Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Saxo Bank: slovenská ekonomika vzrastie v tomto roku o 1,5 %

Makroekonomika 11.01.2010 | 14:20 0 Komentárov

Saxo Bank očakáva, že po prepade o 5,0 % v roku 2009, slovenská ekonomika v roku 2010 porastie o 1,5 % a v roku 2011 bude rast HDP na úrovni 3,5 %. Hospodárstvo Slovenska bude poháňané pokračujúcim vonkajším dopytom, hlavne z Nemecka a v menšej miere aj zo zvyšku Eurozóny. K stabilizácii nezamestnanosti dôjde neskôr ako v hlavných ekonomických oblastiach (USA, Eurozóna a Japonsko), pretože rast vývozu sa oneskoruje za vývojom v ekonomikách, ktoré poháňajú vonkajší dopyt. Mieru nezamestnanosti na Slovensku očakáva Saxo Bank v roku 2010 na úrovni 13,5 % a 13,05 % v roku 2011.

Slovenská ekonomika sa v 3. štvrťroku stabilizovala a oproti predchádzajúcemu štvrťroku rástla o 1,6%. Miernemu rastu v druhej polovici roku 2009 pomáhal silnejší vonkajší dopyt a cyklus zásob, hoci rastúca nezamestnanosť by mala viesť k zníženiu výkonu uprostred roku 2010. Určité fiškálne sprísnenie by pomohlo znížiť predpokladaný deficit verejných financií, ktorý pre rok 2010 predpokladáme na úrovni 5,15 % HDP a v roku 2011 na úrovni 4,95 % HDP. Z dôvodu parlamentných volieb v júni 2010 existuje iba malá predvídateľnosť fiškálnej politiky.

Reflácia naťahuje krízu – Saxo Bank upozorňuje, že v nadchádzajúcom roku nás čaká jazda na horskej dráhe

Saxo Bank je vo svojom ročnom finančnom výhľade presvedčená, že rok 2010 bude vo svetovej ekonomike rokom reflácie* a pozitívne trendy z druhej polovice roku 2009 sa prenesú ďaleko do roku 2010. Pred nami však ležia štrukturálne prekážky, ktoré by mohli rok 2010 zmeniť v jazdu na horskej dráhe.

Jedným z najvýznamnejších potenciálnych spúšťačov celosvetových turbulencií na trhu v roku 2010 bude prudký pokles ekonomickej aktivity v Číne. Tzv. exportný model založený na investíciách tu narazí na múr ustupujúceho západného dopytu. Minulý rok poklesol čínsky export takmer o 20 % a celý svet teraz vzhliada na Čínu rovnako ako na Japonsko v roku 1988.

„Doterajšie oživenie finančných trhov, rast HDP a zlepšenie spotrebiteľského sentimentu, nie sú o nič reálnejšie než špekulatívny boom vyvolaný ľahko dostupnými peniazmi v rokoch 2003-2006. Úverové bubliny dominujú vyspelému svetu od polovice 90. rokov 20. storočia a centrálne banky na každý problém reagovali znižovaním sadzieb a zvyšovaním zadlženosti. Problém je, že aby súčasný bujarý štýl fungovania mohol pokračovať, vyžaduje si táto situácia exponenciálny rast stimulov. Nízke úrokové sadzby prispeli k divokým špekuláciám, morálnemu hazardu a nadbytočným a chybným investíciám a viedli tak k vzniku problémom so splácaním dlhov,“ hovorí David Karsbøl, hlavný ekonóm Saxo Bank a dodáva: „Teraz je potrebné obmedziť zadlženosť a prípady nesplácania, a to s cieľom znížiť dlhové bremeno a umožniť jeho opätovné splácanie. Každé úsilie vlád zamerané na stimuláciu ekonomiky však bohužiaľ bráni zmenám smerom k dlhodobej udržateľnosti a krízu iba naťahuje do roku 2010.“

Kompletný výhľad na rok 2010 obsahuje nasledujúce analýzy:

 • Šokujúce predpovede pre rok 2010
 • 10 investičných doporučení pre rok 2010
 • Rekapitulácia nášho portfólia v roku 2009
 • Predpoklady pre predpoveď na rok 2010: rok reflácie
 •     – Finančné trhy v roku 2010
 •     – Trh s bývaním v roku 2010
 • Perspektívy rastu pre rok 2010
 •     – USA: zo začiatku hladko, ale vážne problémy zostávajú
 •     – Eurozóna: očakáva sa nepatrný rast
 •     – Japonsko: dvojitý pokles na obzoru v súvislosti s návratom deflácie
 • Menová politika a sadzby v roku 2010
 • 2010: narušenie starých vzorcov na devízových trhoch?
 • Hlavné odporučenia pre devízové opcie v roku 2010
 • Výhľad pre akciové trhy v roku 2010
 • Možnosti investovania do akcií
 •     – Nadpriemerné výnosy na rozvíjajúcich sa trhoch
 •     – Energetika v roku 2010: žiadne veľké očakávania
 • Výhľad v oblasti komodít

* Reflácia – je označenie pre "kontrolovanú infláciu", ktorá smeruje k oživeniu ekonomiky, najmä postupným miernym zvyšovaním množstva peňazí a následným postupným miernym znižovaním cien na pôvodnú úroveň.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.