Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Regionálny prehľad Raiffeisen Capital Management

Investície 12.11.2009 | 10:29 0 Komentárov

Aktuálna správa o vývoji kapitálových trhov Emerging Markets (stredná a východná Európa, Ázia).

Recesia v USA oficiálne skončila – zotavenie však prináša veľa otáznikov

Rizikové majetkové aktíva na začiatku októbra ďalej posilňovali. Ku koncu mesiaca vyvolala prekvapivo negatívna spotrebiteľská dôvera v USA krátkodobú rozsiahlejšiu korekciu. Mesiac však skončil pozitívnou náladou na kapitálových trhoch, keď HDP v USA za 3. štvrťrok 2009 rastom oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,5 % oficiálne ohlásil ukončenie recesie. Podnikové dlhopisy a akcie dokázali v priebehu mesiaca celkovo mierne posilniť napriek výkyvom; štátne dlhopisy v USA a v eurozóne naproti tomu vykázali postranný trend.

Potom, čo údaje o konjunktúre v USA za posledné dva mesiace poukazovali na významné zlepšenie ekonomickej situácie, pozitívna dynamika v poslednom čase o niečo poľavila. Väčšiny predstihových a náladových ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, ISM), ako aj maloobchodné obraty v súčasnosti ukazujú skôr zmiešaný obraz. Mnohí hráči na trhu si kladú otázku, nakoľko udržateľné môže byť zotavenie konjunktúry, keď sa skončí účinok pozitívnych dopadov štátnych programov na oživenie ekonomiky. Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami v USA ďalej bojuje o vytvorenie dna. Na trhu práce ekonomický rozmach ešte ani zďaleka nie je viditeľný. Ešte stále sa rušia pracovné miesta po státisícoch. Miera nezamestnanosti sa vyšplhala na 9,8 % a v najbližších mesiacoch by mala prekročiť hranicu 10 percent. Pokiaľ by sa zohľadnili skryté formy nezamestnanosti, ako nedobrovoľná skrátená alebo čiastočná pracovná doba a podobné opatrenia, potom by bolo krízou na pracovnom trhu postihnutých už 16 % práceschopných obyvateľov USA. To sú pre USA historicky veľmi vysoké hodnoty.

Vzhľadom k ekonomickej štruktúre, ktorá je veľmi silno závislá na spotrebe nie je vysoká nezamestnanosť v žiadnom prípade iba druhoradý ukazovateľ konjunktúry, s ňou spojené masívne znižovanie príjmov naopak do veľkej miery ovplyvňuje budúci priebeh konjunktúry. Ekonomické zotavenie by však v USA malo nastávať skôr pomaly a veľmi tlmene.

Akcie a podnikové dlhopisy opäť s kurzovými ziskami, štátne dlhopisy len s malými zmenami

Na konci septembra šéf Fedu Bernanke zdôraznil, že hlavná úroková sadzba ešte ostane dlhý čas na veľmi nízkej úrovni. Vzhľadom k aj naďalej stúpajúcej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno v národných ekonomikách vyspelých priemyselných krajín očakávať inflačné tlaky. Úrokové úrovne by preto v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností uviaznuť v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach. Pri zohľadnení faktu, že hospodársky rast bude pravdepodobne dlhé roky výrazne nižší, ako je jeho potenciál a v najbližších štvrťrokoch bude inflácia nízka by aj dlhodobejšie úrovne výnosov mali mať na dlhšie obdobie len obmedzený ďalší potenciál rastu. Krátkodobo sú však kedykoľvek možné mierne rasty výnosov z dôvodu meniacich sa konjunkturálnych vyhliadok a trvalo vysokej potreby financovania zo strany vlády USA. Zároveň treba vyčkať či centrálna banka USA v prípade trvalého oživenia konjunktúry naozaj rýchlo opäť zredukuje svoju výrazne rozšírenú bilanciu, prípadne či ju vôbec dokáže zredukovať. V prípade východoeurópskych eurobondov (štátne, ako aj podnikové dlhopisy) sa rizikové prirážky k výnosom v porovnaní s dlhopismi štátov EMÚ v priebehu mesiaca opätovne mierne znížili, pričom ťažili z pozitívnej nálady na trhu.

Národné ekonomiky vo východnej Európe pred odrazom od dna

Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sú aj naďalej pod tlakom, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na EÚ. Opäť o niečo stúpajúca priemyselná produkcia v prípade „starých“ členských štátov EÚ by sa v nasledujúcich mesiacoch mala pozitívne odraziť vo vývoji východoeurópskych národných ekonomík a viesť k opätovnému nárastu exportu. Ďalším dôležitým pilierom oživenia konjunktúry v krajinách SVE je aj domáca spotreba, ktorá je však takmer všade v regióne vo fáze poklesu (s výnimkou Poľska). Cesta naspäť k predkrízovej úrovni bude zrejme v každom prípade ešte veľmi dlhá.

Pohľad na krajiny

Rusko

Ruské akcie s ďalšími kurzovými ziskami; rubeľ posilnený napriek klesajúcej cene ropy

V októbri rubeľ ďalej zhodnotil voči menovému košu EUR/USD v súlade s nárastom cien ropy. Klesajúca inflácie a slabá konjunktúra primäli ruskú centrálnu banku k tomu, aby znížila hlavné úrokové sadzby o ďalších 50 bázických bodov. Dlhopisy vedené v rubľoch v dôsledku toho posilnili. Rizikové prirážky ruských štátnych a podnikových dlhopisov l výnosom štátnych cenných papierov v EMÚ sa v októbri mierne zvýšili, nachádzajú sa však napriek tomu medzičasom takmer opäť na úrovniach pred pádom banky Lehman Brothers. Údaje o konjunktúre, ktoré boli zverejnené v októbri svedčia o ďalšej stabilizácii ruskej ekonomiky. Priemyselná výroba síce v medziročnom porovnaní prudko klesla, stabilizuje sa však v súčasnosti na nízkych úrovniach. Stále vysoká nezamestnanosť a pokles disponibilných príjmov sa odrážajú v poklese maloobchodného obratu. Rozpočtový deficit sa ďalej prehlbuje vzhľadom k nižším daňovým príjmom a rastúcim výdavkom na podporu konjunktúry. Trhy však aj naďalej kladú zjavne do popredia očakávanie zotavenia svetovej ekonomiky a s tým spojený rast dopytu po rope. Z ďalšieho nárastu cien ropy by Rusko silno ťažilo.

Ruský akciový trh v októbri zaznamenal výrazné kurzové zisky a ťažil pritom z vyšších cien ropy, ktoré pri cene 80 USD za barel dosiahli nové ročné maximum. Podniky s produkciou energie a surovín preto patrili k titulom, ktoré mali najvyššie kurzové zisky.

Okrem toho sa zlepšilo aj investičné prostredie v Rusku, keď sa podarilo vyjasniť dlhotrvajúci spor akcionárov medzi nórskym koncernom Telenor a ruskou skupinou Alfa pokiaľ ide o mobilného prevádzkovateľa Vimpelcom. Obidvaja veľkí akcionári sa zjednotili na založení novej spoločnosti, v ktorej sa spoja aktivity v oblasti poskytovania služieb mobilných telefónov v Rusku a na Ukrajine. Akciový kurz Vimpelcomu zareagoval 10 %-ným nárastom hodnoty.

Obidve ruské banky Sberbank a VTB sa ukázali takisto vo veľmi priaznivom svetle potom, čo by pravdepodobne nemal nastať veľmi negatívny scenár s výpadkovosťou úverov, ktorý analytici dopredu očakávali. Maďarsko

Nové zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky

Akcie a štátne dlhopisy posilňujú

V polovici októbra maďarská centrálna banka znížila počas svojho pravidelného zasadania hlavné úrokové sadzby o ďalších 50 bázických bodov. Argumentmi na podporu tohto rozhodnutie boli nižšia inflácia, ako aj prudko sa znižujúca výkonnosť ekonomiky, ktorú treba opäť naštartovať. Aj keď sa tento krok v takejto miere očakával zo strany väčšiny hráčov na trhu, prekvapila skutočnosť, že úverový výbor centrálnej banky dokonca diskutoval o výraznejšom znížení úrokových sadzieb. Maďarské štátne dlhopisy výrazne posilnili a vyťažili z očakávaní, že hlavné úrokové sadzby budú počas budúceho roka výrazne nižšie oproti súčasnosti. Miera inflácie napriek zvýšeniu sadzby dane z pridanej hodnoty o naďalej mierne klesala, čo ešte zdôrazňuje obrovskú mieru prepadu v odbyte v Maďarsku. Priemyselná produkcia, ktorá sa v medziročnom porovnaní znížila takmer o jednu pätinu (-19,9 %), ako aj prudko klesajúci maloobchodný obrat nie sú pre najbližšiu budúcnosť nijako pozitívne vyhliadky. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň výnosov zdá byť ešte stále atraktívna, kurzy by však mali byť stále volatilné.

Maďarské akcie dokázali v októbri zaznamenať kurzový nárast aj bez podstatných správ o vývoji podnikateľského sektora. Z dôvodu vyšších cien ropy boli vyhľadávané predovšetkým akcie energetického koncernu MOL.

Poľsko

Zlotý a dlhopisy v októbri bez veľkých zmien, poľské kurzy akcií prudko stúpajú

Najnovšie ekonomické údaje črtajú aj naďalej zmiešaný obraz poľskej konjunktúry. To však možno predsa len vyhodnotiť ako zlepšenie potom, čo sa v prvom polroku 2009 krajina nachádzala prakticky vo fáze voľného pádu. Reálne predaná priemyselná produkcia sa s poklesom o 1,3 % držala lepšie, ako predpokladali analytici. Maloobchodné obraty v medzimesačnom porovnaní síce mierne klesli, nachádzajú sa však napriek tomu vyššie, ako v predchádzajúcom roku o tomto čase – Poľsko je tak jednou krajinou v regióne s rastom v oblasti maloobchodu. K tomuto vývoju prispeli tak porovnateľne menej reštriktívny rozpočet ako v susedných krajinách, ako aj znehodnotenie zlotého a veľký vnútorný trh. Deficit bežného účtu poľskej platobnej bilancie sa z dôvodu prudšie sa znižujúceho dovozu zmenšil. Miera inflácie si to namierila opäť nadol potom, čo ešte v predchádzajúcich mesiacoch mierne stúpala. Zlotý sa v októbri voči euru správal postranne, takisto aj kurzy poľských štátnych dlhopisov.

Poľsko platí v regióne SVE napriek ekonomickému poklesu v prvom polroku za jednu z najstabilnejších krajín a nadpriemerne ťaží z naposledy opäť zlepšených vyhliadok na konjunktúru, ktoré pre eurozónu platia. Hoci dlhodobého hľadiska zlotý získa podporu vďaka pozitívnej dynamike vývoja bežného účtu platobnej bilancie, nemožno ešte vylúčiť ďalšie krátkodobé fázy slabosti tejto meny z dôvodu ešte krehkej ekonomickej situácie.

Poľský akciový trh sa v októbri správal veľmi pevne – podobne ako v prechádzajúcich mesiacoch sa prejavil veľký podiel bankových titulov v akciovom indexe pozitívne, keďže nálada voči finančným titulom naďalej zlepšovala. Najväčší nárast kurzov však zaznamenala telekomunikačná spoločnosť TPSA, keď sa jej podarilo docieliť dohodu s regulačným úradom, čo výrazne znižuje riziko možného rozbitia koncernu. TPSA v dôsledku dohody zabezpečila malým konkurenčným operátorom prístup k svojej telekomunikačnej infraštruktúre a zaviazala sa k investičnému programu do širokopásmovej siete v objeme 1,1 mld. USD.

Česká republika

Česká ekonomika naďalej slabá – mena a akciové kurzy oslabujú.

V októbri zverejnené údaje signalizujú stále slabý vývoj českej ekonomiky. V 2. štvrťroku 2009 sa HDP znížilo v medziročnom porovnaní o 4,9 %, priemyselná produkcia spadla o 11,9 %. Opätovný rast dopytu zo Západnej Európy by však v nasledujúcich mesiacoch mal zabezpečiť zotavenie. Maloobchodný obrat sa znižuje z dôvodu prudkého nárastu nezamestnanosti už osem mesiacov, menší dopyt je zvlášť po automobiloch a spotrebných tovaroch.

Výnosy českých štátnych dlhopisov sa v októbri výrazne znížili. Dohoda o znižovaní výdavkov štátneho rozpočtu (potom, čo sa socialisti v parlamente vzdali svojej požiadavky na zvýšenie podpory v nezamestnanosti) sa na výnosoch českých štátnych dlhopisov odrazilo pozitívne. Paralelne k tomu česká koruna v októbri oslabila voči euru.

České akcie nenasledovali vývoj na iných východoeurópskych akciových trhoch a mali mierne negatívnu tendenciu. K poklesu kurzov prispeli zvlášť akcie distribučnej spoločnosti ČEZ. Dopyt po elektrine sa síce začína stabilizovať, napriek tomu však v auguste zaostával o 5,6 % za úrovňou predchádzajúceho roka.

Turecko

Séria znižovania úrokových sadzieb pokračuje a opäť dáva štátnym dlhopisom a finančným akciám krídla, mena voči euru

Turecká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov na 6,75 %, tento krok väčšina hráčov na trhu aj očakávala. Počas jedného roka tak centrálna banka znížila úrokové sadzby o plných 10 percent. Rozhodnutie padlo vzhľadom k prudko klesajúcej miere inflácie (5,3 % v medziročnom porovnaní, po viac ako 10 % ešte na začiatku roka) a citeľnému ekonomickému oslabeniu v Turecku (HDP za 2. štvrťrok 2009 klesol medziročne o 7 %), či poklesu priemyselnej produkcie (- 6,3 % medziročne). Úroveň výnosov tureckých štátnych dlhopisov sa v októbri znížila, líra sa paralelne s týmto dianím oslabila voči euru.

Rokovania medzi Tureckom a MMF o podpornom úvere sa aj naďalej naťahujú. Turecká vláda zjavne aj naďalej dúfa, že sa jej podarí prejsť krízou aj bez pomoci od MMF. Dohodu oboch strán je z dôvodu relatívneho zlepšenia ekonomickej situácie v Turecku počas uplynulého polroka pravdepodobná stále menej.

Turecký akciový trh pokračoval aj v októbri v pozitívnej tendencii z posledných mesiacov. Mnohé turecké banky ťažia z lepšej nálady voči finančným titulom a z opätovného zníženia sadzieb zo strany centrálnej banky. Pozitívne sa vyvíjali aj akcie Turk Telekom, keď spoločnosť dokázala pri výsledkoch za 3. štvrťrok vďaka úspore nákladov mierne prekonať očakávania analytikov.

Okrajové trhy východnej Európy

Ukrajina porušuje pravidlá MMF – vyplatenie ďalšej tranže je ohrozené;

Eurodlhopisy s miernymi kurzovými stratami

Ukrajina ostáva ekonomicky pod silným tlakom. Miestna mena sa stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v priebehu ekonomickej krízy veľmi prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže Raiffeisen Capital Management zatiaľ nevidí bezprostredné nebezpečenstvo pre obsluhu ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však najväčším rizikom. V tejto súvislosti bude zaujímavý predvolebný zápas pred prezidentskými voľbami v januári 2010. Na konci októbra úradujúci prezident Juščenko súhlasil so zvýšením minimálnej mzdy, čo sa prieči dohodám s MMF. Tým je ohrozené vyplatenie ďalšej tranže podporného balíka od MMF, čo prinieslo tlak na ukrajinské dlhopisy.

Rizikové prirážky východoeurópskych dlhopisov v októbri mierne stúpli, nachádzajú sa však napriek tomu v blízkosti svojich úrovní pred bankrotom banky Lehman Brothers. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj vzhľadom k zlepšovaniu konjunktúry na vyspelých trhoch a zvlášť v západnej Európe naďalej atraktívne.

Čína

Čínska ekonomika aj naďalej silno rastie – akcie v októbri s kurzovými ziskami.

Čínsky akciový trh dokázal po konsolidácii v posledných dvoch mesiacoch v októbri opäť zaznamenať kurzové zisky. Podporili ho pozitívne ekonomické výsledky. Ekonomický rast v 3. štvrťroku zaznamenal pozoruhodných 8,9 % a priemyselná produkcia sa v septembri zvýšila o 13,9 %. Tým je Čína aj naďalej globálnou lokomotívou hospodárskeho rastu a celoročný cieľ vlády, rásť o 8 % by tak mal byť splnený. Naďalej slabý je však stále export, ktorý aj v uplynulom štvrťroku prispel k vývoju rastovosti v negatívnom smere.

Na strane podnikov sa objavil pozitívny vývoj v prípade firmy Wumart, siete supermarketov so zameraním na región Pekingu, Tjanjinu a Hebeia. Spoločnosti sa podarilo prevziať konkurenta Merrymart za veľmi atraktívnu cenu a zabiť tak dve muchy jednou ranou. Po prvé tak eliminovala konkurenciu a na druhej strane zlepší vďaka väčšiemu objemu predaja svoju rokovaciu pozíciu naproti dodávateľom. Akcie Wumartu sa vďaka pozitívnym vyhliadkam na vývoj marží dokázali výrazne posilniť.

India

Indické národné hospodárstvo sa ukazuje byť aj naďalej pevné

Akciové kurzy sú po vyberaní ziskov o niečo slabšie

Indické akcie v októbri zaznamenali mierne kurzové straty. Z makroekonomickej strany síce prišli pozitívne správy, veď priemyselná produkcia dokázala aj naposledy rásť opäť dvojciferne a vláda je silno presvedčená, že dosiahne ročný rast viac ako 6 %. Investori sa sústredili na cenové úrovne a v tomto prípade patrí indický akciový trh s priemerný pomerom kurz/zisk na úrovni 19 za tento rok k celosvetovo najdrahším trhom. Niektorí investori preto využili posledné dni na vyberanie ziskov.

Novinky sa objavili zo strany vedúcej indickej spoločnosti prevádzkujúcej mobilné siete Bharti Airtel. Spoločnosť zastavila exkluzívne rokovania o plánovanej fúzii s juhoafrickou spoločnosťou MTN. Najdôležitejším impulzom bol chýbajúci súhlas juhoafrickej vlády, ktorá nepodporuje zlúčenie firiem v objeme približne 23 miliárd US-dolárov. Napriek tomu nezdaru spoločnosť stále stavia na expanziu mimo územia Indie a obzerá sa preto teraz po iných prípadných kandidátoch na prevzatie.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.