Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Raiffeisen International: Rekordný výsledok v roku 2008 napriek globálnej finančnej kríze

Banky 26.03.2009 | 17:42 0 Komentárov

Konsolidovaný zisk vzrástol o 16,7 percent na 982 mil. EUR.

  • Opravné položky a rezervy na straty stúpli na 780 mil. EUR, o 119 percent viac oproti úrovni v roku 2007
  • Zvýšená efektivita zlepšila pomer nákladov k výnosom o 3,6 percent na 54,0 percent
  • Kapitálová návratnosť pred zdanením klesla o 3,7 percent na 22,0 percent
  • Výnosy na akciu vzrástli o 10,2 percent na 6,39 EUR, navrhnutá dividenda: 0,93 EUR na akciu
  • Celková bilancia vzrástla o 17,4 percent na 85,4 miliardy EUR
  • Klientské vklady narástli o 9,3 percent na 44,2 miliardy EUR,
  • Regióny Spoločenstva nezávislých štátov zverejnili najvyšší regionálny prínos v hodnote 40 percent zo zisku pred zdanením skupiny; juhovýchodná Európa zaznamenala 33 percent; stredná Európa 27 percent
  • Klientská základňa vzrástla asi o1 milión na 14,7 miliónov
  • Zameranie sa na klientské vklady a minimalizáciu nákladov v roku 2009

Všetky údaje vychádzajú z Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Raiffeisen International Bank-Holding AG, člen skupiny RZB Group pod vedením Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, zverejnila rekordný zisk v roku 2008, napriek globálnej finančnej kríze. Konsolidovaný zisk (po zdanení) vzrástol o 16,7 percent na 982 miliónov EUR (2007: 841 miliónov EUR). Zisk pred zdanením dosiahol 1,429 milióna EUR (2007: 1,238 milióna EUR). Výnosy na akciu vzrástli na 6,39 EUR z 5,80 EUR v roku 2007. Predstavenstvo na Valnom zhromaždení navrhne rozdelenie zisku za rok 2008 v hodnote 0,93 EUR na akciu, tak ako minulý rok. Ak túto hodnotu akcionári schvália, suma vyplatených dividend bude 143,8 milióna EUR.

"Napriek značne zhoršeným makroekonomickým podmienkam sme opäť dokázali zverejniť rekordné výsledky za rok 2008, úspech, ktorý podčiarkuje udržateľnosť nášho obchodného modelu," povedal generálny riaditeľ Raiffeisen International Herbert Stepic. “Hoci bol pre nás vývoj vo všeobecnosti priaznivý, v minulom roku sme rýchlo zareagovali na cyklický pokles v regióne." Okrem uplatňovania čoraz viac sprísňujúcich sa kritérií na riziko, Raiffeisen International ostro oklieštila poskytovanie úverov v cudzej mene a zaviedla celoskupinové zastavenie ďalšej expanzie pobočiek a prijímania nových zamestnancov. Redukcia personálu bola potrebná na Ukrajine; skupina bola prinútená prijať podobné personálne opatrenia v Maďarsku na začiatku roka 2009. Navyše, redukcia personálu sa uskutoční aj na Slovensku z dôvodu optimalizácie procesov. "Opatrenia s cieľom zvýšiť našu efektivitu a rozšíriť schopnosti, ktoré sme zaviedli, a ktoré použijeme, nás utvrdzujú v tom, že sme v dostatočne dobrej forme, aby sme odštartovali rok 2009 a odolali kríze," dodal Stepic.

Zisk z prevádzkových aktivít vzrástol o 40 percent vďaka úrokom

Napriek nepriaznivému ovzdušiu na svetových trhoch Raiffeisen International dosiahla v roku 2008 svoj zatiaľ najlepší výsledok. Prevádzkový zisk za celý uplynulý rok vzrástol o takmer 40 percent na 2,247 milióna EUR.

Všeobecné administratívne náklady vzrástli podľa prehľadu o 21 percent, čo je 449 miliónov EUR, na 2,633 miliónov EUR. Všeobecné administratívne náklady v minulom roku vzrástli o 21 percent, a tento nárast predstavuje omnoho menšiu hodnotu než prevádzkový zisk s 29 percentami. To malo priaznivý dopad na

pomer nákladov k výnosom , kľúčový ukazovateľ efektivity banky, ktorý znamená pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom, ktoré sa zlepšilo o 3,6 percent z 57,6 na 54,0 percent.

Opravné položky a rezervy na straty v roku 2008 vzrástli viac než dvojnásobne

Na pozadí globálnej finančnej a ekonomickej krízy, ktorá neobišla ani krajiny strednej a východnej Európy bolo potrebné v roku 2008 podstatne zvýšiť tvorbu opravných položiek a rezerv na straty, a to obzvlášť v štvrtom štvrťroku. Opravné položky vzrástli o 119 percent, čiže 423 miliónov EUR, na 780 miliónov EUR a ich nárast značne prevyšoval nárast objemu obchodu. Ukazovateľ risk/earnings ratio (pomer opravných položiek a rezerv na straty k výnosovým úrokom netto) sa preto značne vyšplhal z 14,8 na 24,1 percent.

"Výrazný nárast našich opravných položiek a rezerv na straty odráža na jednej strane jasný cyklický pokles v štvrtom štvrťroku, a je výsledkom nášho tradične konzervatívneho prístupu k opravným položkám na úverovým stratám na strane druhej," povedal CFO Raiffeisen International Martin Grüll.

Len niečo menej ako dve tretiny opravných položiek a rezerv na straty (507 miliónov EUR) sa vytvorilo pre retailových klientov a zvyšok tvorili najmä firemní klienti (269 miliónov EUR). Regionálny dôraz na nové opravné položky a rezervy na straty sa kládol v regióne Spoločenstva nezávislých štátov s podielom 46 percent, čiže 356 milióna EUR, čo v regióne predstavovalo ukazovateľ risk/earnings ratio na úrovni 28 percent. Stredná Európa tiež zaznamenala vzrastajúcu potrebu opravných položiek a ich nová tvorba v tomto regióne v hodnote 265 milióna EUR priniesla výsledok ukazovateľa risk/earnings ratio na úrovni 26-tich percent. Nová tvorba opravných položiek v juhovýchodnej Európe v hodnote 159 miliónov EUR výrazne vzrástla oproti veľmi nízkej úrovni v predchádzajúcom roku ale risk/earnings ratio na úrovni 17 percent bolo v skupine najnižšie.

Zameranie sa na klientske vklady

V minulom roku sa Raiffeisen International sústredila najmä na rozvoj oblasti klientskych vkladov, ktoré ku koncu roka tvorili 44,2 miliardy EUR, predstavujúc tak medziročný nárast o 9,3 percenta (2007: 40,5 miliardy EUR). "Fakt, že sme boli schopní dosiahnuť pozoruhodný nárast nášho objemu klientskych vkladov – napriek všeobecnému pocitu neistoty na trhu a tomu zodpovedajúcemu poklesu klientskych vkladov minulý rok na jeseň – považujem za jeden z našich najdôležitejších minuloročných úspechov. Tento pozitívny vývoj odráža vysoký stupeň dôvery, ktorý klienti vkladajú do značky Raiffeisen a dlhodobej stratégie našej skupiny," vysvetľuje Stepic.

Klientska základňa sa zväčšila o zhruba 1 milión vďaka diverzifikovanej sieti

V segmente retailových klientov Raiffeisen International poskytla prostredníctvom obchodných miest, bankomatov, Internet a phone bankingu ku koncu uvedeného obdobia služby takmer 14,7 miliónom súkromných osôb a malým podnikateľom. Klienti mali na svoje denné bankové operácie a finančné transakcie k dispozícii 3 231 pobočiek najväčšej bankovej siete v strednej a východnej Európe, takmer 6 600 bankomatov a viac než 60 hypotekárnych centier. Výhľad na rok 2009

Raiffeisen International očakáva, že obchod s firemnými klientmi bude opäť v roku 2009 najväčším prínosom do zisku pred zdanením.

V oblasti retailových klientov bude Raiffeisen International naďalej využívať svoju rozsiahlu sieť pobočiek.

Po silnom náraste v poskytovaní úverov klientom za posledných niekoľko rokov sa  Raiffeisen International tento rok bude sústreďovať na rozširovanie svojho aktívneho úverového portfólia a na riadenie rizika. Raiffeisen International očakáva, že poskytovanie úverov klientom bude v roku 2009 na tej istej úrovni ako v predošlom roku. Vzhľadom k nepriaznivým celkovým podmienkam iných foriem refinancovania sa orientácia výrazne zmenila smerom ku klientskym vkladom. Oproti tomu sa bude spoločnosť naďalej v obchodnom roku 2009 usilovať o získavanie klientskych vkladov.

Elektronická forma Výročnej správy Raiffeisen International je prístupná na adrese http://ar2008.ri.co.at. Tu je tiež možné objednať si jej tlačenú verziu v anglickom jazyku.