Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Skupina AXA dobrovoľne ruší kotáciu svojich akcií v NYSE a ruší registráciu v SEC, aby sa mohla zameriavať na obchodovanie na Euronext Paris

Investície 27.01.2010 | 17:43 0 Komentárov

Skupina AXA oznámila začiatkom týždňa svoj zámer dobrovoľne zrušiť kotáciu svojich akcií ADS (certifikáty amerických bánk za deponované zahraničné akcie) na Newyorskej burze cenných papierov NYSE a tiež dobrovoľne zrušiť registráciu v americkej Komisii pre cenné papiere a burzy SEC.

Skupina počas prvého štvrťroka tohto roka predloží burze NYSE formulár č. 25 so žiadosťou o odstránenie. Zrušenie kotácie bude účinné desať dní od podania žiadosti.  Po vykonaní dekotácie z burzy NYSE má spoločnosť v úmysle podať komisii SEC formulár č. 15F so žiadosťou o zrušení registrácie a o ukončení povinnosti poskytovať výkazy podľa zákona USA o burzách cenných papierov. Formulár 15F a zrušenie registrácie sa bude rovnako týkať týchto dlžných cenných papierov vydaných skupinou AXA: podriadené zmenky v USD s úrokovou mierou 8,60 % splatné 15. decembra 2030, podriadené zmenky v  GBP s úrokovou mierou 7,125 % splatné 15. decembra 2020. Zrušenie registrácie by malo byť účinné do 90 dní po podaní formulára 15F.

Po zrušení kotácie a registrácie sa skupina AXA bude zameriavať na obchodovanie svojich kmeňových akcií na primárnom trhu (EuroNext Paris), na ktorom prebieha viac ako 95 percent celosvetového objemu obchodu. Zrušenie kotácie a registrácie nebude mať žiadny dopad na kotáciu skupiny na parížskej burze Euronext.

AXA má v úmysle zachovať svoj program amerických ADR ako program „prvej úrovne“, čo súčasným držiteľom iADR a ďalším investorom v USA umožní, aby aj naďalej držali a obchodovali jej ADR na pokladničnom trhu USA.

Generálny riaditeľ AXA Henri de Castries uviedol: „Kotácia na burze NYSE priniesla od roku 1996 skupine niekoľko výhod, vrátane disciplíny výkazníctva, ktorú sme dosiahli vďaka programu Sarbanes 404. Túto disciplínu chceme zachovať, k čomu by nám mal pomôcť program ročných kontrol účinnosti našich interných kontrolných mechanizmov. Obchodované objemy a likvidita na NYSE nedosiahla takú úroveň, akú sme pôvodne očakávali. Od roku 1996 predstavoval obchodovaný objem na burze NYSE len malý podiel celkového obchodovaného objemu skupiny (v súčasnosti menej ako 5 percent) a trh nevybudoval dostatočnú likviditu, aby bol atraktívny pre väčšinu inštitucionálnych investorov, ktorí aj naďalej preferujú likviditu nášho primárneho trhu Euronext Paris. Po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti sme došli k záveru, že toto rozhodnutie je pre skupinu v tejto fáze jej vývoja krokom správnym smerom, pretože náklady spojené s udržiavaním našej kotácie a registrácie sa ukázali ako neprimerané k prínosom.“

AXA bude aj naďalej zverejňovať výročné správy a ďalšie finančné informácie v angličtine aj vo francúzštine. Tieto informácie budú aj naďalej k dispozícii držiteľom ADR z USA a ďalším investorom prostredníctvom webových stránok AXA (www.axa.com).

Rozhodnutie skupiny AXA zrušiť kotáciu na burze NYSE a zrušiť registráciu v komisii SEC nespochybňuje strategickú víziu skupiny pre Spojené štáty, ktoré sú už takmer 20 rokov jedným z kľúčových trhov skupiny a ktoré nim zostanú aj v budúcnosti.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.