Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Stanovisko SBA k návrhu zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor

Banky 10.06.2009 | 12:39 0 Komentárov

Bankový sektor na Slovensku je ziskový, vykazuje dostatok likvidity a dlhodobú stabilitu, preto akákoľvek pomoc zo strany štátu nie je potrebná. SBA vníma tento návrh zákona ako preventívne opatrenie, ktoré je pripravené v súlade s odporúčaniami Európskej komisie z októbra minulého roka. Asociácia v tejto súvislosti nevidí dôvody na skrátenie legislatívneho konania o prijatí tohto zákona.

"Vláda začala uvažovať o prijatí takéhoto zákona už na konci minulého roka, keď sa začalo hovoriť o kríze bankovníctva. Tento zákon pokladáme za preventívny a jeho použitie za hypotetické.  Banky na Slovensku sú v dobrej kondícii," uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

„Podľa predkladateľa je cieľom zákona zabrániť možného prenosu vplyvov globálnej finančnej krízy z bankového sektora na reálnu ekonomiku.  Na Slovensku však k takému prenosu krízy, na rozdiel od západnej Európy a USA, nedochádza,“  dodal Ladislav Unčovský. 

Slovenský bankový sektor nebol a nie je priamo zasiahnutý finančnou krízou, pretože sa sústreďoval na tradičný bankový obchodný model a slovenské banky nemali v portfóliách tzv. „toxické“ cenné papiere.  

Tak, ako SBA v októbri minulého roka upozorňovala, bankový sektor na Slovensku je zasiahnutý druhotnými dopadmi hospodárskej krízy. To znamená, že kríza sa dostáva k finančným inštitúciám cez reálnu ekonomiku, t.j. opačne, ako predpokladá predkladateľ zákona. 

Banky si už na konci minulého roka uvedomili nastupujúcu situáciu a pripravili sa na toto neľahké obdobie, napr. aj znižovaním nákladov a zvyšovaním rezerv – opravných položiek, na straty spôsobené neschopnosťou klientov splácať svoje  úvery.