Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Ropa sa môže dostať až k úrovni 59,50 USD

Investície 24.03.2009 | 17:28 0 Komentárov

Zatiaľ, čo v prípade kovov a energií došlo v priebehu minulého týždňa k predpokladaným poklesom ceny u komodít, ako ropa WTI a zlato, dochádza k extrémnym špekuláciám na rast cien. Aj keď nie sme zďaleka presvedčení, že súčasné oživenie je udržateľné, rast ceny zlata o 3 % a ropy WTI o 6,5 %, je jeho nepopierateľným dôkazom.

Je dôležité uviesť, že trh je poháňaný náladou, pretože ho nepodporuje trvalé oživenie. Medzinárodný menový fond práve revidoval rast svetového HDP z mínus 0,5 % na mínus 1 %, oproti konsenzu trhu, podľa ktorého sa toto číslo blíži k mínus 1,5 %, čo spôsobilo, že prvky na strane dopytu týkajúce sa komodít budú veľmi zaostávať. Do určitej miery však nedávne rozhodnutie kartelu OPEC neobmedzovať ťažbu ponechalo trh vo viere, že všetko je v poriadku a že obmedzovať ťažbu vôbec nebolo potrebné. Takže k oživeniu došlo hlavne z tohto dôvodu.

A hoci existujú určité vážne obavy ohľadom toho, že zásoby u nečlenských krajín OPEC sa v dôsledku nedostatočných kapitálových investícií a zlepšenia v rozvojových krajinách neustále zmenšujú, úplný dopad uvedeného iba príde. Inými slovami, keď ruská vláda zníži svoju úroveň produkcie, bude ťažké kvantifikovať presný vplyv, ktorý to bude mať na ceny ak berieme do úvahy, že spotreba poklesne spolu s globálnym rastom.

Pretože zásoby ropy sú o 45 % vyššie ako vlani touto dobou, myslíme si, že je obzvlášť obtiažné špekulovať na rast ceny pre dlhšiu dobu. Avšak pri súčasnej nálade špekulovať na rast ceny, pomer rizika k výnosom jednoducho nepodporuje akékoľvek krátke pozície.

Budúci týždeň budeme naďalej odolávať akýmkoľvek krátkym pozíciám a mierne sa zameriame na dlhú stranu. U súčasného pohybu existuje veľký rast momentu, ktorý by mohol vytvoriť nový pohyb k úrovni 59,50 USD. Pokiaľ dlhé pozície prinesú zisk na tejto úrovni, začnú z toho vznikať príležitosti ku krátkym pozíciám. Avšak trvalý prielom pod 48,50 USD nás zavedie opäť do územia špekulácií na pokles ceny. Preto odporúčame u dlhých pozícií udržiavať dobrú disciplínu.

Ohľadne trhov so zlatom sme sa dostali z oblasti špekulácií na pokles, späť do stredu. Stredajšie oživenie zlata po zasadnutí FOMC sa nedá ignorovať a vyzerá, že vytlačilo z trhu veľa krátkych pozícií. S ohľadom na to, nebudeme ohľadne drahých kovov podnikať žiadne veľké kroky po tom, čo sa tieto kovy pohli na neutrálnu pôdu, alebo možno do doby, než sa zastaví zhoršovanie USD.