Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Raiffeisen Capital Management

Banky 10.09.2009 | 12:51 0 Komentárov

Akcie a podnikové dlhopisy opäť s kurzovými ziskami; nálada sa ďalej zlepšovala.

Optimizmus pretrval na finančných trhoch aj v auguste a odrazil sa v ďalšom náraste kurzov v prípade rizikových majetkových aktív. Podnikové dlhopisy a akcie dokázali v priebehu mesiaca posilniť, ale aj štátne dlhopisy v USA a v eurozóne vykázali pozitívny trend. Zverejnené údaje o konjunktúre v USA dávajú medzitým rozpoznať stále rastúce zlepšenie ekonomickej situácie. Najväčšie národné hospodárstvo sveta preukazuje v prípade väčšiny predstihových a náladových ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, ISM), ako aj v prípade maloobchodného obratu stabilizáciu, prípadne rastovú dynamiku. Aj trh s nehnuteľnosťami poskytuje náznaky vytvorenia dna. Ceny domov v USA podľa indexu Case-Shiller naposledy opäť stúpali – po prvý raz od roku 2006. Na trhu práce však ekonomický rozmach ešte ani zďaleka nie je viditeľný. Ešte stále sa rušia pracovné miesta po státisícoch. Miera nezamestnanosti sa napriek tomu mierne znížila, s aktuálnou hodnotou 9,4 % sa však nachádza na historicky pre USA veľmi vysokých úrovniach. Najhlbší bod najťažšej ekonomickej krízy od 30. rokov 20. storočia však už USA s veľkou pravdepodobnosťou prekročili, ekonomické zotavenie však bude nastávať skôr pomaly.

Štátne dlhopisy s dlhšími splatnosťami sa riadili v druhej polovici augusta silnejším trendom potom, čo v prvej polovici mesiaca strácali. Vzhľadom k aj naďalej vysokej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno očakávať inflačné tlaky, takže by úrokové úrovne v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností uviaznuť v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach. Pri zohľadnení faktu, že s veľkou pravdepodobnosťou bude hospodársky rast dlhé roky výrazne nižší, ako je jeho potenciál a v najbližších štvrťrokoch bude inflácia nízka by aj dlhodobejšie úrovne výnosov mali mať na dlhšie obdobie len obmedzený ďalší potenciál rastu. Krátkodobé spätné pohyby kurzov z aktuálnych úrovní sú však kedykoľvek možné z dôvodu neistých vyhliadok vývoja konjunktúry. Aj v prípade východoeurópskych eurobondov (štátne,

ako aj podnikové  dlhopisy) sa rizikové prirážky k výnosom v porovnaní  s dlhopismi štátov EMÚ počas posledných mesiacov veľmi prudko znížili. 
 

Východoeurópske národné hospodárstva naďalej pod tlakom – stabilizácia v EÚ by však mohla pozitívne ovplyvňovať aj východnú Európu

Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sú aj naďalej pod tlakom, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na štáty EÚ. Viditeľné je to nielen v zverejnených údajoch o priemyselnej produkcii. Medzičasom sa aj v tomto prípade črtá odrazenie od dna potom, čo už nastal nárast v priemyselnej produkcii v prípade „starých“ členských štátov EÚ. To by sa v nasledujúcich mesiacoch malo pozitívne odraziť vo vývoji východoeurópskych národných ekonomík a viesť k opätovnému nárastu exportu. Predstihové ukazovatele pre 2. polrok 2009 sa do veľkej miery zlepšili, aj keď cesta k predkrízovej úrovni bude zrejme ešte veľmi dlhá. 

Pohľad na krajiny 

Rusko 

V auguste ruský  rubeľ kolísal voči menovému košu EUR/USD opätovne v súlade s pohybom cien ropy. Ceny ropy mali v auguste na začiatku mesiaca slabšiu tendenciu, v druhej polovici mesiaca však ceny opätovne stúpli. Podobný vývoj bolo možné v auguste pozorovať aj v prípade rubľa Rizikové prirážky k výnosom ruských štátnych a podnikových dlhopisov ostali v priebehu mesiaca stabilné a nachádzajú sa tak ďaleko od extrémnych maximálnych hodnôt z minulého roka. Národohospodárske údaje, ktoré boli zverejnené v auguste svedčia o stabilizácii situácie. Priemyselná výroba ešte síce v medziročnom porovnaní klesla, voči predchádzajúcemu mesiacu však už vzrástla. Stále vysoká nezamestnanosť a pokles disponibilných príjmov sa odrážajú v poklese maloobchodného obratu. Rozpočtový deficit sa ďalej prehlbuje vzhľadom k nižším daňovým príjmom a rastúcim výdavkom na podporu konjunktúry. Trhy však v súčasnosti kladú zjavne do popredia očakávanie zotavenia svetovej ekonomiky a s tým spojený rast dopytu po rope. Z ďalšieho nárastu cien ropy by Rusko silno ťažilo.

Ruský akciový  trh sa v auguste vyvíjal mierne pozitívne. Opätovne z radu vyčnievajú oceliarske tituly, ktoré ťažia zo zotavenie západných národných ekonomík a zlepšenia možností refinancovania. Ropné a plynárenské tituly sa tiež vďaka cene ropy, ktorá kótuje stabilne nad úrovňou 70 USD za barel a výhodným cenám akcií v porovnaní s ropnými spoločnosťami iných krajín vyvíjali pozitívnym smerom. V prípade finančného titulu Sberbank viedli vyššie odhady analytikov tak isto k rastúcim kurzom, keďže doteraz sa vychádzalo skôr z veľmi negatívneho scenára aj pre rok 2010. Druhý najvýznamnejší finančný titul VTB Bank naproti tomu nedokázal zapôsobiť svojimi výsledkami za posledný štvrťrok príliš presvedčivo a pohyboval sa iba v postrannom trende. 

Maďarsko 

Centrálna banka znižuje hlavné úrokové sadzby opätovne o 50 bázických bodov.

Akcie a štátne dlhopisy prudko posilňujú

Na konci augusta maďarská  centrálna banka znížila podľa očakávania hlavné úrokové sadzby o ďalších 50 bázických bodov. Toto rozhodnutie padlo na pozadí vývoja forintu, ktorý bol počas posledných mesiacov pevný, nižšej inflácie, ako aj prudko sa znižujúcej výkonnosti ekonomiky, ktorú treba opäť naštartovať. Miera inflácie síce mierne stúpla z dôvodu zvýšenia sadzby dane z pridanej hodnoty, pozorovatelia však počítali s ešte vyšším zrýchlením. Krok so zvýšením úrokových sadzieb nemal žiadne pozorovateľné vplyvy na forint, v medzimesačnom porovnaní sa voči euru oslabil iba mierne. Maďarské štátne dlhopisy naproti tomu výrazne posilnili. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň výnosov zdá byť ešte stále atraktívna, krátkodobo by však kurzy mali byť stále volatilné.

Maďarský akciový  index v auguste narástol výraznejšie ako iné barometre búrz vo východnej Európe, čo možno pripísať najmä kurzovým nárastom banky OTP Bank. Peňažnej inštitúcii sa podarilo predstihnúť očakávania analytikov pri zverejnení výsledkov za 2. štvrťrok a vyťažil z celkového zlepšenia nálady voči finančným titulom. 

Poľsko 

Zlotý  a dlhopisy len s malými zmenami, akcie dosiahli kurzové prírastky

Naposledy zverejnené  ekonomické údaje črtajú aj naďalej zmiešaný obraz poľskej konjunktúry. Potom, čo sa v prvom polroku 2009 hospodárstvo nachádzalo prakticky vo fáze voľného pádu, ich možno predsa len vyhodnotiť ako určité zlepšenie. Priemyselná produkcia je v medziročnom porovnaní aj naďalej nižšia, pričom padol tak domáci, ako aj zahraničný dopyt. Obraty maloobchodu však naposledy opäť prudko stúpli. Pozitívny je navyše vývoj bežného účtu platobnej bilancie– z dôvodu slabšieho zlotého dovozy klesajú rýchlejšie, ako vývozy. Napriek tomu sú výrazne citeľné negatívne dopady prudkého poľavenia zahraničného dopytu. Centrálna banka na konci augusta podľa všeobecného očakávania ponechala úrokové sadzby nezmenené. Inflácia je medzičasom stabilná potom, čo v predchádzajúcich mesiacoch miera zdražovania ešte mierne stúpla. Zlotý sa pohyboval voči euru v auguste na pomerne nezmenených úrovniach, podobne ako poľské štátne dlhopisy.

Poľsko platí v regióne SVE napriek ekonomickému poklesu v prvom polroku za jednu z najstabilnejších krajín a nadpriemerne ťaží z naposledy opäť zlepšených vyhliadok na konjunktúru, ktoré pre eurozónu platia. Hoci dlhodobého hľadiska zlotý získa podporu vďaka pozitívnej dynamike vývoja bežného účtu platobnej bilancie, nemožno ešte vylúčiť krátkodobé fázy slabosti tejto meny z dôvodu ešte krehkej ekonomickej situácie.

Poľské akcie zaznamenali v auguste kurzové zisky, čo možno odvodiť predovšetkým od finančných titulov. Poľské banky na jednej strane ťažili z oproti očakávaniam výraznejšie pozitívnych štvrťročných výsledkov, na druhej strane z ďalej sa zlepšujúceho sentimentu voči finančným titulom. Neustály výpredaj početných akciových balíkov zo strany poľského štátu zatiaľ nebol pre akciový trh takmer žiadnou príťažou. 

Česká republika 

Prekvapivé  zníženie úrokových sadzieb – štátne dlhopisy posilňujú, mena takmer bezo zmeny.

V auguste zverejnené  národohospodárske údaje ukazujú stále slabý obraz českej konjunktúry. Priemyselná výroba v medziročnom porovnaní klesla o 12 %, oproti predchádzajúcemu mesiacu však vzrástla vďaka podpore rastúceho dopytu zo Západnej Európy. Maloobchodný obrat sa znížil výraznejšie, ako analytici očakávali (-4,9 % oproti predchádzajúcemu roku). Počas pravidelného zasadania centrálnej banky na začiatku augusta boli na prekvapenie takmer všetkých účastníkov na trhu znížené úrokové sadzby. Výnosy českých štátnych dlhopisov sa v dôsledku toho znížili, česká koruna zostala stabilná. Cyklus znižovania úrokových sadzieb je zo strany ČNB po najnovšom znížení pravdepodobne uzavretý, úroková krivka českých štátnych dlhopisov je však relatívne strmá, takže štátne dlhopisy s dlhými splatnosťami vyzerajú byť strednodobo ešte stále atraktívne.

Aj na českom akciovom trhu sa objavil finančný titul, ktorý vybočil z radu. Akcie Komerčnej banky dokázali z dôvodu lepšieho sentimentu voči finančným titulom posilniť dvojciferne, keď finančný ústav dokázal výrazne predstihnúť očakávania analytikov pokiaľ ide o hospodárske výsledky za 2. štvrťrok. Lepšie čisté úrokové marže viedli napriek prudkému nárastu tvorby rezerv na úvery v porovnaní s predchádzajúcim rokom k poklesu ziskovosti iba o 13 %. 

Turecko 

Ďalšie znižovanie úrokových sadzieb štátnym dlhopisom a finančným akciám, krídla, mena stráca

Turecká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov na 7,75 %, tento krok väčšina hráčov na trhu aj očakávala. Počas deviatich mesiacov tak centrálna banka znížila úrokové sadzby o plných 900 bázických bodov. Rozhodnutie padlo vzhľadom k prudko klesajúcej miere inflácie (5,4 % v medziročnom porovnaní, po viac ako 10 % ešte na začiatku roka) a citeľnému ekonomickému oslabeniu v Turecku (HDP za 1. štvrťrok 2009 klesol medziročne o 13,8 %), či poklesu priemyselnej produkcie (-9,7 % medziročne). Úroveň výnosov tureckých štátnych dlhopisov sa v auguste veľmi prudko znížila, líra sa paralelne s týmto dianím oslabila voči euru. Rokovania medzi Tureckom a MMF o podpornom úvere sa aj naďalej naťahujú. Turecká vláda zjavne aj naďalej dúfa, že sa jej podarí prejsť krízou aj bez pomoci od MMF. Dohodu oboch strán by trh mal prijať pozitívne.

Opätovné zníženie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky poskytla krídla tureckému akciovému trhu a mnohým finančným titulom. Turecké banky silno ťažia zo súčasných úrokových pomerov a dokázali počas prvého polroka zvýšiť svoje zisky v porovnaní s predchádzajúcim rokom v priemere o 34 %. Medzitým sa na trhu diskutuje o potenciáli na ďalšie kroky k znižovaniu sadzieb – slabé ekonomické prostredie a klesajúca miera inflácie by mohli umožniť ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. 
 

Okrajové  trhy východnej Európy 

MMF vyplatil na Ukrajinu tretiu tranžu úveru

Eurodlhopisy s miernym nárastom kurzov 

Ukrajina ostáva ekonomicky pod silným tlakom, príchod tretej tranže úveru od MMF však trh prijal veľmi pozitívne a viedlo to k stúpajúcim kurzom dlhopisov.

Miestna mena sa od marca stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v priebehu ekonomickej krízy veľmi prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže Raiffeisen Capital Management zatiaľ nevidí bezprostredné nebezpečenstvo pre obsluhu ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však najväčším rizikom.

Rizikové prirážky východoeurópskych dlhopisov mierne klesli a nachádzajú sa už  ďaleko od svojich mimoriadne vysokých úrovní zo začiatku roka. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj naďalej atraktívne. 

Čína 

Čínske akcie s veľkými stratami – vláda stúpila na brzdu pri raste úverov.

Čínsky akciový trh v auguste zaznamenal kurzové straty potom, čo sa z vládnych kruhov objavila správa, že sa v nasledujúcich mesiacoch uskutočnia prvé opatrenia na zníženie prebytku likvidity. Nové úvery sa v júli dostali na hodnotu 356 mld. RMB, čo bol prvý pokles v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom od augusta 2008. Aj naďalej veľmi pevná je naproti tomu domáca spotreba – maloobchodný obrat narástol počas minulého mesiaca o hrdých 15,2 % a predaj nových automobilov sa drží na rekordnej úrovni.

Horšie ako očakávané  údaje sa objavili od najväčšieho čínskeho poskytovateľa služieb mobilných telefónov, China Mobile. Spoločnosť sa musela v druhom štvrťroku zmieriť s prvým poklesom zisku od roku 1999, počas týchto troch mesiacov však ešte stále zarobila v prepočte 4,4 mld. USD. Pokles zisku bol založený na znižovaní cien, aby firma atraktívnejšími cenami dokázala držať krok s konkurenciou (China Telekom a China Unicom). Spoločnosti sa v 2. štvrťroku podarilo získať 16 miliónov nových zákazníkov, v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo ešte 22 miliónov. 

India 

Akcie s kurzovými stratami, ekonomika je však silnejšia ako sa očakávalo.

Slabý monzún by však mohol zbrzdiť rast.

Indické akcie v auguste zaznamenali kurzové straty. Makroekonomicky sa však objavili pozitívne správy – priemyselná produkcia Indie počas uplynulého mesiaca vzrástla o 7,8 %, a to oveľa rýchlejšie, ako analytici očakávali a aj deficit obchodnej bilancie bol výrazne nižší ako boli predpovede. Tento vývoj by mohol viesť k úprave predpovedí ekonomického rastu Indie smerom nahor. Rizikom však ostáva v tomto roku pravdepodobne podpriemerná spotreba, ktorej rast sa podľa súčasných odhadov vyšplhá na úrovne o 0,5 -1 % nižšie, ako sa predpokladalo. Očakávame pre tento rok rast medzi 6 a 7 %, čo z dôvodu celosvetovej situácie bude predstavovať veľmi slušný výsledok.

Rokovania o plánovanej fúzii medzi indickým lídrom trhu mobilných sietí Bharti Airtel a africkou spoločnosťou MTN sa predĺžili do 30. septembra. V prípade, že by sa podarilo toto spojenie za 23 mld. USD, vznikol by na Emerging Markets druhý najväčší poskytovateľ mobilných telekomunikačných služieb po firme Vodafone. Africký trh je po Indii jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov mobilného telefonovania na celom svete. Aj druhý najväčší indický poskytovateľ mobilných služieb Reliance Communication má plány expandovať na africký trh. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.