Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Slovensko je pre Sýriu vzorom

Makroekonomika 18.02.2009 | 10:34 0 Komentárov

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek po odlete z Kuvajtu do Sýrie mal ešte večer prvé rokovanie s ministrom hospodárstva a obchodu sýrskej republiky Amerom Hosni Luftim. Partneri najprv zhodnotili súčasné vzájomné obchodné a hospodárske vzťahy.

Syria je dobre informovaná o výsledkoch slovenskej ekonomiky a jej výraznom raste v uplynulom období, čo platí aj napriek následkom svetovej finančnej a hospodárskej krízy v porovnaní s inými štátmi.  Lufti ocenil pokrok Slovenska a  konštatoval, že Slovensko je pred Sýriou radovo 10-15 rokov. „Slovensko aj preto môže v mnohom slúžiť Sýrii, pred ktorou stoja z hľadiska ekonomiky veľké výzvy ako príklad“, dodal Amer Lufti. 

Šéf  slovenského rezortu hospodárstva partnerovi objasnil základnú politickú líniu súčasnej vlady rozvíjať hospodárske a obchod vzťahy pragmaticky na všetky štyri svetové strany aj z toho dôvodu, že Slovensko je extrémne otvorenou ekonomikou. „Slovensko nemá dôvod odmietnuť nikoho, kto o to prejaví záujem, poskytnúť skúsenosti, rady a partnerskú spoluprácu pri jeho úsilí reštrukturalizovať ekonomiku a dostať svoje hospodárstvo do kondície zodpovedajúcej súčasným nárokom“, povedal minister Jahnátek.

Sýrsky minister v tejto súvislosti vyslovil želanie Sýrie, že v Slovensku nájde podporou, ktorá by sa týkala úsilia Damašku stať sa asociovaným členom EÚ. Zároveň požiadal o podporu snáh jeho krajiny vstúpiť do WTO. Obidve strany sa zhodli v názore, že potenciál na prehĺbenie spolupráce je veľký. Sýria má významné postavenie v blízkovýchodnom regióne, pričom by bolo vhodné nadviazať na dobré skúsenosti z minulosti s aktívnym prístupom k posúdeniu a vytvoreniu vhodnej platformy na rozšírenie ekonomickej spolupráce.

Sýrsky minister prejavil aj záujem o nový prienik výrobných, obchodných i finančných subjektov zo Slovenska v Sýrii a upozornil na existenciu napríklad bezcolných zón. Cez tento mechanizmus je potom možné efektívne sa uplatniť na trhoch iných štátov arabského sveta. Dobrým štartom pre spoluprácu a modernizáciu sýrskeho hospodárstva bude aj dnešné podpísanie dvoch významných dokumentov – Dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícii a Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a SAR. 

Minister Jahnátek sa neformálne stretol aj s  predsedom parlamentu sýrskej arabskej republiky Mohamedom Al – Abrashom. Návšteva slovenského ministra hospodárstva vyvolala veľký záujem sýrskych médií. Novinári čakali Ľ. Jahnátka už na letisku.