Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Slovensko je jednou z deviatich krajín EÚ, ktorých vlády sa nemuseli podieľať na záchrane bankového sektora

Banky 14.10.2009 | 21:14 0 Komentárov

Podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je slovenský bankový sektor aj po roku od prvých dopadov krízy na slovenskú ekonomiku silný a stabilný vďaka zodpovednému a obozretnému podnikaniu v minulosti.

V zložitom období dopadov finančnej krízy na slovenské hospodárstvo, a aj pri výraznom znížení zisku, je jedným z pilierov slovenskej ekonomiky a významným podporovateľom projektov pomáhajúcich klientom bánk preklenúť nepriaznivé krízové obdobie. 

V súvislosti s dopadmi finančnej krízy na európsky bankový sektor prijali v priebehu minulého roka európske krajiny programy pomoci komerčným bankám. Slovensko je však jednou z deviatich krajín EÚ, ktorých vlády sa nemuseli podieľať na záchrane bankového sektora. „To, že je slovenský bankový sektor zdravý a vitálny, napriek finančnej kríze, je dôkazom, že sa slovenské banky správali a správajú rozvážne a obozretne,“ hovorí Igor Vida, prezident SBA.

Vlády krajín EÚ  schválili v priebehu tohto roka programy v celkovej výške prevyšujúcej 3,5 bil. EUR, (t.j. takmer tretinu HDP celej EÚ), reálne do dnešného dňa boli využité programy v celkovej výške nepresahujúcej polovicu tejto sumy, t.j. 1,5 bil. EUR. Väčšina z tejto využitej pomoci sa však týka poskytnutia garancií na cenné papiere vydané bankami (8 % HDP EÚ), ktoré nemali priamy finančný dopad na verejné financie. Priame posilnenie kapitálu bánk stálo vlády 0,5 % z celkového HDP EÚ. 

Krajinou s najväčším objemom čerpanej štátnej pomoci pre bankový sektor je Írsko. Reálne využitá pomoc presahuje 227% z HDP Írska. Až 99% z tejto pomoci malo formu garancií vlády na vydané cenné papiere. Priame posilnenie kapitálu bánk stálo Írsko doteraz 2,1% HDP. Najvýraznejšie sa na posilnení kapitálu bánk (k HDP) podieľali vlády v Holandsku a Luxembursku (7,9%) a Belgicku (5,7%). 

Z pohľadu bánk za najväčší problém tejto krízy považujeme naštrbenie dôvery k bankovému sektoru. Kondícia slovenských bánk je však dôkazom a súčasne i zárukou toho, že banky viedli a vedú zodpovednú stratégiu správy peňazí svojich klientov. Očakávame, že štát bude vytvárať podmienky pre stabilné podnikateľské prostredie a znižovať tlak na rast počtu nezamestnaných. Tým zabráni vzniku nových objemov nesplácaných úverov a bankový sektor získa na stabilite, zvýši úverovanie a ešte významnejšie podporí ekonomiku a potrebné projekty,“ konštatuje Igor Vida.    

Vládne intervencie bankovému sektoru (% HDP krajiny)

abcdef schválená  pomoc použitá  pomoc
IE 230,3 227,3
BE 74,6 35,3
UK 50,3 30,8
NL 42,2 24,3
LU 19,3 18,5
SE 50,2 9,0
LV 23,2 8,9
AT 60,0 8,7
DE 26,4 6,3
EE 12,1 4,6
FR 20,1 4,2
PT 14,9 3,0
EL 11,4 2,1
DK 243,8 0,5
SI 32,8 0
FI 27,7 0
IT 1,3 0
HU 7 0,1
BG 0 0
CZ 0 0
CY 0 0
ES 0 0
LI 0 0
MT 0 0
PL 0 0
RO 0 0
SK 0 0

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.