Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Raiffeisen Capital Management: Regionálny prehľad

Investície 13.05.2009 | 11:29 0 Komentárov

Oslabenie dynamiky poklesu ekonomiky v USA, ale zatiaľ nie sú vyhliadky na oživenie. Zlepšenie nálady voči riziku vedie napriek pokračovaniu ekonomického poklesu k nárastu kurzov východoeurópskych akcií, dlhopisov a mien.

Oslabenie dynamiky poklesu ekonomiky v USA, ale zatiaľ nie sú vyhliadky na oživenie

Napriek miernemu uvoľneniu vo finančnom sektore a prevažne pozitívnym štvrťročným správam z bánk sú pre dianie na kapitálových trhoch aj naďalej určujúcimi finančná kríza a pokračujúce celosvetové spomalenie konjunktúry. Zatiaľ čo v USA dôvera spotrebiteľov, trh s nehnuteľnosťami, rozličné ukazovatele reálnej ekonomiky a trh práce signalizujú pokračovanie zhoršovania sa ekonomického vývoja, pri niektorých predstihových ukazovateľoch už možno pozorovať zotavenie z posledne dosiahnutých extrémne nízkych úrovní. Dno najsilnejšej ekonomickej krízy od 30. rokov minulého storočia sa dosiahne zrejme v druhej polovici roka. „Tvrdé“ údaje o vývoji konjunktúry (ako protiklad k indikátorom nálad) ukazujú poľavovanie z dynamiky zhoršovania a stabilizačné tendencie – zotavenie reálnej ekonomiky však zatiaľ ešte nesignalizujú. Až do znormalizovania ekonomických aktivít je pred nami ešte dlhá cesta. Vzhľadom k stúpajúcej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno očakávať inflačné tlaky, takže by úrokové

úrovne v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností ostať v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach.

Zlepšenie nálady voči riziku vedie napriek pokračovaniu ekonomického poklesu k nárastu kurzov východoeurópskych akcií, dlhopisov a mien.

Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sa počas prvého štvrťroka tohto roka dostali pod silný tlak, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na západoeurópske štáty, ktoré sa zrejme dostali do hlbšej krízy, ako sa spočiatku predpokladalo.

V súčasnosti očakávame pokles HDP v strednej Európe o 2 %, v Rusku o 3,5 % a v Turecku o 2,5 %. Po deväťročnom trende expanzie s medziročnými mierami rastu HDP o priemerne skoro 4 % viac, ako vykazovala eurozóna sa východoeurópske krajiny teraz nachádzajú v etape konsolidácie na vysokých úrovniach. V druhom štvrťroku sa však medzičasom situácia na menových trhoch stabilizovala.

Svojím objemom prekvapujúce zvýšenie prostriedkov, ktoré bude mať MMF k dispozícii zo strany všetkých priemyselných krajín, ako aj prechodné zmiernenie bilančných predpisov pre nelikvidné aktíva, ktoré platia pre banky okrem toho viedli k prudkej zmene nálady voči rizikovým aktívam. Pozitívna nálada smerom k rizikovým aktívam vydržala aj počas celého mesiaca apríl, z čoho do veľkej miery vyťažili východoeurópske trhy.

Pohľad na krajiny

Rusko

Prudké posilnenie kurzov mnohých ruských akcií v priebehu rastúcich cien ropy

V apríli ostala cena ropy na stabilnej úrovni, ruské realitné tituly prevažne ťažili z pozitívnemu postoju k rizikovým investíciám zo strany investorov. Rizikové prirážky k výnosom ruských štátnych a podnikových dlhopisov aj naďalej klesali a výrazne sa vzdialili od maximálnych hodnôt z minulého roka. Aj rubeľ v apríli opätovne mierne zhodnotil v porovnaní s eurodolárovým menovým košom.

Ruské akcie v apríli vyťažili z výrazného oživenia na medzinárodných akciových trhoch a pokračovali v pohybe nahor z predchádzajúceho mesiaca – kurzy jednotlivých spoločností dokázali počas mesiaca pokrytého touto správou vystúpiť až o 50 %. Cena ropy, ktorá je pre Rusko dôležitá sa zatiaľ zakotvila okolo hranice 50 dolárov za barel, zatiaľ čo mnohé kovy ako meď a nikel do polovice mesiaca zaznamenali výrazný nárast cien. Po ohňostroji kurzov posledných týždňov sa niektoré akcie zdajú byť už celkom povzbudené a nachádzajú sa na kurzových úrovniach, v ktorých je už do cien zahrnuté výrazné zotavenie ekonomického prostredia. Ceny jednotlivých ruských ropných a plynárenských spoločností však patria aj naďalej k najvýhodnejším v globálnom porovnaní a možno ich ohodnotiť ako atraktívne.

Maďarsko

Politická situácia je stabilizovaná, maďarské štátne dlhopisy sú z dlhodobého hľadiska aj naďalej atraktívne

V prvej polovici apríla forint vyťažil z globálnej pozitívnej nálady na finančných trhoch a zhodnocoval podobne ako iné stredoeurópske meny. Negatívny prúd informácií a všeobecne opäť o niečo sa zvyšujúca averzia k riziku však v druhej polovici mesiaca opäť priniesli tlak na túto menu. Politická situácia sa po zjednotení sa na bývalom ministrovi hospodárstva Bajnaiovi ako novom premiérovi stabilizoval. Na zasadnutí koncom apríla nechala národná banka hlavné úrokové sadzby nezmenené. Zníženie úrokových sadzieb by bolo v súčasnom prostredí vývoja konjunktúry aj primerané, mohlo by však vyvolať ďalšie znehodnotenie menového kurzu. Výnosy z maďarských štátnych dlhopisov v apríli relatívne prudko klesli, zvlášť v prípade dlhších lehôt splatnosti. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň výnosov maďarských štátnych dlhopisov zdá byť veľmi atraktívna, z krátkodobého hľadiska by však trh mal ostať veľmi volatilný.

Na maďarskom akciovom trhu dokázal vytvoriť veľké kurzové zisky predovšetkým finančný titul OTP Bank, a to z dôvodu zlepšenia nálady voči bankám. Ropný koncern MOL naproti tomu dosiahol iba postranný trend napriek opätovne klíčiacim chýrom o prevzatí po predaji 21,2-percentného akciového podielu, ktorý doteraz držala OMV, ktorá ho ruskej ropnej spoločnosti Surgutneftegaz predala takmer za dvojnásobok ceny na burze.

Poľsko

Finančné tituly vedú pri oživení trhu

Ako vo väčšine krajín regiónu, klesla v Poľsku priemyselná produkcia veľmi prudko a maloobchodný obrat sa medziročne znižuje. Pozitívny je naproti tomu vývoj zahraničného obchodu – z dôvodu slabšieho zlotého dovozy klesajú rýchlejšie, ako vývozy. Napriek tomu je citeľné poľavenie zahraničného dopytu z dôvodu globálnej ekonomickej krízy. Centrálna banka na konci apríla podľa všeobecného očakávania ponechala úrokové sadzby nezmenené. Fixácia kurzu zlotého na euro v mechanizme ERM-II, aby sa euro mohlo zaviesť od polovice roka 2011 sa odsunula. Toto rozhodnutie prinieslo krátkodobo tlak na poľskú menu, pod vplyvom zlepšenia postoja voči riziku sa však koncom mesiaca opäť zhodnotila. Silné posilnenie zlotého po stretnutí predstaviteľov G20 v Londýne a ďalej sa zhoršujúci vývoj konjunktúry by pre centrálnu banku mohli byť podnetom k tomu, aby znížila úrokové sadzby výraznejšie oproti doterajším očakávaniam trhu. Poľské dlhopisy by z toho s veľkou pravdepodobnosťou vyťažili.

Poľské akcie nasledovali globálne burzy a výrazne posilnili – podobne ako počas predchádzajúceho mesiaca poháňali ohňostroj kurzov mnohé finančné tituly ako Bank Pekao. Výrobca medi KGHM medzitým vyťažil z ďalšieho zotavenia cien medi, ktoré sa zo svojich decembrových miním zotavil už opäť o 50 %.

Česká republika

Neprerušená dynamika poklesu českej ekonomiky

Zverejnené národohospodárske údaje v Česku prekvapili aj v apríli naďalej negatívne. Pokles priemyselnej produkcie (medziročne -23,4 %), ako aj maloobchodného obratu (-7,9 % oproti predchádzajúcemu roku) sú jasné dôkazy masívneho poklesu českej ekonomiky.

Jan Fischer bol zvolený do funkcie ako nadstranícky dočasný ministerský predseda a mal by teraz navrhnúť zloženie nového kabinetu, ktorý bude potrebovať schválenie prezidentom Klausom.

Akcie na burze v Prahe sa v apríli vyvíjali s malou dávkou vlastného života a zaznamenali v súlade s inými východoeurópskymi burzami dvojciferné kurzové zisky. Aj tu spomedzi Large Caps vyčnieval finančný titul – Komerční banka, ktorá dosiahla najlepšiu výkonnosť.

Turecko

Ďalšie znižovanie úrokových sadzieb – dobrý vietor pre banky

Aj v apríli postupovala turecká centrálna banka agresívnejšie ako predpokladali hráči na trhu a znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 9,75 %. Z dôvodu prudkého poklesu miery inflácie výrazného hospodárskeho oslabenia Turecka – HDP sa v 4. štvrťroku 2008 znížil o 6,2 % sa zdá byť aj v najbližších mesiacoch pravdepodobné ďalšie znižovanie úrokových sadzieb.

Turecký akciový trh sa pripojil ku kurzovému ohňostroju západných akciových trhov a zaznamenal výrazné kurzové zisky. Predovšetkým finančné tituly dokázali počas posledných týždňov výrazne posilniť – prudké znižovanie úrokových sadzieb viedlo k výraznému nárastu úrokových marží.

Okrajové trhy východnej Európy

Ukrajina: politická nestabilita ostáva hlavným rizikovým faktorom

Ukrajina ostáva ekonomicky výrazne pod tlakom. Keď parlament v marci okrem iného odsúhlasil zvýšenie daní na alkohol a tabak, šance na schválenie druhej tranže úveru od MMF sa o niečo vylepšili. Aj vzhľadom k prezidentským voľbám, ktoré sa budú konať predčasne koncom októbra ostáva politická situácia na Ukrajine nestabilná.

Miestna mena sa od marca stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v posledných mesiacoch prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže RCM zatiaľ nevidí bezprostredné riziko obsluhy ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však v tejto oblasti najväčším rizikom.

Rizikové prirážky k eurodlhopisom sa v apríli z dôvodu zlepšenia nálady voči rizikovým aktívam znížili. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj naďalej atraktívne.

Čína

Program na podporu konjunktúry účinkuje

Čínsky akciový trh v apríli dokázal pokračovať vo svojom trende nahor. Ekonomický rast bol síce v prvom štvrťroku na 6,1 % – na čínske pomery na nízkej úrovni. Prudký nárast priemyselnej produkcie o 8,3 % je však indikátorom vyššieho rastu v druhej polovici roka a ukazuje, že vlani zverejnené programy na podporu konjunktúry majú aspoň krátkodobý úspech.

Veľmi priaznivé kurzy dosiahli prevádzkovatelia letísk ako Peking Capital Airport a letecké spoločnosti ako Air China, keď prúd cestujúcich sa počas minulých mesiacov napriek kríze výrazne zvýšil. China Mobile, najväčší prevádzkovateľ siete mobilných telefónov v Číne oznámil, že sa mu počas prvého štvrťroka podarilo získať 20 miliónov nových zákazníkov. RCM v súčasnosti na základe relatívne výhodných cien posudzuje priemyselné podniky pozitívne.

India

Pozitívne výsledky bánk – pod drobnohľadom parlamentné voľby

Indický akciový trh sa v apríli pridal k priaznivej nálade na burzách rozvojových trhov a výrazne narástol. Hlavná pozornosť sa teraz venuje parlamentným voľbám v „najväčšej demokracii sveta“, ktoré budú prebiehať od polovice apríla do polovice mája.

Na strane podnikov prebiehal apríl v znamení štvrťročných výsledkov, pričom tu dokázali priniesť pozitívne prekvapenia najmä banky. Aj IT spoločnostiam ako Infosys a Tata Consultancy sa vďaka slabej mene podarilo zvýšiť zisky, vyhliadky na budúci rok sú však zdržanlivé. Na priaznivých kurzoch sa pohybovali aj automobilové tituly, keď sa v marci podarilo dosiahnuť nový rekord predaja so 130 000 predanými vozidlami.