Sobota 25. mája. Meniny má Urban

Slovenská sporiteľňa aj v tomto školskom roku podporí projekty škôl – od materských po vysoké

Banky 28.09.2009 | 19:28 0 Komentárov

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne aj v tomto školskom roku podporí viac ako 30 projektov týkajúcich sa vzdelávania v hodnote približne 80 tisíc eur. Banka pomáha financovať vzdelávanie detí od predškolského veku, rozvíjať schopnosti študentov obchodných akadémií a motivovať ich až po ukončenie vysokej školy. Z absolventov stredných a vysokých škôl každý rok Slovenská sporiteľňa zamestná niekoľko desiatok vo všetkých regiónoch.

Podľa Martina Čambora, vedúceho odboru ľudských zdrojov Slovenskej sporiteľne, školy stále v prevažnej miere dokážu pripraviť absolventov veľmi dobre teoreticky. Firmy, ktoré podporujú vzdelávanie, pomáhajú študentom aplikovať nadobudnuté poznatky a rozvíjať takzvané mäkké zručnosti, ako sú komunikačné a prezentačné zručnosti či asertivita.

“V rámci našich programov pre stredoškolákov a vysokoškolákov sa zameriavame na to, aby si študenti prakticky odskúšali prácu v banke – či už v obchodnom mieste alebo ústredí, aby sa oboznámili s fungovaním banky a vnútorným prepojením jednotlivých častí.   Súčasťou týchto programov sú aj tréningy komunikačných zručností rôzneho druhu,”  vysvetľuje Martin Čambor a dodáva:  “Sme presvedčení, že takýmto spôsobom zvýšime úroveň školskej prípravy študentov a zároveň si postupne pripravíme našich budúcich zamestnancov.” 

Najlepšie diplomové práce banka oceňuje

Slovenská sporiteľňa sa zapája aj do výskumného procesu, a to formou spolupráce pri príprave diplomových prác.  „Aktívne spolupracujeme napríklad s Fakultou matematiky, informatiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa už osem rokov udeľuje Cena Slovenskej sporiteľne za najlepšie diplomové práce,“  hovorí Martin Čambor. Diplomové práce posudzuje akademická obec univerzity, pričom rozhodujúcimi kritériami sú: kvalita práce, jej prezentácia či využiteľnosť v bankovom sektore. Autori piatich víťazných prác si aj tento rok rozdelili tisíc eur od Slovenskej sporiteľne. 

Pri projektoch rozhoduje originalita

Každý projekt, ktorý banka podporí, je originálny: materské a základné školy budujú vzťah detí ku knihám a stavajú ihriská, kde sa deti môžu bezpečne hrať a rozvíjať si tak aj praktické zručnosti. Stredné školy sa zameriavajú na interaktívne projekty ako napríklad vytvorenie študentskej turistickej firmy a vlastného turistického portálu (Obchodná akadémia Veľký Meder), výroba reklamného spotu o škole a príprava dňa otvorených dverí (Obchodná akadémia Krupina) či Kontraktačné dni regiónu severného Slovenska (Obchodná akadémia Prešov). Pri vysokých školách banka podporuje predovšetkým odbory týkajúce sa ekonomiky, bankovníctva, matematiky a informatiky. V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne v tomto roku podporí projekty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici či Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.