Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Saxo Bank: Ekonomický rast bude pokračovať, no pomalšie ako doteraz

Investície 28.09.2009 | 09:07 0 Komentárov

Štruktúrne sme síce stále na medveďom trhu, ale kokteil masívnych fiškálnych stimulačných opatrení vlád a uvoľnenie menovej politiky centrálnych bank spôsobili, že akciové trhy už od marca rastú. Podľa hlavného scenára Saxo Bank bude tento rast aj naďalej pokračovať, avšak pomalším tempom ako doteraz. Náš dôvod pre pretrvávajúcu skepsu je, že neexistujú žiadne známky oživenia dopytu. V USA s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k ďalšej vlne zabavovania majetku a priemerné dlhové zaťaženie ako na strane domácností, tak na strane vlád, bude v Európe a USA veľmi skoro rásť.

Očakávame takmer normálne oživenie príjmov a v našom sektore vidíme 3 témy:

  • cyklické domáce oživenie,
  • dlhodobý globálny rast a
  • rast dividend – zameriavame sa na energie, suroviny a spotrebný tovar.

Saxo Bank ustupuje od vyložene defenzívneho zamerania a očakávame pomerne významné rozdiely. Pokiaľ ide o regionálny dopad na vývoj príjmov,  najrýchlejšie budú podľa Saxo Bank s najväčšou pravdepodobnosťou rásť krajiny BRIC, nasledované USA a Európou.

Krátkodobý výhľad – Rast

Trhy v auguste rástli a index S&P500 uzavrel naposledy na hodnote 1066. Naše indikátory naznačujú stále vyšší rast na akciových trhoch. VIX stále smeruje dole, cenový index CDS prestal klesať, ale zotrváva na veľmi nízkych úrovniach, úverové trhy sú ešte zovreté a týždenný ukazovateľ sa pomerne výrazne obrátil. Ďalším faktorom podporujúcim naše stanovisko ohľadne rastu akciových trhoch je, že sa pomerne dobre darí úverovým trhom – pokiaľ však na nich neprevláda iracionálny neporiadok. Emisie dlhopisov s vysokým výnosom sú podľa všetkého rovnako populárne ako dobre vychladená malinovka v horúcom letnom dni. Z krátkodobého hľadiska očakávame na akciových trhoch vzostup a pri indexe S&P 500 očakávame najprv testovanie úrovne
1121 a potom opätovné testovanie hranice 881 .

Dlhodobý výhľad – Pokles

Indikátory, ktoré nám signalizujú koniec medvedieho trhu ešte neblikajú na zeleno, ale už sú blízko. Vykázaná kapitálová návratnosť (ROE) bez finančných spoločností pri S&P500 je teraz pod svojim dlhodobým priemerom – 11,2 % oproti 12,8 %. Náš indikátor hospodárskeho cyklu prestal klesať a začína sa dvíhať. Zásoby nepredaných domov sú stále vyššie ako predaje za posledných 8 mesiacov, ale blížia sa k nášmu prahu. Posledným výsledkom prieskumu Fed-u medzi vedúcimi úverovými pracovníkmi (SLO) z júla stále ešte niečo chýba než budeme môcť povedať, že americké banky začínajú svoju súčasnú úverovú politiku uvoľňovať.

Najperspektívnejšie sú odvetvia energií a surovín

Očakávanie výnosov celkovo zvyšujeme. Týka sa to ale hlavne energií, surovín a bežného spotrebného tovaru. Všeobecný optimizmus poháňa oživenie akciových trhov, ktorým sa darí lepšie ako sa očakávalo. Hlavnými faktormi sú uvoľnenie menovej politiky a rozsiahle vládne balíčky fiškálnych stimulov.

Čo sa týka energií, surovín a bežného spotrebného tovaru, došlo k mimoriadnemu zlepšeniu, ktoré odráža náš názor, že tieto odvetvia budú najviacej čerpať z aktuálnych trendov, t.j. cyklického domáceho oživenia a dlhodobého globálneho rastu. Domáce oživenie najviacej prospieva bežnému spotrebnému tovaru. Na ostatnom spotrebnom tovare sa podľa názoru Saxo Bank domáce oživenie toľko neodráža a na rozdiel od väčšiny analytikov sa domnieva, že toto odvetvie utrpí stratu v dôsledku nižšieho nárastu dopytu spotrebiteľov ako sa očakávalo. Ako najperspektívnejšie považuje Saxo Bank odvetvia energií a surovín, ktoré budú ťažiť z rastu na globálnych/rozvíjajúcich sa trhoch.

Napriek tomu, že finančný sektor rastie, sme stále veľmi skeptickí, pokiaľ ide o ziskový potenciál tohto odvetvia. Vďaka uvoľneniu účtovných štandardov tak v Európe, ako aj v USA, mohli banky od jari oceňovať svoje aktíva skôr na základe modelov než reálneho trhu. V dôsledku toho je prakticky nemožné odhadnúť hodnotu bánk. Ďalej očakávame ďalšiu vlnu odpisovania, ktorá sa dotkne hlavne retailových bánk ako následok rastúcej nezamestnanosti a poklesu cien nehnuteľností – pri ostatných faktoroch bez zmeny – sa toto určite dotkne výnosov.

Tabuľka: Odhady EPS pre S&P500

 

Medziročný rast EPS (v %) – IBES

Medziročný rast EPS (v %) – Saxo Bank

Odvetvie

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Zdroje

   

Energie

-55,8

41,4

34,9

-55,0

42

14

Suroviny

-57,5

78,5

28,6

-62,6

67

40

Vývozcovia

   

Priemyselné odvetvia

-31,8

9,9

18,6

-33,7

11

13

Technológie

-12,8

36,6

21,8

-15,2

15

13

Defenzívne tituly

   

Bežný spotrebiteľský tovar

2,8

6,3

10,4

-4,9

6

6

Zdravotníctvo

0,8

8,8

9,4

-4,4

2

2

Telekomunikácie

-19,2

32,0

63,5

-6,4

2

5

Podniky verejných služieb

-5,3

20,3

15,6

-5,4

4

4

Ostatné

   

Rôzne

-9,8

7,0

7,9

-16,0

-19

11

Financie

478,1

6,9

7,0

387,2

1

2

Zdroj: Thomson-Reuters DataStream, Saxo Bank Research

S&P 500 otestuje úrovne 1121 a potom 881

Očakávame, že akcie sa budú do konca roku obchodovať na rovnakej alebo vyššej úrovni, a to hlavne vďaka oživeniu ziskov. Na druhej strane neočakávame lineárne zhodnotenie – trhy budú skôr vykazovať volatilitu.

Saxo Bank prehodnocuje svoju predpoveď hodnôt indexov smerom hore, pretože v podstate nečaká opakovanie minuloročného októbra/novembra. Doposiaľ je veľmi silné momentum pozitívnych revízií hospodárskych výsledkov a Saxo Bank je skutočne presvedčená, že tento vývoj bude pokračovať aj v nadchádzajúcej výsledkovej sezóne (október). Akciám to pomôže hore, ale akonáhle lepšie než očakávané výsledky už nedokážu tlačiť trh hore, dôjde ku krátkodobej korekcii. Makroekonomické ukazovatele aj napriek tomuto oživeniu nebudú príliš pozitívne, ale vďaka dnešnej menovej politike centrálnych bank a vládnym fiškálnym stimulačným opatreniam tento rok k zhoršeniu situácie na akciových trhoch nedôjde.

Hlavný krátkodobý scenár Saxo Bank do konca roku 2009: akciové trhy budú naďalej rásť a S&P 500 otestuje úrovne 1121 a potom 881. Môže dôjsť k niekoľkým pokusom o prelomenie hladiny 1014, ale neočakávame, že by to viedlo k testovaniu úrovne 881. Na prelome roku nás viacej zaujíma otázka, či bude v prvej polovici roku 2010 rast na trhu ešte pokračovať. Obávame sa reakcie, ktorú na trhoch môžu vyvolať vzrastajúce signály od vlád a centrálnych bánk ohľadne ústupu od fiškálnych stimulačných opatrení a nízkych úrokových sadzieb.

Tabuľka: Predpoveď hodnôt indexov

Index

Aktuálne*

December 09E

Marec 10E

Jún 10E

September 10E

S&P500

1042

1046

1015

984

965

Nasdaq100

1685

1656

1573

1494

1434

Dow Jones

9605

9647

9357

9077

8895

DAX

5571

5475

5201

4941

4743

FTSE100

4976

4997

4847

4702

4608

Nikkei225

10444

10264

9751

9263

8893

*) Uzatváracia hodnota k 11. septembru 2009. Zdroj: Saxo Bank Research.

David Karsbøl , hlavný ekonóm Saxo Bank