Streda 22. mája. Meniny má Júlia, Juliána

Rozšírená ochrana klienta pred škodou zo zneužitia karty

Banky 03.02.2010 | 10:13 0 Komentárov

V súvislosti s prijatím zákona o platobných službách vyšla Tatra banka v ústrety svojim klientom a pri včasnom nahlásení odcudzenia karty znižuje spoluúčasť klienta zo 100 eur na nulu.

Už od 1. decembra, keď tento zákon vstúpil do platnosti, zaviedla Tatra banka pre všetkých svojich klientov – držiteľov platobných kariet – novú službu. Je ňou Rozšírená ochrana klienta pred škodou zo zneužitia karty. Podstatou tejto novej služby je jednak zvyšovať motiváciu klienta používať bez zbytočných obáv svoje platobné karty, ale zároveň nabádať ho k väčšiemu pocitu zodpovednosti za samotnú kartu a jej blokovanie v prípade straty alebo krádeže.

V rámci novej služby klienti už nebudú platiť žiadne poplatky za blokovanie karty. A zároveň služba umožňuje znížiť spoluúčasť klienta (stanovenú zákonom vo výške 100 EUR) na zodpovednosti za škodu zo zneužitia karty na 0 EUR za nasledovných podmienok:

  • rozšírená ochrana sa vzťahuje na transakcie realizované kartou, ktoré oprávnený držiteľ označí za podvodné, pri dodržaní platných obchodných podmienok
  • vzťahuje sa na transakcie realizované max. do 24 hodín spätne od nahlásenia straty / krádeže karty banke, resp. blokácie karty pre podozrenie zo zneužitia

Jednoducho povedané, ak klient včas nahlási dohodnutým spôsobom stratu/krádež karty (klienti môžu stratu/krádež karty oznámiť banke telefonicky prostredníctvom kontaktného centra DIALOG, alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky), môže sa vyhnúť akejkoľvek spoluúčasti na škode,  ktorá by mu vznikla jej zneužitím.

Rozšírená ochrana sa automaticky vzťahuje na všetky typy platobných kariet (debetné aj kreditné), ktoré Tatra banka vydáva.

Rozšírená ochrana sa nevzťahuje na žiadne transakcie realizované so zadaním PIN kódu.

Detailné podmienky služby ako aj podania reklamácie sú súčasťou obchodných podmienok banky ku platobným kartám a reklamačného poriadku banky, ktoré sú  účinné od 1. 12. 2009.

Služba nie je osobitne spoplatňovaná, je už zahrnutá v cene karty a ochrana je účinná počas celej doby platnosti platobnej karty. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.