Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Raiffeisen Capital Management: Regionálny prehľad

Investície 13.01.2010 | 15:22 0 Komentárov

V decembri sa akciové trhy pohybovali po celom svete prevažne v postrannom trende. Uhradenie dlhov Dubai World, ktoré boli splatné v decembri sa podarilo zaplatiť vďaka miliardovému úveru od Abú Dhabí a hoci odsunutie splatnosti, prípadne reštrukturalizácia dlhov firmy Nakheel Properties, ktorá je štátnym realitným developerom, je aj naďalej na programe dňa, táto podpora upokojila účastníkov trhu.

Mierna stabilizácia na pracovnom trhu v USA; akciové trhy zväčša v postrannom trende, východoeurópske akcie skôr slabšie

Údaje o konjunktúre v USA ukázali na významné zlepšenie ekonomickej situácie v dvoch posledných štvrťrokoch, pozitívna dynamika v poslednom čase zjavne opäť nabrala otáčky.  Väčšina predstihových a náladových ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, Philadelphia Fed, ISM), ako aj maloobchodné obraty v súčasnosti ukazujú skôr pozitívny obraz. Naďalej sa však vynára otázka, nakoľko udržateľné môže byť zotavenie konjunktúry, keď sa skončí účinok pozitívnych dopadov štátnych programov, ktorých cieľom je oživenie ekonomiky. Vzhľadom k tomu je volatilita na trhoch značne vysoká, k čomu sa pridružuje nižšia likvidita na konci roka. Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami v USA ďalej bojuje o vytvorenie dna. Na trhu práce ekonomický rozmach ešte nie je viditeľný. Už na začiatku roka 2010 by však v USA mohli zaznamenať po dlhom čase zasa prvý čistý prírastok pracovných miest. Miera nezamestnanosti sa oproti predchádzajúcemu mesiacu o niečo znížila, napriek všetkému je však ešte stále dvojciferná (10,0 %). Pokiaľ by sa zohľadnili skryté formy nezamestnanosti, ako nedobrovoľná skrátená alebo čiastočná pracovná doba a podobné opatrenia, potom by bolo krízou na pracovnom trhu postihnutých už 16 % práceschopných obyvateľov USA. Vzhľadom k ekonomickej štruktúre, ktorá je veľmi silno závislá na spotrebe nie je vysoká nezamestnanosť v žiadnom prípade iba druhoradý ukazovateľ konjunktúry, s ňou spojené masívne znižovanie príjmov naopak do veľkej miery ovplyvňuje budúci priebeh konjunktúry. Ekonomické zotavenie by však v USA malo nastávať skôr pomaly a tlmene.

Šéf Fedu Ben Bernanke opakovane zdôrazňuje, že hlavná úroková sadzba ešte ostane dlhý čas na veľmi nízkej úrovni. Vzhľadom k aj naďalej stúpajúcej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno v národných ekonomikách vyspelých priemyselných krajín očakávať inflačné tlaky. Úrokové úrovne by preto v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností uviaznuť v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach. Pri zohľadnení faktu, že hospodársky rast bude pravdepodobne dlhé roky výrazne nižší, ako je jeho potenciál a v najbližších štvrťrokoch bude inflácia nízka by aj dlhodobejšie úrovne výnosov mali mať na dlhšie obdobie len obmedzený ďalší potenciál rastu. Krátkodobo sú však kedykoľvek možné mierne rasty výnosov z dôvodu meniacich sa konjunkturálnych vyhliadok a trvalo vysokej potreby financovania zo strany vlády USA. Zároveň treba vyčkať či centrálna banka USA v prípade trvalého oživenia konjunktúry naozaj rýchlo opäť zredukuje svoju výrazne rozšírenú bilanciu, prípadne či ju vôbec dokáže zredukovať. V prípade východoeurópskych eurobondov (štátne, ako aj podnikové dlhopisy) rizikové prirážky k výnosom v porovnaní s dlhopismi štátov EMÚ v priebehu mesiaca mierne poklesli.    

Národné ekonomiky vo východnej Európe pred nárastom exportu

Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sú aj naďalej pod tlakom, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na EÚ. Opäť o niečo stúpajúca priemyselná produkcia v prípade „starých“ členských štátov EÚ by sa v nasledujúcich mesiacoch mala pozitívne odraziť vo vývoji východoeurópskych národných ekonomík a tlačiť na  nárast exportu. Dôležité pre trvalé oživenie konjunktúry v krajinách SVE je však popritom aj domáca spotreba, ktorá je však takmer všade v regióne vo fáze poklesu ( s výnimkou Poľska). Cesta naspäť k predkrízovej úrovni bude zrejme v každom prípade ešte veľmi dlhá.

Východoeurópske akciové trhy sa v decembri pohybovali v nejednotnom trende, kurzové zisky zaznamenali v Rusku a Turecku, kým trhy SVE boli slabšie. Najvyššie prírastky zaznamenali turecké finančné tituly potom, čo ratingová agentúra Fitch zvýšila odhad bonity pre Turecko hneď o dva stupne. Ako práve tak silné sa ukázali aj ruské finančné tituly, ktoré ťažia z očakávaní nižších rezerv na problémové úvery v roku 2010.

Pohľad na krajiny – Rusko

Ruská ekonomika sa stabilizuje na nízkej úrovni

V decembri sa rubeľ znehodnocoval voči menovému košu EUR/USD v súlade s poklesom cien ropy. Klesajúca inflácie a slabá konjunktúra môžu ruskú centrálnu banku v najbližších mesiacoch podnietiť k tomu, naďalej znížiť hlavné úrokové sadzby. Dlhopisy vedené v rubľoch sa pohybovali v medzimesačnom porovnaní v postrannom trende. Rizikové prirážky ruských štátnych a podnikových dlhopisov k výnosom štátnych cenných papierov v EMÚ sa v decembri znížili približne na úrovne pred pádom banky Lehman Brothers. Údaje o konjunktúre, ktoré boli zverejnené v decembri svedčia o ďalšej stabilizácii ruskej ekonomiky, samozrejme na nízkej úrovni, zapríčinenej krízou. Aj priemyselná produkcia sa upevňuje, viditeľné sú prvé znaky rastúceho dopytu (zvlášť z juhovýchodnej Ázie.

Rastúca nezamestnanosť a pokles disponibilných príjmov sa odrážajú na nižšej úrovni maloobchodného obratu. Rozpočtový deficit sa ďalej prehlbuje vzhľadom k nižším daňovým príjmom a rastúcim výdavkom na podporu konjunktúry. Trhy však aj naďalej kladú zjavne do popredia očakávanie zotavenia svetovej ekonomiky a s tým spojený rast dopytu po rope. Z ďalšieho nárastu cien ropy by Rusko silno ťažilo.

Ruské akcie sa v novembri prejavili priaznivo a držali sa na o niečo pevnejších úrovniach. Najvýraznejšie prírastky dosiahli opäť finančné tituly Sberbank a VTB Bank, keďže investori v budúcom roku počítajú s výrazne nižšími rezervami an problémové úvery. V prípade ropného titulu Lukoil predstavil manažment novú stratégiu, ktorá je zameraná na vyššie dividendy a cash flow na úkor rastu. Investori však na reagovali sklamaním – akcie ropného giganta v rozpore s celkovým trendom zlacňovali. Ceny ruských akcií považuje vedenie fondu v súčasnosti za veľmi atraktívne, z hľadiska súčasných očakávaní výšky ziskov pre rok 2010 sa mnohé akcie javia aj naďalej veľmi výhodne.

Maďarsko

Prekvapujúco malé zníženie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky; Akcie a štátne dlhopisy oslabujú

Na konci decembra maďarská centrálna banka znížila počas svojho pravidelného zasadania hlavné úrokové sadzby pre mnohých účastníkov na trhu prekvapujúco iba o 25 bázických bodov (očakávalo sa zníženie o 0,50 %). Rýchlosť znižovania úrokových sadzieb sa spomalila z dôvodu v poslednom čase negatívnej menovej dynamiky, cyklus znižovania úrokových sadzieb je však ešte stále v platnosti. Výnosy maďarských štátnych dlhopisov v priebehu mesiaca stúpli. Miera inflácie v Maďarsku síce naposledy tiež mierne stúpla, dlhodobo teraz z dôvodu extrémneho prepadu exportu nemožno rátať s trvalým inflačným tlakom zo strany dopytu. V medziročnom porovnaní klesla priemyselná produkcia o 10,8 %. Klesajúce maloobchodné obraty sú iba ďalším znakom slabej konjunktúry. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň maďarských výnosov zdá byť ešte stále atraktívna, kurzy by však mali byť stále volatilné.

Maďarské akcie sa v decembri držali na slabších úrovniach. Pozitívna správa sa objavila od ropného koncernu MOL, ktorému sa podarilo dosiahnuť dohodu s chorvátskou vládou o zvýšení cien plynu na rok 2010. Vďaka tomu by sa tamojšej plynárenskej pobočke mohlo podariť dosiahnuť návrat do operatívnych čiernych čísel už v budúcom roku.

Poľsko

Poľská konjunktúra má znaky zotavovania – deficit bežného účtu platobnej bilancie sa opäť zvyšuje

Najnovšie ekonomické údaje črtajú pozitívnejší obraz poľskej konjunktúry. Mimoriadne prekvapili najmä vyšší rast HDP v 3. štvrťroku, ako aj PMI, ktorý zverejnili na začiatku decembra. V prípade posledného údaja by vďaka nárastu exportných objednávok mali v budúcich mesiacoch existovať pozitívne vyhliadky pre exportnú ekonomiku. Reálne predaná priemyselná produkcia narástla oproti minulému roku o 9,8 %, čo bolo rýchlejšie ako očakávali analytici. Poľsko je jedinou krajinou v regióne s rastom v oblasti maloobchodu. K tomuto vývoju prispeli tak menej reštriktívny štátny rozpočet v porovnaní so susednými krajinami, ako aj znehodnotenie zlotého a relatívne veľký vnútorný trh. Deficit bežného účtu poľskej platobnej bilancie sa z dôvodu prudko sa znižujúceho vývozu naposledy zvýšil. Miera inflácie si to namierila opäť nadol potom, čo ešte v predchádzajúcich mesiacoch mierne stúpala. Zlotý bol v decembri voči euru celkovo mierne slabší, kurzy poľských štátnych dlhopisov tiež o niečo poklesli. V budúcom roku sa plánovanie štátneho rozpočtu zo strany vlády dostane stále významnejšie do zorného poľa hráčov na trhu. Mimoriadny význam budú mať v tejto súvislosti skutočne realizované príjmy z privatizácie. Ak by sa ukazovali horšie ako hovoria predpovede, mohlo by to vyvolať tlak na menu a kurzy poľských štátnych dlhopisov.

Poľsko platí v regióne SVE napriek ekonomickému poklesu v prvom polroku za jednu z najstabilnejších krajín a nadpriemerne ťaží z naposledy opäť zlepšených vyhliadok na konjunktúru, ktoré pre eurozónu platia. Hoci dlhodobého hľadiska zlotý získa podporu vďaka pozitívnej dynamike vývoja bežného účtu platobnej bilancie, nemožno ešte vylúčiť ďalšie krátkodobé fázy slabosti tejto meny z dôvodu ešte krehkej ekonomickej situácie.

Poľský akciový trh sa v decembri pohyboval tiež v slabšom trende. Najväčšie straty utrpeli akcie Bank Pekao a akcie producenta medi KGHM, hoci ceny medi sa nachádzajú na trvalo vysokej úrovni.

Česká republika

Česká ekonomika sa prestavuje na kurz smerom k zotaveniu – národná banka opäť znižuje úrokové sadzby

Česká ekonomika sa spamätáva. V 3. štvrťroku 2009 sa HDP znížilo v medziročnom porovnaní o 4,1 %, v poslednom štvrťroku však už bolo možné pozorovať opäť nárast o 0,8 %. Priemyselná produkcia sa znížila o 7,2 %, pričom aj tu sa podarilo zaznamenať určité zlepšenie voči predchádzajúcim mesiacom. Opätovný rast dopytu zo Západnej Európy by v nasledujúcich mesiacoch mal zabezpečiť ďalšie zotavenie. Maloobchodný obrat z dôvodu prudkého nárastu nezamestnanosti v medziročnom porovnaní poklesol. Česká centrálna banka znížila hlavné úrokové sadzby na svojom pravidelnom zasadaní o 25 bázických bodov. Tento krok možno odôvodniť v poslednom čase silným kurzom českej koruny, chýbajúcim inflačným tlakom a slabou konjunktúrou. Keďže väčšina hráčov na trhu nerátala s akoukoľvek zmenou sadzieb, výnosy českých štátnych dlhopisov v dôsledku toho klesli a česká koruna sa oslabila.

České akcie sa pridali k slabému globálnemu trendu bez podstatných podnikových správ. Pokiaľ ide o nové emisie sa špekuluje, že KBC by v budúcom roku rada ponúkla akcie svojej českej dcéry ČSOB na burze. 

Turecko

Séria znižovania úrokových sadzieb sa zatiaľ zastavila

Po viacmesačnej sérii agresívneho znižovania úrokových sadzieb nechala turecká centrálna banka hlavné úrokové sadzby v decembri podľa očakávania nezmenené. Rozhodnutie padlo s ohľadom na v poslednom čase silnejúcu infláciu a ekonomické zotavenie z hlbokej úrovne, na ktorú sa dostalo počas krízy. Úroveň výnosov tureckých štátnych dlhopisov v medzimesačne stúpla, líra sa v porovnaní s eurom posilnila. Aj keď turecká centrálna banka oficiálne stanovila výhľad vývoja úrokových sadzieb na neutrálny, opakovane sa zdôrazňuje chýbajúci inflačný tlak. Ďalšie znižovanie úrokov preto nie je vylúčené.

Rokovania medzi Tureckom a MMF o podpornom úvere sa aj naďalej naťahujú. Turecká vláda zjavne aj naďalej dúfa, že sa jej podarí prejsť krízou aj bez pomoci od MMF. Dohodu oboch strán je z dôvodu relatívneho zlepšenia ekonomickej situácie v Turecku počas uplynulého polroka pravdepodobná stále menej.

Turecké akcie sa v decembri v rozpore so všeobecným trendom na burzách ukázali ako veľmi silné. Akciový trh vyťažil zo zvýšenie úrovne ratingu zo strany ratingovej agentúry Fitch o dva stupne na BB+. Finančné tituly v takomto rámci zasa raz viedli v ohňostroji cien v Istanbule.

Okrajové trhy Východnej Európy

Ukrajina ostáva pod tlakom, obsluha štátneho dlhu je však zatiaľ zabezpečená

Ukrajina ostáva ekonomicky pod silným tlakom. Miestna mena sa stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v priebehu ekonomickej krízy veľmi prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže Raiffeisen Capital Management zatiaľ nevidí bezprostredné nebezpečenstvo pre obsluhu ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však najväčším rizikom. V tejto súvislosti bude zaujímavý predvolebný zápas pred prezidentskými voľbami v januári 2010. Vyplatenie ďalšej tranže podporného balíka od MMF je v súčasnosti odsunuté, až kým sa neobjaví jasná pripravenosť na spoluprácu zo strany vlády, čo sa predpokladá až po voľbách v roku 2010.

Rumunsku úradujúci prezident Basescu tesne vyhral prezidentské voľby. Politická neistota viedla k tomu, že MMF zrušil plánovanú tranžu úveru, stabilná vláda by mala pokračovať v spolupráci s MMF, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť na vývoji meny a eurodlhopisov. 

Rizikové prirážky východoeurópskych dlhopisov v decembri mierne klesli, nachádzajú sa v blízkosti svojich úrovní pred bankrotom banky Lehman Brothers. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj vzhľadom k zlepšovaniu konjunktúry na vyspelých trhoch a zvlášť v západnej Európe naďalej atraktívne.

Čína

Pozitívny ekonomický vývoj pokračuje – kurzy akcií si zobrali oddychový čas

Čínsky akciový trh sa v decembri pohyboval postranne. Pozitívne správy sa objavujú aj naďalej zo strany vývoja ekonomiky. Priemyselná produkcia sa v novembri zvýšila o 19,2 percenta a zo strany exportu vidieť prvé náznaky oživenia. Pri poklese o 1,2 %, ktorý je najnižší za posledných 13 mesiacov by sme mohli stáť bezprostredne pred obratom vo vývoji. Na začiatku roka 2010 sa očakáva už rast aj v tomto sektore. Veľmi silno narástli dovozy – oproti predchádzajúcemu roku o 26,7 %, podobne ako miestna spotreba – maloobchodné obraty sa zvýšili o 15,8 % a odbyt áut je na rekordnej úrovni.

Na strane podnikov sa objavili novinky od Focus Media, čínskej reklamnej spoločnosti kótovanej v Amerike. Podnik predáva reklamný čas na svojich LCD-obrazovkách, ktorých umiestnila viac desiatok tisíc po celej Číne v supermarketoch, hoteloch, na staniciach a na iných veľmi frekventovaných miestach. Po neuspokojivom vývoji v roku 2008 spoločnosť prešla reštrukturalizáciou a toto úsilie sa teraz odrazilo aj v naposledy zverejnených štvrťročných číslach. Podarilo sa zvrátiť ekonomické výsledky, výrazne prekonať očakávania analytikov a zlepšiť vyhliadky do roku 2010.   

India

Silný rast – inflačné tlaky rastú. Zvyšovanie úrokových sadzieb sa blíži

Indické akcie sa v decembri vyvíjali v postrannom trende. Priaznivé správy prišli z národohospodárskej úrovne – HDP v uplynulom štvrťroku narástol o 7,9 % a tým sa výrazne dostal tak nad hodnotu z predchádzajúceho štvrťroka (6,1 %), ako aj nad úroveň odhadov (6,3 %). Najmä odvetvie poľnohospodárstva prekvapilo napriek suchu svojím prínosom k rastu vo výške 0,9 %. Veľmi pozitívne sa vyvíjalo odvetvie ťažby surovín s +9,5 %, odvetvie ťažkého priemyslu s +9,2 % a sektor služieb s +7,7 %. Všímať si však treba vývoj inflácie. Zdražovanie naposledy zrýchlilo na vyše 4 % a v najbližších mesiacoch stúpne z dôvodu vysokej inflácie cien potravín, ktorá dosahuje až takmer 20 % na vyše 6 %-nú úroveň. Zvyšovanie úrokových sadzieb sa tak stále viac približuje, ostávame pri našom odhade, že Indiana začiatku roka 2010 ako prvý Emerging Market zvýši svoje úrokové sadzby. V prípade podnikov prišli novinky od indického lídra na trhu mobilného telefonovania Bharti Airtel. Spoločnosť zamýšľa získať 70 % štvrtého najväčšieho mobilného operátora v Bangladéši. Kúpna cena by sa mala nachádzať na približne 900 miliónoch USD. Bangladéš je popri Indii jedným z mobilných trhov s najnižšou penetrácioau liniek na svete a preto má veľký potenciál rastu. Dobré správy pre túto spoločnosť však prišli aj z domáceho trhu. S 11 miliónmi nových zákazníkov služieb GSM v novembri ostáva India najrýchlejšie rastúci trh mobilného telefonovania na svete a Bharti dokázal obhájiť svoje vedenie na trhu aj počas uplynulého mesiaca.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.