Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Raiffeisen Capital Management: Regionálny prehľad

Investície 09.07.2009 | 13:08 0 Komentárov

Optimizmus, ktorý sa na finančných trhoch v druhom štvrťroku opäť objavil, pretrval aj v mesiaci jún, vo výrazných nárastoch kurzov sa však už neodrazil. V každom prípade si trhy podnikových dlhopisov prilepšili, zatiaľ čo akcie zaznamenali väčšinou postranný pohyb alebo viac či menej klesali. Za povšimnutie stojí, že finančné tituly, ktoré od marca prekonali tak pokles ako aj oživenie, z hodnôt dosiahnutých v maximách pri oživení nakoniec opäť výrazne stratili.

Americká  ekonomika: dno recesie sa naďalej očakáva v druhom polroku

Vo všeobecne stále najvplyvnejšom a najväčšom národnom hospodárstve sveta väčšina predstihových ukazovateľov a indikátorov nálad (spotrebiteľská dôvera, ISM), ako aj maloobchodné obraty naznačujú stabilizáciu, prípadne spomaľujúcu dynamiku poklesu. Na trhu s nehnuteľnosťami ani na trhu práce sa však zatiaľ nečrtá žiadna stabilizácia. S veľkou pravdepodobnosťou by sa však dno najväčšej hospodárskej krízy od 1930 mohlo predsa len dosiahnuť v priebehu druhej polovice roka.

Vzhľadom na naďalej rýchlo rastúcu nezamestnanosť a veľmi nízke využitie výrobných kapacít sa zatiaľ neočakáva inflačný tlak, takže úrokové sadzby zostanú v priemyselných krajinách počas nasledujúcich mesiacov na súčasnej nízkej úrovni, prinajmenšom v prípade dlhopisov s krátkymi dobami splatnosti. Štátne dlhopisy s dlhšími dobami splatnosti si v porovnaní s minulým mesiacom prilepšili, aj keď v prvej polovici mesiaca ešte zaznamenali kurzové straty. Vzhľadom na to, že hospodársky rast bude v najbližších rokoch pravdepodobne prebiehať výrazne pod potenciálom a v dôsledku nízkej inflácie v nasledujúcich štvrťrokoch by úroveň výnosov mala mať z dlhodobého hľadiska zatiaľ len ohraničený potenciál rastu. Kurzy štátnych dlhopisov by mali byť napriek množstvu nových predávaných emisií relatívne dobre podporené. Pozoruhodná je celkovo veľmi dobrá výkonnosť podnikových dlhopisov v druhom štvrťroku 2009. Aj v prípade východoeurópskych eurobondov (štátne, ako aj podnikové dlhopisy) sa výnosové prirážky v porovnaní so štátnymi dlhopismi EMÚ v minulých mesiacoch veľmi výrazne znížili. 

Národné hospodárstva východnej Európy naďalej na ceste smerom dole

Korekcia u akcií  – dlhopisy a meny v júni mierne v pluse

Národné hospodárstva strednej a východnej Európy sú v druhom štvrťroku naďalej pod tlakom, predovšetkým na základe úzkeho ekonomického prepojenia s krajinami EÚ. Vysoká závislosť od dopytu rozvinutých krajín EÚ sa priamo odráža na priemyselnej produkcii, ktorá na širokej báze výrazne klesá. Pre mnohé krajiny tohto regiónu je v súčasnej kríze veľmi dôležitá podpora zo strany Medzinárodného menového fondu na zabezpečenie aspoň akej takej stability národných hospodárstiev. MMF, EÚ a ECB sa snažia spoločnou kooperáciou udržať stabilitu celého regiónu. Okrem toho sa Litve a Chorvátsku nedávno podarilo emitovať dlhopisy na medzinárodných kapitálových trhoch, čo posilnilo ich finančnú vybavenosť a zároveň je ďalším znakom zvýšenej ochoty investorov v tomto regióne podstupovať riziko. 

Analýzy krajín 

Rusko – Výrazné  kurzové straty na akciovom trhu – zdravá korekcia po silnom náraste v predchádzajúcich mesiacoch

Cena ropy sa v júni pohybovala postranne tesne pod hodnotou 70 USD za barel a aj kurz rubľa sa voči menovému košu eura a dolára sotva zmenil. Výnosové prirážky ruských štátnych a podnikových dlhopisov mierne stúpli, naďalej sa však pohybujú veľmi ďaleko od extrémnych maxím z posledného roka. Makroekonomické ukazovatele zverejnené v júni svedčia o pokračovaní prudkého poklesu ekonomiky. Pokles priemyselnej výroby sa zrýchlil a maloobchodné obraty naďalej klesali. Deficit štátneho rozpočtu sa v dôsledku klesajúcich daňových príjmov a rastúcich výdavkov na podporu ekonomiky zvýšil. Pre trhy je teraz však dôležité predovšetkým očakávané oživenie svetového hospodárstva a s tým spojený rastúci dopyt po surovinách. Z ďalších nárastov cien surovín by Rusko značne profitovalo.

Na ruskom akciovom trhu došlo po výraznej kurzovej rely v posledných mesiacoch – ruský index RTS sa viac ako zdvojnásobil – k výberom ziskov a výraznej korekcii. Táto bola obzvlášť silná v prípade akcií z ropného a plynárenského sektora, aj keď sa cena ropy veľmi slušne stabilizovala pri hodnote 70 USD za barel. Negatívny vplyv na akciový trh mali chýry o pripravovanom zvyšovaní zdaňovania podnikov ťažiacich ropu a plyn, ako aj spor akcionárov mobilného operátora Vimpelcom, ktorý investorom opäť dáva do pozornosti zvýšené politické riziko v Rusku. Nórsky koncern Telenor, ktorý má približne 30-percentný podiel na spoločnosti Vimpelcom, bol sibírskym súdom obvinený z toho, že

sa kvôli nemu oneskorila expanzia mobilného operátora do Ukrajiny. Firma bola odsúdená na zaplatenie vysokej peňažnej pokuty vo výške 1,7 miliárd USD. Balík akcií spoločnosti Vimpelcom bol koncernu zabavený ako zábezpeka a v súčasnosti hrozí dražba tohto balíka ešte pred tým, ako sa Telenor voči tomuto prvému rozsudku bude môcť odvolať. 

Maďarsko – Forint a maďarské štátne dlhopisy sa ďalej zotavujú, maďarský akciový trh zaznamenal v júni postranný  vývoj

Forint bol v júni vystavený  väčším výkyvom a v porovnaní s minulým mesiacom sa voči euru zhodnotil. Na svojom júnovom zasadnutí ponechala centrálna banka, tak ako sa očakávalo, kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Napriek tomu si maďarské dlhopisy v júni prilepšili. Zníženie úrokových sadzieb by za súčasných ekonomických podmienok síce bolo primerané, mohlo by však vyvolať nové znehodnotenie meny. Vzhľadom na vysokú zadlženosť súkromných domácností a mnohých podnikov v cudzej mene by centrálna banka chcela takémuto vývoju zabrániť. Výrazné zhodnotenie forintu v druhom štvrťroku 2009 by jej preto mohlo poskytnúť väčšiu flexibilitu pre ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. K najbližšiemu zníženiu by mohlo dôjsť už na zasadnutí centrálnej banky koncom júla. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň výnosov pre maďarské štátne dlhopisy javí veľmi atraktívne, krátkodobo však kurzy zrejme zostanú volatilné.

Akcie na burze v Budapešti v júni zaznamenali postranný vývoj. Pozitívnou výnimkou boli akcie farmaceutických spoločností Gedeon Richter a Egis, ktoré profitovali z pozitívnych komentárov analytikov, ako aj z programov spätného nákupu akcií. 

Poľsko – Poľský  akciový trh sa v júni vyvíjal priaznivo

Podobne ako vo väčšine krajín tohto regiónu, aj v Poľsku klesá priemyselná produkcia a maloobchodné obraty. Naopak pozitívne sa vyvíja bilancia zahraničného obchodu – na základe slabého zlotého klesajú importy rýchlejšie ako exporty. Napriek tomu sú efekty celkovo klesajúceho zahraničného dopytu v súvislosti s globálnou ekonomickou krízou značne citeľné. Centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu koncom júna, ako sa všeobecne očakávalo, o 25 bázických bodov. Po tom, čo sa v uplynulých mesiacoch mierne zvýšila miera zdražovania, naznačujú naposledy zverejnené inflačné čísla opäť tendenciu smerom nadol. Výnosnosť poľských štátnych dlhopisov bola v júni stabilná, v dôsledku vyhliadok na zhoršenie štátneho rozpočtu a slabej meny by sa však mohla zvýšiť. Rastúce úrokové sadzby by v dlhodobom horizonte mohli na oplátku opäť zvýšiť atraktivitu meny. V dlhodobom horizonte RCM predpokladá ďalšie zhodnocovanie zlotého.

Poľské akcie sa v júni vyvíjali priaznivo vďaka dobrej výkonnosti finančných akcií a producentovi medi KGHM, ktorý profituje z trvalo vysokej ceny medi. Opäť posilnená dôvera investorov v akciový trh sa prejavila aj v záujme o prvú verejnú ponuku emisie producenta uhlia Bogdanka – emisia bola viac ako 10-násobne nadmerne upísaná.

Negatívne sa vyvíjali akcie ropného koncernu PKN Orlen, ktorého obchodný vývoj je zaťažený aktuálne veľmi nízkou maržou rafinérií. 

Česká ekonomika naďalej slabá, ale obchodná bilancia opäť pozitívna;
České akcie mierne v pluse

Ekonomické ukazovatele Českej republiky zverejnené v júni poskytli zmiešaný obraz. Priemyselná produkcia klesla v porovnaní s minulým rokom o 22,1 %, maloobchodné obraty však poklesli v menšom rozsahu, ako očakávali analytici (-2 % v porovnaní s minulým rokom). Pozoruhodný je vývoj českej obchodnej bilancie, ktorá už štvrtý mesiac po sebe dopadla pozitívne – v dôsledku klesajúcich cien plynu a znižovania stavu zásob na jednej strane a silne klesajúcich exportov na strane druhej. Na svojom júnovom zasadnutí Česká centrálna banka ponechala historicky najnižšiu úroveň kľúčovej úrokovej sadzby z mája nezmenenú. Aj keď väčšina hráčov na trhu počítala s novým znižovaním úrokových sadzieb, rozhodnutie centrálnej banky domácu menu výrazne nepoznačilo. Výnosnosť českých štátnych dlhopisov s krátkymi zostávajúcimi dobami splatnosti v júni poklesla, zatiaľ čo v prípade dlhopisov s dlhými dobami splatnosti mierne vzrástla.

Český akciový trh si v júni pripísal kurzové zisky, a to predovšetkým v dôsledku nárastu kurzov v prípade finančných akcií Komerční Banky. 

Turecko – Rýchlo klesajúca inflácia a ďalšie znižovanie úrokov – rokovania o pôžičke od MMF nenapredujú

Turecká centrálna banka v júni znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov na úroveň 8,75 % – teda viac ako väčšina hráčov na trhu očakávala. Len v priebehu niekoľkých mesiacov tak centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 800 bázických bodov. Na základe výrazne klesajúcej miery inflácie (5,2 % v porovnaní s minulým rokom, pričom na začiatku roka to bolo ešte nad 10 %) a výrazného poklesu ekonomického rastu v Turecku (HDP v 1. štvrťroku 2009 klesol medziročne o 13,8 %) sa javia aj ďalšie zníženia úrokov v nasledujúcich mesiacoch ako pravdepodobné. Hráčov na trhu obzvlášť zaujímajú už mesiace sa ťahajúce rokovania medzi Tureckom a MMF o podpornom úvere. Rýchla dohoda nie je vo výhľade a turecká vláda naďalej verí, že sa z krízy dostane aj bez pomoci MMF. Dohodu oboch strán by trh podľa všetkého prijal pozitívne.

Turecké akcie zaznamenali v júni postranný vývoj. Negatívny vplyv na kurzy mala zdržovacia taktika tureckej vlády ohľadne finančného balíka MMF. 

Okrajové  trhy východnej Európy 

Chorvátsky premiér odstúpil – takmer žiaden vplyv na kurzy dlhopisov

Chorvátsky predseda vlády začiatkom júla prekvapivo odstúpil, avšak chorvátske dlhopisy na to výraznejšie nereagovali.

Ukrajina zostáva ekonomicky pod silným tlakom, ale prevod druhej tranže úveru od MMF trh prijal veľmi pozitívne, čo viedlo k výrazne rastúcim kurzom dlhopisov. Vzhľadom na prezidentské voľby presunuté na október 2009 je však politická situácia na Ukrajine naďalej veľmi krehká.

Domáca mena sa od marca stabilizovala na nízkej úrovni. Riziko výrazného nárastu miery nesplácaných úverov domácností a podnikov v cudzej mene v posledných mesiacoch vzrástlo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ zabezpečené prostredníctvom medzinárodnej podpory, takže RCM v splácaní ukrajinských štátnych dlhov stále nevidí bezprostredné riziko. Najväčším rizikom v tomto prostredí každopádne zostáva politická nestabilita.

Výnosové prirážky eurobondov sa v júni mierne zvýšili. Z dlhodobého hľadiska považujeme ich aktuálnu úroveň za naďalej atraktívnu. 

Čína – Naďalej pozitívne ekonomické ukazovatele

Čínske akcie zaznamenali v júni slabší vývoj. Mnohí hráči na trhu si po silných kurzových nárastoch v uplynulých mesiacoch vybrali prvé zisky. Pokiaľ ide o stav ekonomiky, predstihové ukazovatele sú naďalej veľmi priaznivé a zverejnený index nákupných manažérov sa po tretí krát za sebou pohyboval nad hodnotou 50, čo signalizuje expanziu. Po prvý krát stúpol aj subkomponent exportných zákaziek nad úroveň 50.

V sektore mobilných operátorov sa pre spoločnosť China Mobile črtá oslabenie v získavaní nových zákazníkov. Zatiaľ čo v apríli firma ešte získala 5,8 miliónov nových zákazníkov, v máji toto číslo pokleslo na 5,1 miliónov. Konkurenti China Telecom a China Unicom naopak dokázali svoje trhové podiely zvýšiť. Pri 8 miliónoch nových zákazníkov mesačne tak celkový trh naďalej veľmi výrazne rastie. 

India – Pozitívne ekonomické ukazovatele v Indii – akciový trh napriek tomu zaznamenal korekciu kurzov po 13-týždňovom náraste

Indický akciový  trh v júni zaznamenal mierny pokles kurzov po tom, čo vedúci index 13 týždňov po sebe rástol. Pozitívne správy priniesol vývoj hospodárstva. Vývoj HDP vo výške +5,8 % v prvom štvrťroku 2009 výrazne prevýšil očakávania analytikov. Pod tento nárast sa podpísal najmä silne rastúci stavebný sektor (+14 %), ako aj sektor služieb (+12,6 %), zatiaľ čo vývoj v priemysle sklamal (-3,7 %).

Na strane podnikov prišli novinky od spoločností zo sektora informačných technológií. Ich predstavitelia zaznamenali náznaky stabilizácie prísunu nových zákaziek a oznamujú, že vďaka výhode nízkych nákladov sa medzi ich nových zákazníkov počítajú mnohé európske a americké spoločnosti. V prípade konkurzom ohrozenej IT spoločnosti Satyam prevzal jej nový vlastník Tech Mahindra medzičasom 31-percentný balík akcií a plánuje prebrať ďalších 20 percent. Nie je vylúčené ani kompletné prevzatie a úplná integrácia do spoločnosti Tech Mahindra. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.