Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Stanovisko SBA k zákonu o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu

Banky 25.08.2009 | 11:53 0 Komentárov

Rozumieme snahe ministerstva financií zlepšiť postavenie spotrebiteľa na finančnom trhu. Sme však presvedčení, že tieto ciele je možné naplniť aj menej nákladným a efektívnejším spôsobom.

Novelou navrhovaný inštitucionálny systém považujeme za predimenzovaný. Priestor pre naplnenie zákonných opatrení vidíme predovšetkým pri ochrane klientov nelicencovaných subjektov.

Za nedoriešenú považujme otázku financovania úradu. Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS zaznamenala v roku 2008 v súvislosti s bankovým trhom najmenej podaní spotrebiteľov. Paradoxne, banky majú podľa návrhu zákona financovať úrad najväčším podielom (viac ako 70 %) a nelicencované subjekty sa na financovaní úradu nebudú zúčastňovať vôbec. Systém financovania musí byť spravodlivý, tie subjekty, ktoré porušujú zákon musia prispievať do systému najväčším dielom.

Zákon podľa nás prinesie neželaný efekt v podobe zvýšenia administratívy pri kontakte klienta s bankou, čo sa prejaví vo zvýšených nákladoch. Tie sa prenesú aj na plecia klientov.

Aktivity SBA v oblasti vzdelávania a ochrany spotrebiteľa

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.