Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Raiffeisen Capital Management: Regionálny prehľad

Investície 09.06.2009 | 12:23 0 Komentárov

Rizikové aktíva, opäť rastúci dopyt, zotavenie reálnej ekonomiky najskôr v 2. polroku a pravdepodobne so slabším priebehom.

Celosvetové finančné trhy sa pozerajú do budúcnosti stále optimistickejšie. Motorom tohto optimizmu je popri ďalšiemu uvoľneniu finančného sektora a prevažne pozitívnych štvrťročných správach o hospodárení bánk aj zlepšenie väčšiny predstihových indikátorov nálad (hoci aj z veľmi nízkych úrovní). V protiklade k indikátorom očakávaní a nálad (spotrebiteľská dôvera, ISM) ukazujú fundamentálne ukazovatele v USA aj naďalej väčšinou nadol. Obrat maloobchodu, trh s nehnuteľnosťami, ako aj trh práce odzrkadľujú pokračovanie poklesu ekonomiky hoci aj pribrzdenou, ale ešte stále celkovo veľkou rýchlosťou a nedávajú ešte cítiť žiadne zotavenie reálnej ekonomiky. Dno najsilnejšej ekonomickej krízy od 30. rokov minulého storočia sa s veľkou pravdepodobnosťou dosiahne v priebehu druhej polovice roka. Vzhľadom k aj naďalej prudko stúpajúcej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno očakávať inflačné tlaky, takže by úrokové úrovne v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností ostať v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach. Výnosy štátnych dlhopisov s dlhšími splatnosťami v máji výrazne stúpli. Možno to vysvetliť predovšetkým opäť stúpajúcou ochotou ísť do rizikových investícií, silným vývojom akciových trhov a rastúcimi obavami z dlhodobo vysokej inflácie ako dôsledku početných balíčkov opatrení centrálnej banky a vlády v USA. Vzhľadom tomu, že je veľká pravdepodobnosť, že dlhé roky bude hospodársky rast výrazne nižší, ako je jeho potenciál a v najbližších štvrťrokoch bude inflácia nízka by aj dlhodobejšie úrovne výnosov mali mať už len obmedzený ďalší potenciál rastu. 

Východoeurópske akcie, dlhopisy a meny aj naďalej ťažia z rýchlo sa zlepšujúcej rizikovej nálady

Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sú počas druhého štvrťroka tohto roka aj naďalej pod silným tlakom, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na štáty EÚ.

V súčasnosti očakávame pokles HDP v strednej Európe o 2 %, v Rusku o 3,5 % a v Turecku o 2,5 %. Po deväťročnom trende expanzie s medziročnými mierami rastu HDP o priemerne skoro 4 % viac, ako vykazovala eurozóna sa východoeurópske krajiny teraz nachádzajú v etape konsolidácie na vysokých úrovniach. V druhom štvrťroku sa však medzičasom situácia na menových trhoch výrazne stabilizovala. Zo zlepšenej nálady smerom k rizikovým aktívam počas mája vyťažili východoeurópske trhy na celej šírke frontu. 

Pohľad na krajiny 

Ruské realitné tituly majú naďalej silný vietor do plachiet – rastúce ceny ropy poháňajú kurzy v raste

Pokračovanie nárastu cien ropy v máji a opätovné zlepšenie rizikovej nálady investorov dali ruským realitným titulom krídla. Rizikové prirážky k výnosom ruských štátnych a podnikových dlhopisov aj naďalej klesali a veľmi výrazne sa tým vzdialili od maximálnych hodnôt z minulého roka. Aj rubeľ opätovne zhodnotil v porovnaní s eurodolárovým menovým košom. Tento vývoj je samozrejme v protiklade s národohospodárskymi údajmi, ktoré boli zverejnené v máji. Pokles priemyselnej produkcie sa zrýchlil, obrat v maloobchode ďalej klesá a schodok štátneho rozpočtu sa zväčšuje. Trhy však v súčasnosti kladú zjavne do popredia očakávanie zotavenia svetovej ekonomiky a s tým spojený rast dopytu po rope. Z ďalšieho nárastu cien ropy by Rusko silno ťažilo.

V súvislosti s tým ruské akcie pokračovali vo svojom výrazne stúpajúcom trende z posledných týždňov. Pohyb nahor poháňali výrazne najmä ceny ropy, ktoré sa v máji zvýšili o približne 20 percent a prekročili hranicu 60 amerických dolárov za barel. Mimoriadne silno sa prejavili najmä oceliarske a finančné tituly. Tie prvé ťažili z rastu dopytu po oceli v Číne a rozsiahlych opatrení na výstavbu infraštruktúry v Rusku, kým obidve štátne banky Sberbank a VTB využili ďalej sa zlepšujúcu náladu voči finančným akciám. 

Forint smeruje k zotaveniu. Akciové trhy v Maďarsku v máji nadpriemerne narástli.

Forint v máji vyťažil z globálnej pozitívnej nálady na finančných trhoch a zhodnocoval sa voči euru. Na zasadaní koncom mája centrálna banka nechala hlavné úrokové sadzby podľa všeobecného očakávania nezmenené. V mesačnom priebehu výnosy maďarských štátnych dlhopisov napriek tomu poklesli. Zníženie úrokových sadzieb by bolo v aktuálnom prostredí vývoja konjunktúry aj primerané, mohlo by však vyvolať ďalšie znehodnotenie menového kurzu. Nové oslabenie forintu si však centrálna banka nepraje vzhľadom k vysokému zadlženiu domácností a mnohých podnikov v cudzích menách. Ďalšie zotavenie forintu by centrálnej banke poskytlo väčšiu flexibilitu pre ďalšie znižovanie sadzieb. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň výnosov maďarských štátnych dlhopisov zdá byť veľmi atraktívna, z krátkodobého hľadiska by však trh mal ostať volatilný.

Maďarský akciový trh dokázal v máji narásť výraznejšie ako iné východoeurópske burzy, čo možno odôvodniť najmä výkonnosťou titulov s veľkou váhou v indexe ako MOL a OTP. V prípade energetického koncernu MOL viedla akvizícia podielu na irackom producentovi zemného plynu, ako aj chýry o ďalšom nákupe akcií MOL zo strany ruskej firmy Surgutneftegaz k prudkým kurzovým skokom v prvej polovici mesiaca. Finančný titul OTP Bank zasa ťažil z oznámenia výsledkov za prvý štvrťrok, ktoré síce vykázali medziročný pokles zisku o 24 percent, nachádzali sa však napriek tomu výrazne nad úrovňou veľmi opatrných očakávaní účastníkov trhu. 

Poľsko 

Inflácia sa v Poľsku zvyšuje. Akciový trh sa v máji správal postranne.

Tak ako vo väčšine krajín regiónu v Poľsku v posledných mesiacoch prudko klesajú priemyselná výroba a maloobchodný obrat. Pozitívny je naproti tomu vývoj bilancie zahraničného obchodu – z dôvodu slabšieho zlotého dovozy klesajú rýchlejšie, ako vývozy. Napriek tomu sú výrazne citeľné dopady celkového poľavenia zahraničného dopytu z dôvodu globálnej ekonomickej krízy. Centrálna banka na konci mája podľa všeobecného očakávania ponechala úrokové sadzby nezmenené. Hodný povšimnutia je nárast miery inflácie, ktorý zapríčinili hlavne vyššie ceny potravín, ako aj znehodnotenie zlotého počas predchádzajúcich mesiacov. Z dôvodu vyšších inflačných očakávaní v Poľsku v máji stúpli výnosy poľských štátnych dlhopisov. Rastúce úrokové miery opätovne zvyšujú atraktivitu meny, z dlhodobejšieho hľadiska RCM vidí ďalší potenciál zhodnotenia zlotého.

Akcie na Varšavskej burze nedokázali v máji nasledovať pozitívny trend z iných východoeurópskych akciových trhov a pohybovali sa iba v postrannom trende. Podstatným príspevkom k tomu prispeli mnohé poľské finančné tituly, ktoré sa konsolidovali po veľkom raste kurzov počas predchádzajúcich mesiacov. Pozitívnou výnimkou bol producent medi KGHM, ktorý na jednej strane ťažil z naďalej vysokých cien medi a na druhej strane výrazne pozitívne prekvapil výsledkami za prvý štvrťrok. Čistý zisk sa s 628 mil. zlotých dostal výrazne nad úroveň očakávaní hráčov na trhu. V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to síce zodpovedá poklesu zisku o 36 %, voči 4. štvrťroku 2008 bol však zisk o 62 % vyšší. Príčinou tohto vývoja bolo výrazné zníženie výrobných nákladov a zvýšenie produktivity práce. 

Česká centrálna banka prekvapujúco znížila hlavné úrokové sadzby na nové rekordné minimum

V máji zverejnené národohospodárske údaje z Českej republiky ukázali zmiešaný obraz. Priemyselná výroba v medziročnom porovnaní klesla o 23,2 %, maloobchodný obrat sa znížil menej výrazne, ako analytici očakávali (-1,1 % oproti predchádzajúcemu roku). Pozitívny je vývoj zahraničnoobchodnej bilancie, ktorá prekvapila veľmi pozitívne. Česká centrálna banka na svojom zasadnutí začiatkom mája nečakane znížila hlavné úrokové sadzby na nové historické minimum. Nemalo to žiadne povšimnutiahodné dopady na menu krajiny. Výnosy českých štátnych dlhopisov sa v priebehu mesiaca znížili.

České akcie v priebehu mesiaca mierne stúpli, na čom má zásluhu najmä producent elektriny ČEZ. Firma v máji ohlásila výsledky za 1. štvrťrok, ktoré s rastom obratu o 10 % a zisku o 23 % dopadli o niečo lepšie, ako trh očakával. 

Turecko:
Silný pokles inflácie a ďalšie znižovanie úrokových sadzieb – akciový trh pri Bospore ďalej v raste

Turecká centrálna banka v máji podľa predpokladov hráčov na trhu znížila hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov na 9,25 %. Z dôvodu prudkého poklesu miery inflácie (zo 7,9 % na 6,1 %) a výrazného hospodárskeho oslabenia Turecka (HDP sa v 4. štvrťroku 2008 znížil o 6,2 %) sa zdá byť aj v najbližších mesiacoch pravdepodobné ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Účastníkov trhu zaujímajú najmä v súčasnosti prebiehajúce rokovania medzi tureckými vládnymi kruhmi a Medzinárodným menovým fondom o podpornom úvere. Rýchla dohoda v súčasnosti nie je vo výhľade, ak by sa obidve strany zjednotili na riešení, trh by to však prijal pozitívne.

Turecké akcie sa pripojili k aj naďalej veľmi pozitívnej nálade na svetových burzách a zaknihovali zväčša kurzové zisky. Garanti Bank zverejnila výsledky za posledný štvrťrok. Rast zisku o 44 % voči predchádzajúcemu roku sa pritom dostal výrazne nad úroveň očakávaní hráčov na trhu. Hlavným motorom boli popri stúpajúcich úrokových maržiach a vyššom objeme úverov predovšetkým vysoké zisky z obchodu s derivátmi. 

Okrajové trhy východnej Európy 

Ukrajina: uvoľnila sa druhá tranža úveru od MMF – výrazné kurzové zisky pre štátne dlhopisy

Ukrajina ostáva zatiaľ ekonomicky výrazne pod tlakom, príchod druhej tranže úveru od MMF však trh prijal veľmi pozitívne a viedlo to k výrazne stúpajúcim kurzom dlhopisov. Vzhľadom k prezidentským voľbám, ktoré sa budú konať predčasne koncom októbra 2009 však ostáva politická situácia na Ukrajine veľmi nestabilná.

Miestna mena sa od marca stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v posledných mesiacoch prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže RCM zatiaľ nevidí bezprostredné riziko obsluhy ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však v tejto oblasti najväčším rizikom. Rizikové prirážky k eurodlhopisom sa v máji z dôvodu zlepšenia nálady voči rizikovým aktívam opäť výrazne znížili. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj naďalej atraktívne. 

Čína:
Trvalo pozitívne údaje o konjunktúre

Čínsky akciový trh sa dokázal posilniť aj v máji a vyťažil z trvalo pozitívnych správ o vývoji konjunktúry. Pozitívne okrem iných prekvapili index nákupných manažérov (PMI) a rast priemyselnej produkcie. Ďalším oporným bodom pre ekonomické zotavenie je výrazne rastúci dopyt po bytoch v skoro všetkých väčších mestách. Počet transakcií sa v tomto prípade počas minulých mesiacov zvyšoval dvojciferným tempom a objavujú sa opäť už aj prípady zvyšovania cien novostavieb.

Z vysokých investícií vlády do infraštruktúry ťažia popri stavebných spoločnostiach aj surovinové tituly, výrobcovia cementu a oceliarne. Vyťaženie kapacít v týchto odvetviach sa po prepade v štvrtom štvrťroku opäť vyšplhalo na úrovne spred krízy a firmy sa opäť púšťajú do rozširovania kapacít, ktoré predtým odložili. 

India:
Prekvapujúco jasné volebné víťazstvo strany Kongres vyvolalo kurzový ohňostroj na indických akciových trhoch

Na indickom akciovom trhu máj priniesol skutočný kurzový ohňostroj, potom čo vo voľbách slávila prekvapivo výrazné víťazstvo vládnuca Strana národného kongresu. Hneď po oznámení výsledkov volieb vyletel akciový index na burze v Bombaji nahor o približne 17 percent, indická rupia sa v priebehu jediného dňa zhodnotila o 3 %. Volebný výsledok dovoľuje najstabilnejšiu vládu za posledných 19 rokov pod vedením aj doteraz vládnuceho ministerského predsedu Manhomana Singha. Teraz sa očakávajú ďalšie reformné kroky a uskutočnenie projektov, ktoré v predchádzajúcej koaličnej vláde neboli schopné získať väčšinu hlasov, ako napríklad vybudovanie atómových elektrární v spolupráci so zahraničnými partnermi, ktoré by odstránili obrovský nedostatok zásobovania energiou.

Na strane podnikov by najväčší indický koncern v sektore mobilného telefonovania Bharti Airtel chcel prevziať najväčšieho afrického prevádzkovateľa mobilných sietí MTN Group. Ak sa prevzatie podarí, vznikne telefonický gigant s 200 miliónmi mobilných zákazníkov, trhovým pokrytím 23 krajín v oblasti nových trhov a obratom viac ako 20 miliárd amerických dolárov.