Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Slovenská sporiteľňa vypláca rekordné výnosy

Banky 03.07.2009 | 10:57 0 Komentárov

21 % za tri roky. To je výnos vyplácaný klientom, ktorí investovali do Zaisteného vkladu IV. Ten končí k dnešnému dňu a každý klient dostal okrem 3 % garantovaného výnosu po prvom a druhom roku aj 14,98 % bonus pri skončení vkladu.

„Zaistený vklad IV. profitoval z posilňovania mien krajín V4. Bonus mohol byť aj dvakrát vyšší, ak by práve prebiehajúca kríza nespôsobila oslabenie stredoeurópskych mien. Celkovo teda klient získal 20,98 % za 3 roky, t.j. 7 % ročne.”, vysvetľuje dôvody úspešnosti vkladu Radovan Džugas, vedúci oddelenia investičných produktov.  

Zaistené vklady ponúkajú klientom veľmi atraktívnu alternatívu k terminovaným vkladom. Klient si je istý, že dostane garantovanú časť výnosu, ale zároveň môže získať veľmi zaujímavý bonus. Výška bonusu závisí napríklad od vývoja cien akcií, mien, surovín a pod.  

Klient, ktorý napríklad vložil do Zaisteného vkladu IV. 150 000 Sk na tri roky, dnes dostane o 25 145 Sk viac (po zdanení): 

  dátum SKK EUR
vklad klienta 2.7.2006 150 000,00 4 979,09
garantovaný  výnos prvý rok 3 %     (po zdanení) 3.7.2007 3 595,07 119,33
garantovaný  výnos druhý rok 3 %    (po zdanení) 3.7.2008 3 595,07 119,33
vyplatený bonusový výnos 14,98 %  (po zdanení) 3.7.2009 17 954,84 595,99
výnosy spolu   25 144,98 834,65

Pre klientov, ktorí  by prostriedky získané zo Zaisteného vkladu chceli ďalej zhodnocovať, ponúkame jednorazové investície v podobe Hypotekárneho záložného listu, kapitálové životné poistenie so zvýšenou garantovanou sadzbou , terminovaný vklad či vkladnú knižku alebo pravidelne platené investície v podobe vkladnej knižky SPORObonus, investičného životného poistenia alebo špeciálnych sporiacich programov do fondov Asset managmentu Slovenskej sporiteľne. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.