Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Raiffeisen: Regionálny prehľad

Investície 09.03.2009 | 14:15 0 Komentárov

Ekonomické údaje poukazujú na masívny prepad priemyselnej produkcie na globálnej úrovni takmer vo všetkých regiónoch sveta, s čím súvisí aj prudký pokles intenzity globálnej výmeny tovarov. Rozvinuté krajiny rovnako ako rozvojové štáty sa nachádzajú pred, prípadne v strede jednej z najsilnejších recesií v dejinách.

Finančný sektor sa nedokáže upokojiť – ani v USA, ani v Európe. Na dennom poriadku sa menia správy a odhady o rozsahu, pravdepodobnosti, nutnosti a realizovateľnosti zoštátnenia bánk, čo vytvára neistotu a vyháňa volatilitu bankových akcií opätovne prudko nahor.

Ukazovatele rastu v eurozóne, ktorá je najdôležitejší obchodný partner krajín SVE ponúka podobne zachmúrený obraz ako USA. Pre celý rok 2009 RCM počíta v eurozóne medzičasom s poklesom HDP o 2,2 %.

Na svojom zasadaní začiatkom februára ECB podľa očakávania ponechala hlavné úrokové sadzby nezmenené. Z dôvodu oslabovania ekonomiky a prudko padajúcej miery inflácie však účastníci trhu počítajú v najbližšej budúcnosti s ďalším výrazným znížením úrokových sadzieb.

Krajiny Strednej a Východnej Európy sa počas prvých dvoch mesiacov roka dostali pod silný tlak. Ich silné ekonomické prepojenie so západoeurópskymi krajinami, ktoré sa pravdepodobne zošmykli do hlbšej ekonomickej krízy ako sa zatiaľ predpokladalo teraz naplno udreli na miestne ekonomiky. Predpovede rastu pre krajiny SVE sa priebežne upravujú smerom nadol. Väčšina centrálnych bánk najväčších krajín v regióne zatiaľ reagovala znižovaním úrokových sadzieb. Keďže sa však východoeurópske meny v posledných mesiacoch masívne znehodnotili voči euru aj voči doláru, stále viac sa v poslednom čase hlásili o slovo politici a centrálni bankári z regiónu, pričom tieto menové pohyby označovali ako prehnané a neželané. Hovorili pritom o možných protiopatreniach, ktoré by mohli zrealizovať. Tieto zatiaľ iba verbálne, avšak zjavne dobre koordinované intervencie predbežne stabilizovali kurzy mien. V najbližších mesiacoch však aj tak treba naďalej počítať so zvýšenou volatilitou pri východoeurópskych menách.

Pohľad na krajiny

Rusko

Pretrvávajúca kríza likvidity a trvalo nízka cena ropy boli pre ruské aktíva príťažou aj vo februári. Rizikové prirážky k ruským štátnym a podnikovým dlhopisom ostávajú aj naďalej veľmi vysoké. Rubeľ sa vo februári stabilizoval na svojej výrazne zníženej úrovni. Na jeho podporu centrálna banka ďalej nasadzuje svoje menové rezervy. Spolu so znižovaním príjmov z dôvodu nízkych cien ropy to začína predstavovať významné riziko vývoja štátneho rozpočtu.

Obraty v maloobchode a priemyselná výroba sa na začiatku roka prudko znížili. Indikátory hospodárskeho rastu v Rusku pre najbližšiu budúcnosť vyzerajú byť zlé.

Akciové kurzy v Moskve sa vo februári pohybovali v podstate postranne. Ceny ropy zrejme vybudovali svoje dno medzi 40 a 50 dolármi za barel. Pozitívne impulzy získali predovšetkým mnohé oceliarske tituly, predovšetkým Evraz a Severstaľ, ktoré vyťažili zo špekulácií o opätovne rastúcom dopyte po oceli v Číne. Sberbank, vedúca finančná inštitúcia v Rusku, predložila čísla za 3. štvrťrok prebiehajúceho obchodného roka. Z dôvodu vyšších rezerv na úvery a strát z obchodov s cennými papiermi sa výsledky ukázali byť mierne pod úrovňou očakávaní trhu. Zatiaľ čo čistý zisk sa dostal ešte o 6 % nad úroveň predchádzajúceho roka, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom už prudko klesol o 35 %.

Maďarsko

Opätovne stúpajúca averzia investorov voči riziku a veľmi negatívny prúd informácií o regióne priniesli vo februári opäť tlak na forint. Z dôvodu vysokého zadlženia domácností v cudzích menách zverejnila maďarská centrálna banka svoje obavy zo silného znehodnotenia forintu v posledných mesiacoch a v tejto súvislosti ponechala hlavné   úrokové sadzby na svojom zasadnutí na konci februára nezmenené. Zníženie úrokových sadzieb by v súčasnom stave konjunktúry bolo síce primeraným krokom, mohlo by však vyvolať ďalšie znehodnotenie forintu. Mena sa potom stabilizovala, výnosy z maďarských štátnych dlhopisov sa zastavili na svojich vysokých úrovniach. Z dlhodobejšieho hľadiska sa úroveň výnosov maďarských štátnych dlhopisov zdá byť veľmi atraktívna, krátkodobo treba aj naďalej rátať so zvýšenou volatilitou na trhu.

Na maďarskom akciovom trhu sa vo februári ukázal podobný obraz ako v celom regióne – predovšetkým finančné tituly sa dostali pod tlak, zatiaľ čo ostatné odvetvia sa dokázali držať relatívne dobre. Kurzy ropnej spoločnosti MOL a telekomunikačného operátora Magyar Telekom sa držali veľmi stabilne, naproti tomu OTP Banka utrpela výrazné kurzové straty.

Poľsko

Poľský zlotý pokračoval vo svojom trende znehodnocovania aj vo februári. Tento pohyb možno odôvodniť vyhliadkami na ďalšie znižovanie úrokov a obavami zo silnejšieho oslabenia ekonomiky. Podobne ako aj vo väčšine ostatných krajín regiónu, aj v Poľsku v porovnaní s predchádzajúcim rokom prudko klesá priemyselná produkcia, maloobchodné obraty rapídne klesajú a zahraničný obchod je z dôvodu prudkého zníženia dopytu na zahraničných trhoch tiež na masívnom ústupe. Centrálna banka na konci februára z dôvodu slabej konjunktúry a padajúcej inflácie znížila úrokové sadzby podľa očakávania o ďalších 25 bázických bodov. Hoci znehodnotenie meny nebolo pre centrálnu banku dlho zaujímavou témou, po poslednom zasadaní o ňom začala výslovne hovoriť. Aj v Poľsku je výrazná časť úverov súkromných osôb a domácností vedená v cudzej mene. Poľské oficiálne kruhy v súvislosti s tým ohlásili, že sú pripravené bojovať intervenciami na devízovom trhu so znehodnotením meny, ktoré považujú za prehnané. Výnosy poľských štátnych dlhopisov vo februári stúpli. Trh do cien zahrnul zmenu očakávaní pokiaľ ide o rýchlosť a rozsah znižovania úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky. Ekonomické prostredie by sa zo strednodobého hľadiska malo postarať o naďalej klesajúce úroky a tým aj rast cien dlhopisov. Krátkodobo by však hlavné úrokové sadzby mohli kvôli podpore meny dokonca smerovať nahor.

Poľské akcie zaznamenali vo februári z dôvodu vysokého podielu finančných titulov v regionálnom porovnaní najslabší vývoj cien zo všetkých východoeurópskych hlavných trhov. Prudké oslabenie poľského zlotého už teraz prináša aj silný tlak na niektoré spoločnosti, ktoré pred finančnou krízou špekulovali na ďalej stúpajúce kurzy miestnej meny, prípadne sa zabezpečili proti príliš silnému poľskému zlotému a teraz sa v týchto derivatívnych obchodoch nachádzajú vo vysokej strate. Celkový rozsah takýchto obchodov sa zatiaľ iba odhaduje, mali by zahŕňať objem 1 až 4 mld. eur. Ak by tieto podniky nedokázali splatiť takéto svoje záväzky, znamenalo by to dodatočné zaťaženie pre poľské finančné inštitúcie.

Česká republika

Zvlášť pokles priemyselnej produkcie (- 14,6 % medziročne), ako aj maloobchodného obratu (- 2,9 % oproti predchádzajúcemu roku) sú v súčasnosti ilustráciou veľmi negatívneho obrazu českej konjunktúry. V takomto prostredí česká národná banka na začiatku februára znížila referenčné úrokové sadzby. Hoci v porovnaní s Poľskom a zvlášť Maďarskom je problematika zadlžovania v zahraničných menách v Českej republike výrazne menšia, masívne znehodnotenie meny by znamenalo veľký šok pre ekonomiku. Z toho dôvodu česká centrálna banka vyjadrila svoju pripravenosť zdvihnúť úrokové sadzby na podporu meny. Ak by sa situácia na devízových trhoch stabilizovala, možno očakávať naproti tomu viacero znížení úrokových sadzieb z dôvodu prudko spomaľujúceho hospodárstva a neexistencie inflačného tlaku.

České akcie sa vo februári ukázali v slabom svetle, čo možno pripísať najmä veľkým stratám v kurzoch finančného titulu Komerční banka. Telekomunikačný operátor Telefonica O2 ČR medzitým ohlásil svoje čísla za posledný hospodársky rok, ktoré boli v rámci očakávaní. Napriek ekonomickému oslabeniu sa mu aj v posledných mesiacoch podarilo ďalej zvyšovať počet zákazníkov v mobilnom i širokopásmovom segmente.

Okrajové trhy východnej Európy

Ukrajina   ostáva ekonomicky masívne pod tlakom. Domáca mena sa od novembra 2008 prudko znehodnotila, hoci dynamika poklesu vo februári poľavila.

O ďalšie negatívne titulky sa na konci februára postaralo výrazné zníženie ratingového ohodnotenia agentúrou S&P. Refinancovanie štátu by malo byť zaručené vďaka devízovým rezervám, ako aj medzinárodnej podpore. RCM teda aktuálne nepredpokladá bezprostredné ekonomické riziko pokiaľ ide o nesplácanie ukrajinských dlhov v zahraničí. Najväčším rizikom je politická nestabilita a nejasné mocenské vzťahy na Ukrajine, ktoré okrem iného odsúvajú aj opatrenia na pomoc krajine zo strany MMF.

Turecká   centrálna banka vo februári opätovne prekvapila účastníkov trhu znížením hlavných úrokových sadzieb o 150 bázických bodov. Toto rozhodnutie odôvodnila výrazne sa zhoršujúcimi vyhliadkami konjunktúry a očakávaním ďalej klesajúcej inflácie. Najmä priemyselná produkcia silno klesá. Výnosy tureckých dlhopisov sa ostali vo februári relatívne stabilné, líra sa v porovnaní s eurom oslabila.

Rizikové prirážky euro dlhopisov   sa vo februári opätovne zvýšili z dôvodu zhoršujúcej sa averzie voči riziku a negatívnemu prúdu informácií. Z dlhodobého hľadiska vyzerajú byť aktuálne vysoké úrovne atraktívne.

Pohľad na krajiny

Čína

Čínske akcie (H-akcie) zaznamenali počas februára mierne nárasty kurzov. Kým rozvinuté akciové trhy v USA a Európe znamenali čiastočne prudké kurzové straty a skĺzli sa na viacročné minimá, v Číne vo februári prevládali pozitívne správy. Rast úverov dosiahol na začiatku roka prekvapivo viac ako 21 %-nú úroveň v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Obraty v maloobchode sa počas čínskeho nového roka zdajú byť pri raste o 19 % aj naďalej silné a boli pozitívnym prekvapením. Podstatný faktor pre relatívne pozitívny vývoj čínskeho akciového trhu počas uplynulých týždňov bola nádej na hospodárske zotavenie vďaka balíčku na podporu konjunktúry za 586 mld. USD. Hoci viacero faktorov naznačuje upokojenie ekonomickej krízy, exportné odvetvie sa dostalo opätovne ešte silnejšie pod tlak. V januári sa export oproti predchádzajúcemu roku znížil o 17,5 %. Kým v roku 2008 čínska vláda ešte bojovala s problémom veľkého zdražovania na trhu, ročná miera inflácie sa v januári 2009 dostala presne na 1 %.

Na strane odvetví RCM pokladá infraštruktúrne podniky za atraktívne. Tie by mohli stále viac ťažiť z balíčka vlády na podporu konjunktúry. Prvé dopady na podniky by sa mali prejaviť počas najbližších mesiacov, výraznejšie efekty bude možné vidieť až v neskoršom priebehu roka 2010. Telekomunikačným a poisťovacím spoločnostiam by sa malo počas najbližších mesiacov dariť dobre

a mali by vďaka veľkým hotovostným pozíciám a veľmi stabilnému prílevu hotovosti predstavovať relatívne defenzívnu investíciu v ekonomicky náročnom prostredí.

India

Indický akciový trh sa musel vo februári zmieriť s kurzovými stratami v súlade s globálnymi trhmi. Tak mierne klesajúca priemyselná produkcia, ako aj znižujúci sa objem exportu boli príťažou pre kurzy. Na rozbehnutie reálnej ekonomiky a udržanie rastu úverov poskytli štátne banky nové úvery najmä spoločnostiam z odvetvia infraštruktúry. Rast objemu úverov sa tak mohol v januári dostať na 19 %. RCM je naďalej opatrná vo vzťahu k rastu indickej ekonomiky, prinajmenšom do parlamentných volieb, stanovených na apríl/máj.

Na úrovni odvetví pokladá RCM za zaujímavé infraštruktúrne a telekomunikačné tituly z dôvodu stabilného a relatívne bezpečného prílevu hotovosti. Na úrovni podnikov by si mal infraštruktúrny podnik BHEL zabezpečiť nové objednávky na výstavbu uhoľných elektrární v hodnote zhruba 500 mil. eur.

Turecko

Turecká centrálna banka prekvapila aj vo februári hráčov na trhu znížením úrokových sadzieb, ktoré bolo vyššie ako sa očakávalo. Po znížení o 150 bázických bodov je teraz hlavná úroková sadzba už len 11,5 %. Centrálna banka odôvodnila svoje rozhodnutie najmä zlepšením vyhliadok na inflačný vývoj, keď sa miera inflácie v januári dostala opätovne pod hranicu 10 %. V rozpore s inými menami východnej Európy sa turecká líra ukázala v porovnaní s eurom počas posledných týždňov relatívne stabilná. Keďže sa Turecko pred začiatkom finančnej krízy spomínalo ako krajina s porovnateľne vyššou mierou ohrozenia z dôvodu vysokej úrovne deficitu bežného účtu platobnej bilancie, je to naozaj prekvapujúce. Pri súčasných okolnostiach sa však vyplácajú relatívne vysoké kvóty vlastného kapitálu pre finančný sektor, vysoká úroveň vkladov v porovnaní s úrovňou poskytnutých úverov a v podstate neexistencia úverov v cudzích menách pre domácnosti. V prvých týždňoch roka niektoré banky priniesli správy o pozitívnych dopadoch prudkého zníženia úrokových sadzieb na vývoj ich podnikania, keďže im to umožnilo zvýšenie úverových prirážok.

Tento dokument vytvorila a informácie doň vložila Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Viedeň, Rakúsko („Raiffeisen Capital Management“ prípadne „Raiffeisen KAG“). Redakčná uzávierka bola dňa 20.01.2009. Údaje, ktoré obsahuje majú napriek starostlivému výberu informácií slúžiť výlučne ako nezáväzné informovanie, vychádzajú zo stupňa vedomostí osôb, ktoré boli ich vytvorením poverené v čase ich vypracovania a Raiffeisen KAG ich môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Akékoľvek ručenie spoločnosti Raiffeisen KAG v súvislosti s týmto dokumentom alebo so slovnou prezentáciou, ktorá z neho vychádza je vylúčené, najmä pokiaľ ide o aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť informácií, prípadne informačných prameňov, ktoré sa v ňom vyskytujú alebo o uskutočnenie predpovedí, ktoré sa v ňom objavujú. Prípadné predpovede, či simulácie predchádzajúceho vývoja titulov v tomto dokumente takisto nemôžu byť spoľahlivým indikátorom budúceho vývoja jednotlivých titulov.

Obsah tohto dokumentu nepredstavuje ani ponuku, odporúčanie na kúpu alebo predaj, ani analýzu investície. Neslúžia v prvom rade ako náhrada individuálneho investičného alebo iného poradenstva. Každá konkrétna investícia by sa mala uskutočniť až po rozhovore s poradcom. Treba výslovne poukázať najmä na to, že obchody s cennými papiermi skrývajú čiastočne veľké riziká a že daňové vysporiadanie závisí od osobnej situácie a môže byť predmetom budúcich zmien.

Rozmnožovanie informácií alebo údajov, zvlášť použitie textov, častí textov alebo obrázkového materiálu z tohto dokumentu si vyžaduje

predchádzajúci súhlas Raiffeisen KAG.

Zverejnený prospekt konkrétneho fondu v jeho aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia má záujemca k dispozícii na stránke www.rcm.at. Výkonnosť vypočíta spoločnosť Raiffeisen KAG v súlade s metódou OeKB (Österreichische Kontrollbank) na základe údajov od depozitára a zverejní ju ako netto údaj. Poplatky pri predaji a odkúpení sa nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného podielového fondu.