Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Raiffeisen Capital Management: Regionálny prehľad

Investície 10.12.2009 | 14:12 0 Komentárov

November bol pre celosvetové akciové trhy veľmi volatilný mesiac. Na začiatku mesiaca sa burzy s podporou pozitívneho pohľadu investorov na rizikové aktíva predstavili v priaznivom svetle. Ku koncu mesiaca sa však negatívne správy zo stredného Východu postarali o pokles kurzov. Nakheel Properties, štátny developer realitných projektov koncom mesiaca november ohlásil reštrukturalizáciu svojich dlhov. Táto veľmi prekvapujúca správa trhmi otriasla, vzrástli obavy investorov o veľkosť a dosah možných dopadov prípadného oneskorenia v splácaní zo strany štátu smerom k jeho veľkým veriteľom – medzinárodným bankám. V dôsledku zlej nálady voči rizikovým aktívam padli po celom svete tituly z rozvojových krajín, z toho dôvodu utrpeli aj východoeurópske trhy.

Veľká volatilita cien akcií v novembri; rast na pracovnom trhu ešte na seba necháva čakať

Potom, čo údaje o konjunktúre v USA za posledné dva mesiace poukazovali na významné zlepšenie ekonomickej situácie, pozitívna dynamika v poslednom čase o niečo poľavila. Väčšiny predstihových a náladových ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, ISM), ako aj maloobchodné obraty v súčasnosti ukazujú skôr zmiešaný obraz. Mnohí hráči na trhu si kladú otázku, nakoľko udržateľné môže byť zotavenie konjunktúry, keď sa skončí účinok pozitívnych dopadov štátnych programov, ktorých cieľom je oživenie ekonomiky. Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami v USA ďalej bojuje o vytvorenie dna. Na trhu práce ekonomický rozmach ani zďaleka nie je viditeľný. Ešte stále sa rušia pracovné miesta po státisícoch. Miera nezamestnanosti je teraz dvojciferná (10,2 %). Pokiaľ by sa zohľadnili skryté formy nezamestnanosti, ako nedobrovoľná skrátená alebo čiastočná pracovná doba a podobné opatrenia, potom by bolo krízou na pracovnom trhu postihnutých už 16 % práceschopných obyvateľov USA. Z historického hľadiska sú to pre USA veľmi vysoké hodnoty. Vzhľadom k ekonomickej štruktúre, ktorá je veľmi silno závislá na spotrebe nie je vysoká nezamestnanosť v žiadnom prípade iba druhoradý ukazovateľ konjunktúry, s ňou spojené masívne znižovanie príjmov naopak do veľkej miery ovplyvňuje budúci priebeh konjunktúry. Ekonomické zotavenie by však v USA malo nastávať skôr pomaly a veľmi tlmene.

Šéf Fedu Ben Bernanke opakovane zdôrazňuje, že hlavná úroková sadzba ešte ostane dlhý čas na veľmi nízkej úrovni. Vzhľadom k aj naďalej stúpajúcej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno v národných ekonomikách vyspelých priemyselných krajín očakávať inflačné tlaky. Úrokové úrovne by preto v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností uviaznuť v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach. Pri zohľadnení faktu, že hospodársky rast bude pravdepodobne dlhé roky výrazne nižší, ako je jeho potenciál a v najbližších štvrťrokoch bude inflácia nízka by aj dlhodobejšie úrovne výnosov mali mať na dlhšie obdobie len obmedzený ďalší potenciál rastu. Krátkodobo sú však kedykoľvek možné mierne rasty výnosov z dôvodu meniacich sa konjunkturálnych vyhliadok a trvalo vysokej potreby financovania zo strany vlády USA. Zároveň treba vyčkať či centrálna banka USA v prípade trvalého oživenia konjunktúry naozaj rýchlo opäť zredukuje svoju výrazne rozšírenú bilanciu, prípadne či ju vôbec dokáže zredukovať. V prípade východoeurópskych eurobondov (štátne, ako aj podnikové dlhopisy) rizikové prirážky k výnosom v porovnaní s dlhopismi štátov EMÚ v priebehu mesiaca mierne narástli.

Národné ekonomiky vo východnej Európe pred nárastom exportu

Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sú aj naďalej pod tlakom, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na EÚ. Opäť o niečo stúpajúca priemyselná produkcia v prípade „starých“ členských štátov EÚ by sa v nasledujúcich mesiacoch mala pozitívne odraziť vo vývoji východoeurópskych národných ekonomík a tlačiť na nárast exportu. Ďalším dôležitým pilierom oživenia konjunktúry v krajinách SVE je aj domáca spotreba, ktorá je však takmer všade v regióne vo fáze poklesu (s výnimkou Poľska). Cesta naspäť k predkrízovej úrovni bude zrejme v každom prípade ešte veľmi dlhá.

Pohľad na krajiny

Rusko

Rusko bude profitovať z rastúceho dopytu po surovinách

V novembri sa rubeľ znehodnocoval voči menovému košu EUR/USD v súlade s poklesom cien ropy. Klesajúca inflácie a slabá konjunktúra primäli ruskú centrálnu banku k tomu, aby v novembri znížila hlavné úrokové sadzby o ďalších 50 bázických bodov. Dlhopisy vedené v rubľoch v dôsledku toho posilnili. Rizikové prirážky ruských štátnych a podnikových dlhopisov k výnosom štátnych cenných papierov v EMÚ sa v novembri ku koncu mesiaca v dôsledku zhoršenej nálady voči rizikovým aktívam zvýšili, nachádzajú sa však napriek tomu neďaleko úrovní ako pred pádom banky Lehman Brothers. Údaje o konjunktúre, ktoré boli zverejnené v novembri svedčia o ďalšej stabilizácii ruskej ekonomiky, hoci na hlbokej úrovni, zapríčinenej krízou. Priemyselná produkcia sa medzičasom stabilizuje, viditeľné sú práve znaky rastúceho dopytu (zvlášť z juhovýchodnej Ázie).

Stále vysoká nezamestnanosť a pokles disponibilných príjmov sa odrážajú nízkej úrovni maloobchodného obratu. Rozpočtový deficit sa ďalej prehlbuje vzhľadom k nižším daňovým príjmom a rastúcim výdavkom na podporu konjunktúry. Trhy však aj naďalej kladú zjavne do popredia očakávanie zotavenia svetovej ekonomiky a s tým spojený rast dopytu po rope. Z ďalšieho nárastu cien ropy by Rusko silno ťažilo.

Ruský akciový trh sa aj v novembri prejavil priaznivo – oceliarske tituly ťažia aj naďalej z rastúcej svetovej konjunktúry, distribučné tituly rastú z dôvodu očakávaní rýchleho rastu cien ich služieb v roku 2010, ako aj v ďalších rokoch z dôvodu vyššieho podielu predaja na neregulovanom trhu, zatiaľ čo obidve štátne banky Sberbank a VTB Bank majú aj naďalej podporu zo strany lepšej nálady voči rizikovým aktívam. Sberbank, ktorú uprednostňuje vedenie fondu v novembri ohlásila, že sa v budúcom roku počíta s výrazným zlepšením situácie v oblasti zisku, keďže vytváranie rezerv na úvery má dosiahnuť svoj vrchol už v 1. polroku. Zároveň finančná inštitúcia oznámila, že v najbližších rokoch chce zredukovať zamestnanosť o 20 – 25 % pozícií. Maďarsko

Nové zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky

Akcie a štátne dlhopisy posilňujú

Na konci novembra maďarská centrálna banka znížila počas svojho pravidelného zasadania hlavné úrokové sadzby ako sa všeobecne očakávalo o ďalších 50 bázických bodov. Argumentmi na podporu tohto rozhodnutie boli nižšia inflácia, ako aj prudko sa znižujúca výkonnosť ekonomiky, ktorú treba opäť naštartovať. Maďarské štátne dlhopisy s krátkou splatnosťou v medzimesačnom porovnaní posilnili a vyťažili z očakávaní, že hlavné úrokové sadzby budú počas budúceho roka výrazne nižšie oproti súčasnosti. Dlhopisy s dlhšou lehotou do splatnosti boli postihnuté nepriaznivou náladou voči rizikovým aktívam a poklesli. Miera inflácie v Maďarsku naďalej mierne klesala, dlhodobo teraz v Maďarsku z dôvodu extrémneho prepadu exportu nemožno rátať s inflačným tlakom zo strany dopytu. V medziročnom porovnaní klesla priemyselná produkcia o 15 %. Klesajúce maloobchodné obraty sú iba ďalším znakom slabej konjunktúry. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň maďarských výnosov zdá byť ešte stále atraktívna, kurzy by však mali byť stále volatilné.

Maďarské akcie boli v novembri tiež pevnejšie. Akcie OTP Bank dokázali v prvej polovici mesiaca výrazne posilniť, po zverejnení výsledkov za tretí štvrťrok však prejavili mierne slabšiu tendenciu. Čistý zisk síce prekonal očakávania trhu, daňový efekt však výsledok ovplyvnil výrazne pozitívnym smerom. Operatívne prebiehala činnosť v 3. štvrťroku už menej dobre, na Ukrajine zaznamenala banka opäť vysoké straty v oblasti komerčných úverov.

Poľsko

Poľský deficit bežného účtu platobnej bilancie klesá

Najnovšie ekonomické údaje črtajú pozitívny obraz poľskej konjunktúry. Mimoriadne prekvapili najmä vyšší rast HDP v 3. štvrťroku, ako aj PMI, ktorý zverejnili na začiatku decembra a najmä vďaka nárastu exportných objednávok predstavuje pozitívne vyhliadky pre exportnú ekonomiku. Reálne predaná priemyselná produkcia sa držala pri poklese o 1,2 % lepšie ako očakávali analytici. Maloobchodné obraty v medzimesačnom porovnaní narástli, nachádzajú sa však vyššie, ako v predchádzajúcom roku o tomto čase – Poľsko je tak jednou krajinou v regióne s rastom v oblasti maloobchodu. K tomuto vývoju prispeli tak menej reštriktívny rozpočet v porovnaní so susednými krajinami, ako aj znehodnotenie zlotého a veľký vnútorný trh. Deficit bežného účtu poľskej platobnej bilancie sa z dôvodu prudšie sa znižujúceho dovozu zmenšil. Miera inflácie si to namierila opäť nadol potom, čo ešte v predchádzajúcich mesiacoch mierne stúpala. Zlotý bol v novembri voči euru celkovo silnejší, kurzy poľských štátnych dlhopisov sa v medzimesačnom porovnaní iba málo zmenili.

Poľsko platí v regióne SVE napriek ekonomickému poklesu v prvom polroku za jednu z najstabilnejších krajín a nadpriemerne ťaží z naposledy opäť zlepšených vyhliadok na konjunktúru, ktoré pre eurozónu platia. Hoci dlhodobého hľadiska zlotý získa podporu vďaka pozitívnej dynamike vývoja bežného účtu platobnej bilancie, nemožno ešte vylúčiť ďalšie krátkodobé fázy slabosti tejto meny z dôvodu ešte krehkej ekonomickej situácie.

Akcie na burze vo Varšave zaznamenali v novembri najlepšiu výkonnosť; podobne ako v uplynulých mesiacoch dokázali aj tentoraz zaznamenať najvyššie zisky viaceré finančné tituly ako PKO Bank a Bank Pekao. K tomu prispeli aj výsledky za 3. štvrťrok, ktoré v priemere predbehli očakávania analytikov. Navyše najnovšia štatistika z poľského finančného sektora ukázala, že sa podiel problémových úverov v októbri vyvíjal oproti predchádzajúcemu mesiacu stabilne, hoci v doterajšom priebehu roka sa ohlasovali stále nárasty tohto ukazovateľa. Aj v prípade nových emisií sa v novembri objavilo oživenie, keď elektrárenský koncern PGE umiestnil na burze akcie v hodnote viac ako 1 mld. eur.

Česká republika

Česká ekonomika sa prestavuje na kurz smerom k zotaveniu

Česká ekonomika sa medzičasom spamätáva. V 3. štvrťroku 2009 sa HDP znížilo v medziročnom porovnaní o 4,1 %, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom však bolo možné pozorovať nárast o 0,8 %. Priemyselná produkcia sa znížila o 7,3 %, pričom aj tu sa podarilo zaznamenať určité zlepšenie voči predchádzajúcim mesiacom. Opätovný rast dopytu zo Západnej Európy by v nasledujúcich mesiacoch mal zabezpečiť ďalšie udržateľné zotavenie. Maloobchodný obrat ukazuje z dôvodu prudkého nárastu nezamestnanosti aj naďalej klesajúcu tendenciu.

Výnosy českých štátnych dlhopisov v novembri klesali. Len s malými zmenami sa obišla naposledy česká koruna. Pri ďalšom rozhodnutí o úrovni úrokových mier v decembri očakávajú niektorí hráči na trhu ďalšie znižovanie úrokov zo strany českej centrálnej banky, rozhodnutie by však malo byť závislé od vývoja českej koruny – prudké posilnenie by výrazne zvýšilo pravdepodobnosť znižovania sadzieb.

České akcie sa prejavili zdržanlivo a v novembri sa pohybovali iba v postrannom trende. K tomu prispela predovšetkým slabá výkonnosť distribučného koncernu ČEZ, zatiaľ čo finančný titul Komerční banka po zverejnení štvrťročných výsledkov zaznamenal opätovné kurzové zisky.

Turecko

Séria znižovania úrokových sadzieb pokračuje turecká líra je najslabšou menou v regióne

Turecká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov na 6,50 %, tento krok väčšina hráčov na trhu aj očakávala. Počas jedného roka tak centrálna banka znížila úrokové sadzby o vyše 10 percent. Rozhodnutie padlo vzhľadom k prudko klesajúcej miere inflácie (5,08 % v medziročnom porovnaní, po viac ako 10 % ešte na začiatku roka) a citeľnému ekonomickému oslabeniu v Turecku (HDP za 2. štvrťrok 2009 klesol medziročne o 7 %), či poklesu priemyselnej produkcie (- 8,6 % medziročne). Úroveň výnosov tureckých štátnych dlhopisov sa v medzimesačnom porovnaní podstatne nezmenila, líra však oslabila voči euru. V novembri bola turecká líra popri ruskom rubli najslabšia mena v regióne – líru mimoriadne výrazne negatívne postihli otrasy na trhu po ohlásení reštrukturalizácie dlhu spoločnosti Dubai World. Aj keď turecká centrálne banka opakovane zdôrazňuje, že smer hlavných úrokových sadzieb je aj naďalej nastavený nadol, posledné znižovanie úrokových sadzieb v terajšom cykle vývoja sadzieb sa pravdepodobne udialo už práve v novembri.

Rokovania medzi Tureckom a MMF o podpornom úvere sa aj naďalej naťahujú. Turecká vláda zjavne aj naďalej dúfa, že sa jej podarí prejsť krízou aj bez pomoci od MMF. Dohodu oboch strán je z dôvodu relatívneho zlepšenia ekonomickej situácie v Turecku počas uplynulého polroka pravdepodobná stále menej.

Turecký akciový trh sa v novembri ukázal v slabom svetle, keďže investori po prudkom raste kurzov v doterajšom priebehu roka pristúpili k vyberaniu ziskov. Ani opätovné zníženie sadzieb v rozsahu 25 bázických bodov nedokázalo zlepšiť náladu v prospech mnohých tureckých finančných titulov. Na strane podnikov sklamal koncern zaoberajúci sa prevádzkou mobilných sietí Turkcell ohľadom výsledkov za 3. štvrťrok, ktoré boli pod úrovňou očakávania analytikov. V dôsledku toho sa akcie zaradili medzi najslabšie tituly na tureckom trhu.

Okrajové trhy východnej Európy

Ukrajina ostáva pod tlakom, obsluha štátneho dlhu však nie je ohrozená

Ukrajina ostáva ekonomicky pod silným tlakom. Miestna mena sa stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v priebehu ekonomickej krízy veľmi prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže Raiffeisen Capital Management zatiaľ nevidí bezprostredné nebezpečenstvo pre obsluhu ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však najväčším rizikom. V tejto súvislosti bude zaujímavý predvolebný zápas pred prezidentskými voľbami v januári 2010. Vyplatenie ďalšej tranže podporného balíka od MMF je v súčasnosti odsunuté, až kým sa neobjaví jasná pripravenosť na spoluprácu zo strany vlády, čo sa predpokladá až po voľbách v roku 2010.

Prezidentské voľby v Rumunsku sa v decembri posunú do druhého kola, objavia sa v ňom úradujúci prezident Basescu a opozičný kandidát Socialistickej strany Geoana. Víťazstvo Geoanu by mohlo znamenať predčasné voľby, keďže škandál vyvolal medzi koaličnými stranami vyslovenie nedôvery v parlamente. Súčasná politická neistota viedla k tomu, že MMF zrušil plánovanú tranžu úveru, stabilná vláda by mala pokračovať v spolupráci s MMF, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť na vývoji meny a eurodlhopisov.

Rizikové prirážky východoeurópskych dlhopisov v novembri mierne stúpli, nachádzajú sa však napriek tomu v blízkosti svojich úrovní pred bankrotom banky Lehman Brothers. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj vzhľadom k zlepšovaniu konjunktúry na vyspelých trhoch a zvlášť v západnej Európe naďalej atraktívne.

Čína

Budovateľská nálada v Číne

Čínske akcie zaznamenali v novembri kurzové zisky a ťažili z trvalo pozitívnych správ o vývoji ekonomiky. Maloobchodný obrat sa tak v októbri oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 16,2 %, priemyselná produkcia o 16,1 % a investície do nehnuteľností dokonca o pozoruhodných 28 %. Jedine exportné čísla sklamali negatívnym rastom o 13,8 %, naproti tomu zahraničnoobchodný prebytok sa zvýšil na 24 mld. USD, čím sa zdvojnásobil oproti septembru. Novinky sa objavujú aj na menovej strane, kde by po dlhšej prestávke malo v nasledujúcom roku opäť prísť k zhodnoteniu voči americkému doláru.

Na strane podnikov sa objavili novinky od najväčšieho mobilného operátora v krajine China Mobile – mobilný obor, ktorý v uplynulých mesiacoch strácal podiely na trhu v prospech svojich konkurentov China telecom a China Unicom, by chcel v budúcich rokoch výrazne znížiť nové investície do rozširovania siete prostredníctvom obnovenia rokovaní a úspor nákladov. Vďaka týmto opatreniam sa má zvýšiť ziskovosť potom, čo v tomto roku sa počíta s najnižším nárastom zisku za posledných desať rokov. Pozitívne prínosy k ziskovosti sa očakávajú od častejšieho využívania dodatočných služieb pre smartphony, ako ej napríklad prenos televíznych kanálov, ktorý sa má spustiť v decembri.

India

Stimulačné opatrenia sa prejavujú – blíži sa prvé zvyšovanie úrokových sadzieb?

Indický akciový trh v novembri posilnil a vyťažil podobne ako v Číne z pozitívnych správ o vývoji ekonomiky. Priemyselná produkcia dokázala naposledy vzrásť o 9,1 % a tým sa dostala výrazne nad očakávania analytikov. Pozitívne sa prejavili stimulačné opatrenia vlády a produkcia trvalých spotrebných tovarov. Na druhej strane tieto pozitívne údaje ešte viac rozbúrili diskusie o zbrzdení expanzívnych ekonomických opatrení. Treba vychádzať z toho, že India bude patriť medzi prvé rozvíjajúce sa trhy, kde v roku 2010 budú zvyšovať úrokové sadzby.

Na strane podnikov sa objavili pozitívne správy zo strany Bajaj Auto, druhého najväčšieho výrobcu motoriek v Indii, ktorá je súčasťou portfólia Raiffeisen Capital Management. Podarilo sa jej v uplynulom štvrťroku viac ako zdvojnásobiť zisk a počet predaných motocyklov sa v októbri zvýšil o 46 %. Spoločnosť pritom ťaží z veľkého miestneho dopytu, v rámci ktorého sa usiluje odkrojiť z trhových podielov jeho lídra Hero Honda. Tak isto sa na dobrom odbyte prejavuje nové maximum pri exporte motocyklov do zahraničia.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.