Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Skupina Pioneer Investments prijala Zásady zodpovedného investovania OSN

Investície 02.04.2009 | 21:43 0 Komentárov

Skupina Pioneer Investments oznamuje, že 27. marca 2009 prijala Zásady zodpovedného investovania OSN, súbor šiestich zásad správnej praxe. Skupina sa podpisom zaviazala začleniť do procesov investičnej analýzy a rozhodovania napríklad otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia alebo spoločenskej zodpovednosti.

Zásady zodpovedného investovania OSN sú definované nasledovne:

  1. Skupina začlení otázky ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadenia do procesov investičnej analýzy a rozhodovania
  2. Skupina vyššie zmienené otázky začlení do svojich vlastníckych zásad a praxe
  3. Bude sa usilovať o sprístupnenie príslušných informácií k otázkam zo strany subjektov, do ktorých investuje
  4. Skupina bude podporovať prijatie a implementáciu Zásad v rámci celého investičného odvetvia
  5. V rámci implementácie Zásad bude skupina spolupracovať na zvyšovaní efektivity svojich procesov                                                                                                              
  6. Skupina bude podávať správy o svojej činnosti a o priebehu implementácie Zásad

„Vítame, že skupina Pioneer Investments prijala Zásady zodpovedného investovania, ktorým sa dostalo podpory i od OSN,“ uvádza výkonný riaditeľ Principles for Responsible Investment James Gifford a dodáva: „Skupina sa tak pripája k rade subjektov uznávajúcich zásadný vplyv zaradenia hľadísk ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a podnikového riadenia do procesu investičného rozhodovania. Tešíme sa na jej aktívnu účasť a sme si istí, že napomôže rozšíreniu praxe v oblasti zodpovedného investovania v Taliansku.“

„Sme si plne vedomí dôležitej úlohy, ktorú ako správcovia aktív zastávame pri dlhodobej správe majetku osôb i potenciálne zásadného vplyvu tohto odvetvia na otázky ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a podnikového riadenia,“ prehlásil Dario Frigerio, generálny riaditeľ skupiny Pioneer Investments. „Veríme, že zodpovedné investovanie a správna podniková prax zvýši transparentnosť, zodpovednosť a informovanosť a pomôže posilniť dôveru na trhu.“

Viac informácii nájdete na http://www.unpri.org/principles/