prechod pobočiek bývalej ISTROBANKY na systémy ČSOB prebieha postupne vo vlnách – po skupinách pobočiek. Celý proces začal tzv. pilotnou vlnou v novembri a bude ukončený do konca marca 2010.

Počas uplynulého víkendu bola zmenená prvá skupina pobočiek. Klientom týchto pobočiek to prinieslo zjednotenie ich doterajších produktov s produktmi ČSOB, ako aj zmenu čísiel ich účtov. Títo klienti môžu od pondelka 14. decembra plne využívať už aj všetky pobočky pôvodnej ČSOB na všetky operácie. O podrobnostiach sú klienti písomne informovaní. V prípade otázok sa môžu obrátiť na svoju pobočku alebo ČSOB Linku 24 na telefónnom čísle 0850 111 777.

Zmena systémov v číslach

Na zmene systémov sa celkovo podieľa vyše 450 zamestnancov z oblasti IT, pobočkovej siete a centrály banky. Aby pobočky bývalej ISTROBANKY prešli na systémy ČSOB plynule po technickej ako aj organizačnej stránke, je nevyhnutné pre každú vlnu pobočiek vykonať viac ako 400 úloh v centrále banky ako aj v samotných pobočkách . Keďže sa zamestnanci pobočiek bývalej ISTROBANKY musia oboznámiť s novými postupmi a systémami, absolvujú 17 rôznych školiacich programov.

Doterajší priebeh zlúčenia ČSOB a ISTROBANKY

ČSOB a ISTROBANKA sa právne zlúčili 1. júla 2009. V priebehu júla boli pobočky bývalej ISTROBANKY premenované na ČSOB. Zároveň začalo prebiehať zlučovanie vybraných pobočiek, ktoré bude ukončené počas tohto víkendu. Celkovo bolo zlúčených 27 pobočiek. Dňa 1. októbra 2009 zanikol bankový kód bývalej ISTROBANKY (4900) a bol nahradený novým, spoločným bankovým kódom ČSOB – 7500. Od novembra prebieha postupné spájanie systémov a produktov bývalej ISTROBANKY s produktmi a systémami ČSOB.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.