Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Saxo Bank ponúka obchodovanie s emisnými kvótami

Investície 15.12.2009 | 13:01 0 Komentárov

Svetový klimatický summit pravdepodobne zvýši dopyt po investíciách spojených so životným prostredím, konkrétne po produktoch vzťahujúcich sa k emisiám oxidu uhličitého (CO2). Pokiaľ prebiehajúca konferencia v Kodani dospeje k dohode o obmedzení produkcie emisií skleníkových plynov, tak emisné povolenia EUA budú drahšie. Saxo Bank sa preto rozhodla uviesť na trh nový CFD* produkt, ktorého cena bude odvodená od hodnoty kvót EUA na burze Europaen Climate Exchange .

„V júli 2008 bola cena emisných kvót na úrovni 30 eur za tonu.  Začiatkom roka 2009, kedy Európu zasiahla recesia a v dôsledku toho sa spomalila priemyselná produkcia, klesla ich cena na hodnotu necelých 8 eur. V posledných 6 mesiacoch sa cena pohybovala medzi 12 až 16 eur za tonu,“ hovorí Alan Plaugmann, stratég komoditných trhov Saxo Bank.

„Nový produkt Saxo Bank umožní investorom participovať na raste cien emisných kvót. Naviac, je transparentný z hľadiska nákladov a stanovení ceny. Hodnota emisných povoleniek bola vždy v silnom vzájomnom vzťahu s cenami energií, ako je ropa, zemný plyn alebo uhlie,“ hovorí Claus Nielsen, vedúci oddelenia trhov Saxo Bank.

Saxo Bank ponúka investorom možnosť obchodovať s množstvom emisných kvót EUA, ktoré zodpovedajú minimálne 25 metrickým tonám CO2 za rok. Priemerná dánska domácnosť za rok vyprodukuje emisie v objeme 15 až 20 ton formou vykurovania, spotrebou elektriny, prevádzkou automobilov alebo lietaním. „Pokiaľ napríklad veríte, že celková priemerná spotreba energií na jednu domácnosť v budúcom roku 2010 porastie, tak investičnou stratégiou môže byť nakúpenie CFD na emisie a podieľať sa tak na zvyšovaní ich ceny.“ odporúča Alan Plaugmann zo Saxo Bank. Investori tak môžu zarábať na zvýšení dopytu a následného nárastu ceny emisných kvót.

Príklad

Saxo Bank ponúka svojim klientom obchodovať minimálne množstvo 25 povoleniek, pričom každá zodpovedá jednej metrické tone uhlíkových emisií. Ak si investor kúpi 25 kusov EMISSIONSDEC10 za cenu 14,75 EUR, potom hodnota kontraktu bude 368,74 EUR. Tento odchod CFD si vyžaduje zálohu formou minimálnej investície vo výške 36,88 EUR. Pokiaľ sa cena povoleniek zvýši na hodnotu 15,75 EUR, takinvestor zarobí 25 EUR. 

Saxo Bank ponúka na obchodovanie široké spektrum komodít, ako je zlato, striebro, meď, káva, kakao, cukor, kukurica, pšenica, sója, benzín, vykurovací olej, zemný plyn a ropu. Všetky komodity sa dajú obchodovať aj ako CFD. „Veľa našich obchodov CFD na komodity sme na trh uviedli počas leta a vidíme fantastický záujem a obrovský objem, ktorý je na týchto kontraktoch zobchodovaný,“ hovorí Claus Nielsen.

Najviac populárne CFD kontrakty na komodity sú na ropu a zlato. Zlato investori na celom svete používajú ako zaistenie sa proti neistote, inflácii a taktiež ako alternatívu k akciám a dlhopisom. Hodnota zlata v roku 2009 rástla o viacej ako 40%. Saxo Bank bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať v rozširovaní ponuky CFD kontraktov na komodity, hlavne na benzín, platinu, dobytok a pomarančový koncentrát.

*CFD (Contract for Difference – rozdielové kontrakty) – je finančný nástroj, ktorý umožňuje investorom profitovať na predpokladanom pohybe kurzu komodít a akcii bez toho, aby ste ich vlastnili. Investor tak rovnako ako pri tradičných akciách zarába v prípade priaznivého pohybu kurzu a naopak prerába v situácii, keď sa kurz vyvíja opačné, ako investor predpokladal.

CFD je dohoda dvoch strán (kupujúceho a predávajúceho) o finančnom vyrovnaní rozdielu medzi kurzom podkladového aktíva v okamžiku otvorenia kontraktu a kurzom podkladového aktíva v momente jeho uzavretia. Podkladovým aktívom môže byť akcia, komodita alebo akciový index. CFD sa nakupujú alebo predávajú za rovnaký kurz, ako je kurz podkladového aktíva a ich vývoj je ovplyvnený rovnakými faktormi, ktoré ovplyvňujú kurz podkladového aktíva, teda kurz akcií, komodít, resp. akciových indexov. Analýza CFD je tak totožná s analýzou použitou pri priamom obchodovaní s akciami, komoditami alebo akciovými indexmi.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.