Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

ROPA – vzostup spôsobený zavádzajúcimi očakávaniami

Investície 20.07.2009 | 16:05 0 Komentárov

Makroekonomický výhľad Saxo Bank pre 3. štvrťrok 2009 – 1. diel.

Silný vzájomný vzťah medzi S&P 500, výnosmi z amerických 10-ročných obligácií a ropou je hlavným argumentom pre stádovité chovanie investorov.  Rast výnosov z amerických 10-ročných dlhopisov a cien ropy je v tomto roku jednoducho viazaný na zisky realizované akciami, pretože investori podľa všetkého slepo veria akciám ako jednému z hlavných ukazovateľov nášho ekonomického výhľadu.

Ak vezmeme do úvahy minuloročné extrémne podmienky na trhu, je potrebné sa naliehavo vyhnúť zabehaným poučkám a začať posudzovať jednotlivé produkty a sektory na základe charakteristických rysov, ktoré sú typické pre príslušný trh.  Je teda nevyhnutné neposudzovať iba na základe číselných pravidiel, ktoré platia na všetkých trhoch. Pokiaľ tak neurobíme, bezpochybne sa ocitneme v situácii, keď sa medzitrhové relatívne hodnoty začnú opäť rozchádzať. Investori, ktorí implicitne vkladajú svoju dôveru v koreláciu, môžu opäť prísť k ujme. Je teda veľmi dôležité poučiť sa z chýb pri obchodovaní v uplynulých rokoch a chovať sa disciplinovane, hlavne pokiaľ ide o sledovanie trendu.

Fundamentálne faktory

Všeobecne je možné povedať, že iba v tomto roku zaznamenal celý komplex komodít relatívny nárast vo výške 20 percent, pričom na čele stoja energie, ktoré sú dominantným pozitívnym faktorom.

Údaje o zásobách a dopyte po rope však nepodporujú špekulácie na ďalší rast tejto komodity. Dopyt po rope je tesne spätý s výkonnosťou celosvetovej ekonomiky u ktorej sme zaznamenali náznaky lepších ekonomických údajov. Celkovo by sme však mali poctivo priznať, že pred sebou máme ešte dlhou cestu, než nadobudneme istotu, že sa nachádzame v stave úplného oživenia.

Dopyt zväčša stále klesá a zásoby ropy prerážajú päťročné maximá. V súčasnej dobe sú na niektorých miestach o 15 percent vyššie ako cyklický priemer bežný pre toto obdobie roka. Podľa EIA by taktiež do konca roku 2009 mala vzrásť nadprodukčná kapacita krajín OPEC na 1,2 miliónov barelov za deň, čo presahuje dopyt. Pri nadbytočných kapacitách a klesajúcich úrovniach celosvetovej spotreby je veľmi obtiažné prikloniť sa k akémukoľvek vzostupu cien.

Technické faktory

V rámci celého pohybu hore smerom k maximám na úrovni 150,00 USD predstavoval 50-týždenný pohyblivý priemer dobrú podpornú úroveň pre obchodníkov sledujúcich trend. Sme presvedčení, že ho môžeme použiť ako dobrý ukazovateľ všeobecného smerovania trhu a hlavne pri snahe stanoviť správnu stratégiu pre otváranie a zatváranie obchodných pozícií.

V súčasnej dobe ho testujeme ako rezistenciu na úrovni 71,85 USD. Myslíme si, že nebude prelomený a  zostupný 50-týždenný trend zostane bez zmeny.

Taktiež je dobrý dôvod domnievať sa, že by sme sa mohli dostať do preakumulovaného pásma a očakávať korekciu. Hoci súčasné týždenné „vyššie maximá“ poukazujú na pretrvávajúci momentum smerom hore. Na základe toho sa bránime predaju na nových maximách, ale zároveň nie sme presvedčení, že trh zotrvá na vzostupnom trende.

Obchodná stratégia pre 3. štvrťrok

Pokiaľ ste na začiatku tohto roku nakúpili ropu, dosiahli ste do tejto chvíle výnosy vo výške približne 70 % (v dobe, keď bol výhľad písaný). Toto je dobrý výnos u akejkoľvek investície pri akomkoľvek scenári, takže výber zisku na tejto úrovni je opodstatnený.

Než sa dočkáme nejakých jednoznačných signálov zásadného oživenia zo strany dopytu, bude obtiažné očakávať vzostup nad 70,00 až 75,00 USD. Náš technický výhľad to síce do určitej miery podporuje, ale domnievame sa, že než pristúpime k otvoreniu krátkych pozícii v očakávaní pohybu dole, radi by sme videli, že trh uzavrel týždeň pod 50-týždenným pohyblivým priemerom. Toto v zásade predstavuje dobrú trhovú disciplínu.

Na základe toho sa domnievame, že ropa bude mať v 3. štvrťroku 2009 tendenciu k väčšej korekcii, ktorá by ju mohla doviesť k úrovni 55,50 USD.

Chcete získať kompletný dokument makroekonomického výhľadu Saxo Bank pre 3. štvrťrok 2009?

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.